Zlínský kraj

Kraj

194 výtluků

  • 33 / 17 % Kritická závažnost
  • 74 / 38 % Nízká závažnost
  • 87 / 45 % Opraveno

Nadřazený celek

Podřazené jednotky:

Mapa
na váš web
Více info
CZ9875
3
Jednotlivý výtluk

Výtluk se nachází na katastrálním území Pitín na parcele č. 5441/1, sousedící s parcelou č. 5441/161. Cesta je popraskaná, vyjetá, ale hlavně srolovaná na pravou stranu k parcele č. 5431/1. Ve křižovatce tak tvoří znatelnou překážku.

CZ9756
1
Úsek nad 50 m

Dobrý den. Silnice (4982) z Nivnice směr Strání, napojení na (54) nemá vodorovné dopravní značení, podélná čára. Jde o komunikaci, kterou využívají i občasní cestující k cestě do a ze Slovenské republiky. Silnice vede jak lesem, tak poli, s četnými nepřehlednými zatáčkami a vrcholy stoupání. Ne zřídka se stává, že řidiči přejíždějí do protisměru, snad v domnění, že tudy nic nejede, a způsobují drobné kolize s protijedoucími vozidly. Ve směru z Korytné do Nivnice, před křižovatkou na Suchou Loz, jsou čas od času nehody, kdy řidič vylétne z vozovky do pole. V období mlh je jízda tímto úsekem zvláště nebezpečná, protože se není vizuálně "čeho držet". Bylo by vhodné provést středové značení vodorovným dopravním značením, které pomáhá v orientaci při mlze a zároveň může psychologicky působit na řidiče jako upozornění na jejich jízdní pruh. Toto Vám zasílám po mých nepříjemných zkušenostech na popisovaném úseku, a zvláště po tom, kdy jsem byl minulý týden, v zatáčce, téměř vytlačen do příkopy. Děkuji. Řidič.

Více
CZ10278

Silnice č. 490, vjezd do Uherského Brodu - Újezdce od Luhačovic. Přechod z rekonstruované silnice na původní povrch s v délce asi 300. Tento úsek vykazuje nerovnosti, praskliny, prohlubně. Jde o místo, kde pravděpodobně bude napojen obchvat Uh. Brodu. Výstavba byla v tisku avizována v roce 2015 a do dnešního dne se nic nekoná.

CZ8210

Místo s vysokou četnosti výskyty dopravních nehod i přes již provedené opatření na silnici. Smrtelná zranění:1 ; Težká zranění:3; Lehká zranění 2 Na druhém obrázku jsou naznačeny konkrétní místa dopravních nehod (zdroj: www.allianz.cz)

CZ7126

Přerušená trasa pro pěší podél komunikace I/57, Zároveň křižovatka s městskou komunikací tvořící příjezd k TS a výrobnímu areálu. Pěší trasa bez alternativy pro obyvatele a studenty SOU, komunikace osvětlena, úzký chodník na druhé straně.

Rizikovost místa

Vstup chodců do vozovky z důvodu obejití překážky.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 1 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 1)

Socioekonomická ztráta

262 000 Kč

Vývoj místa

11/2015

Zástupce města Valašské Klobouky potvrdil, že se u tohoto místa připravuje projektová dokumentace pro územní a stavební řízení a projektant zde navrhl zúžené místo. V zúženém místě se udělá chodník, který nebude sice splňovat potřebné parametry a bude se schvalovat na výjimku, ale rozhodně to bude bezpečnější varianta oproti současnému stavu. Koncept návrhu je přichystán k projednání. Za zúženým místem by oficiálně měl být umístěn přechod pro chodce.

02/2016

Dle Ing. Bařinky, vedoucího odboru investic a strategického rozvoje města Valašské Klobouky je již hotova projektová dokumentace pro stavební povolení a probíhá stavební řízení. Předpokládá se, že stavební úprava by mohla být financována prostřednictvím IROP. Realizece úprav by měla proběhnout ještě v roce 2016.

10/2016

Dle Ing. Bařinky, vedoucího odboru investic a strategického rozvoje města Valašské Klobouky bylo zamýšleno žádat o financování stavebních úprav IROP. Stavební úřad stavbu povolil a vydal k ní výjimku. V rámci žádosti o IROP musel v rámci bezpečnosti na komunikacích projektovou dokumentaci zhodnotit i bezpečnostní auditor, který požadoval další úpravy projektové dokumentace (např. snížení rychlosti ve zúženém místě na 30 km/hod). S těmito dalšími úpravami ale nesouhlasí ŘSD.

Starostka Města Valašské klobouky na Dopravní snídani pro Zlínský kraj řekla, že Město Valašské Klobouky skutečně podaly žádost o příspěvek do Integrovaného regionálního operačního programu IROP. Žádost byla bohužel zamítnuta s tím, že se město Valašské Klobouky odvolalo. Dle paní starostky zde jakákoliv úprava bude rozhodně bezpečnější, než současný stav. V současné době bude Město Valašské Klobouky žádat o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury SFDI. Investice do tohoto místa je potřeba řádově cca 15 miliónů korun. Chodníky jsou zde opravdu ve špatném stavu. Objekt, který brání výstavbě chodníku je soukromý. Objekt bohužel v minulosti město za docela nízké peníze prodalo a vlastník s touto situací v současné době nehodlá nic dělat. Pokud by město objekt vykupovalo zpět, tak bohužel za daleko větší peníze, než za kolik jej prodalo. Tzn. město je v současné době v patové situaci.

CZ7125

Průsečná křižovatka s úhlem křížení 114°, souběžná železniční trať (osa koleje – hrana komunikace: 7m), Max. rychlost 90 kmh-1 , u křižovatky se nachází autobusové zastávky, přednost určena DZ: P4 – Dej přednost. I/35 silnice celorepublikového významu (hr. přechod Bumbálka (SVK) – ValMez dále na Olomouc a HK), součást E442 (K.Vary – Žilina) III/01875 – hl. příjezd do části obce Veselá MK – alternativní příjezd do obce Zašová.

Rizikovost místa

Překračování max. dovolené rychlosti, blízkost žel. přejezdu, parametry napojení III/01875 (úhel, sklon), autobusové zálivy v rozhledech

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 7 (Ú 1, TZ 2, LZ 7, HŠ 3)

Socioekonomická ztráta

34 848 000 Kč

Vývoj místa

03/2016

V roce 2016 zde bude provedena bezpečnostní inspekce.

10/2016

Dle ŘSD se zde stavební úprava zatím nepřipravuje, pouze měla proběhnout instalace DZ – zákaz předjíždění, max. dovolená rychlost 70km/hod.

Stavebně se řeší křižovatka v Zašové, proběhla úvaha, že zde komunikace do Zašové by mohla být po úpravě křižovatky v Zašové zrušena.

04/2017 bude dokončena bezpečnostní inspekce. Nestavební úpravy vyvolané bezpečnostní inspekcí budou provedeny ještě v roce 2017.

Více
Waldemar F

Silnice č. 490, vjezd do Uherského Brodu - Újezdce od Luhačovic. Přechod z rekonstruované silnice na původní povrch s v délce asi 300. Tento úsek vykazuje nerovnosti, praskliny, prohlubně. Jde o místo, kde pravděpodobně bude napojen obchvat Uh. Brodu. Výstavba byla v tisku avizována v roce 2015 a do dnešního dne se nic nekoná.

Více