Tipy a rady

Jak postupovat při nehodě vzniklé vlivem zničených silnic

Zajistěte místo nehody

Oblečte si výstražnou vestu. Použijte výstražný trojúhelník ve vzdálenosti nejméně 50 metrů od místa nehody.

Ověřte umístění značky

Zjistěte, zda se na silnici nachází značka Nerovnost na silnici, Práce na silnici apod.

 • Pokud je místo označeno výstražnou dopravní značkou, pojišťovna ani správce komunikace vám pravděpodobně náhradu škody neuhradí.
 • Pokud úsek není označen značkou, zavolejte policii.

Zdokumentujte místo nehody

Pokud policii nezavoláte, vyfoťte výmol a poškození na vozidle z co nejvíce stran. Pořízená dokumentace vám poslouží při prokazování škody.

Vyplňte formulář o nehodě. Každý účastník nehody je povinen u nehody, která není nahlášena policii, sepsat záznam o dopravní nehodě, který se následně předává pojistiteli.

Záznam musí obsahovat:

 • identifikační údaje místa a času nehody,
 • účastníky nehody,
 • příčinu a průběh.

Kontaktujte pojišťovnu

Kontaktujte pojišťovnu a řiďte se jejími radami.

 • Pokud máte vozidlo havarijně pojištěno, kontaktujte nejdříve pojišťovnu, sdělí vám přesné informace jak postupovat.
 • Pokud havarijní pojištění nemáte, bude se vám hodit fotografie z místa nehody, včetně fotografie výmolu a poškození vozidla. Zjistěte si jména a kontakty na svědky.

Doklady, které vám mohou pomoci

Při vyšetřování pomůže i to, když vaše auto odtáhne odtahová služba rovnou do servisu, kde poškozené části vozidla nafotí, spraví a vystaví fakturu.

Vymáhání náhrady škody po vlastníkovi komunikace

Zjistěte vlastníka komunikace.

 • Dálnice a rychlostní silnice spadají pod Ředitelství silnic a dálnic, ostatní komunikace jsou v majetku kraje či obce.

Předložte správci komunikace své důkazy. Pro uplatnění škody zašlete vlastníkovi komunikace písemnou žádost.

Žádost by měla obsahovat:

 • údaje o místu nehody,
 • údaje o způsobené škodě,
 • údaje o způsobené škodě,
 • technické údaje vozidla (VTP),
 • vaše osobní údaje (ŘP),
 • fotodokumentaci a
 • doklady za opravu.

V případě, že vlastník komunikace chybu a vámi hlášenou škodu neuzná, vymáhejte náhradu soudní cestou. Počítejte však s finančními náklady na soudní výdaje, které v případě neúspěchu budete muset uhradit.