Zlínský kraj

Kraj

202 výtluků

  • 32 / 16 % Kritická závažnost
  • 75 / 37 % Nízká závažnost
  • 95 / 47 % Opraveno

Nadřazený celek

Podřazené jednotky:

Mapa
na váš web
Více info
Více
CZ10278

Silnice č. 490, vjezd do Uherského Brodu - Újezdce od Luhačovic. Přechod z rekonstruované silnice na původní povrch s v délce asi 300. Tento úsek vykazuje nerovnosti, praskliny, prohlubně. Jde o místo, kde pravděpodobně bude napojen obchvat Uh. Brodu. Výstavba byla v tisku avizována v roce 2015 a do dnešního dne se nic nekoná.

CZ8210

Místo s vysokou četnosti výskyty dopravních nehod i přes již provedené opatření na silnici. Smrtelná zranění:1 ; Težká zranění:3; Lehká zranění 2 Na druhém obrázku jsou naznačeny konkrétní místa dopravních nehod (zdroj: www.allianz.cz)

CZ7126

Přerušená trasa pro pěší podél komunikace I/57, Zároveň křižovatka s městskou komunikací tvořící příjezd k TS a výrobnímu areálu. Pěší trasa bez alternativy pro obyvatele a studenty SOU, komunikace osvětlena, úzký chodník na druhé straně.

Rizikovost místa

Vstup chodců do vozovky z důvodu obejití překážky.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 1 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 1)

Socioekonomická ztráta

262 000 Kč

Vývoj místa

11/2015

Zástupce města Valašské Klobouky potvrdil, že se u tohoto místa připravuje projektová dokumentace pro územní a stavební řízení a projektant zde navrhl zúžené místo. V zúženém místě se udělá chodník, který nebude sice splňovat potřebné parametry a bude se schvalovat na výjimku, ale rozhodně to bude bezpečnější varianta oproti současnému stavu. Koncept návrhu je přichystán k projednání. Za zúženým místem by oficiálně měl být umístěn přechod pro chodce.

02/2016

Dle Ing. Bařinky, vedoucího odboru investic a strategického rozvoje města Valašské Klobouky je již hotova projektová dokumentace pro stavební povolení a probíhá stavební řízení. Předpokládá se, že stavební úprava by mohla být financována prostřednictvím IROP. Realizece úprav by měla proběhnout ještě v roce 2016.

10/2016

Dle Ing. Bařinky, vedoucího odboru investic a strategického rozvoje města Valašské Klobouky bylo zamýšleno žádat o financování stavebních úprav IROP. Stavební úřad stavbu povolil a vydal k ní výjimku. V rámci žádosti o IROP musel v rámci bezpečnosti na komunikacích projektovou dokumentaci zhodnotit i bezpečnostní auditor, který požadoval další úpravy projektové dokumentace (např. snížení rychlosti ve zúženém místě na 30 km/hod). S těmito dalšími úpravami ale nesouhlasí ŘSD.

Starostka Města Valašské klobouky na Dopravní snídani pro Zlínský kraj řekla, že Město Valašské Klobouky skutečně podaly žádost o příspěvek do Integrovaného regionálního operačního programu IROP. Žádost byla bohužel zamítnuta s tím, že se město Valašské Klobouky odvolalo. Dle paní starostky zde jakákoliv úprava bude rozhodně bezpečnější, než současný stav. V současné době bude Město Valašské Klobouky žádat o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury SFDI. Investice do tohoto místa je potřeba řádově cca 15 miliónů korun. Chodníky jsou zde opravdu ve špatném stavu. Objekt, který brání výstavbě chodníku je soukromý. Objekt bohužel v minulosti město za docela nízké peníze prodalo a vlastník s touto situací v současné době nehodlá nic dělat. Pokud by město objekt vykupovalo zpět, tak bohužel za daleko větší peníze, než za kolik jej prodalo. Tzn. město je v současné době v patové situaci.

Více
Více