Kroměříž

Okres

21 výtluků

  • 5 / 24 % Kritická závažnost
  • 9 / 43 % Nízká závažnost
  • 7 / 33 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ11476

Pačlavice, silnice č.II/428,průjezd obcí směr Dětkovice, výtluky a příčná nerovnost, pod vozovkou je kanalizace při průjezdu nákladních aut vznikají citelné otřesy. Pokusy o opravu stejnou metodou vedou ke stejně špatnému výsledku.

Více
CZ11284

špatná viditelnost z obou směrů u mostu z důvodu silně zarostlého potoku a krajnice, dále propadlé krajnice pod mostem v zatáčce u kapličky a u značky obce zborovice znatelně chybí z obou stran kusy silnice

CZ7123

Křižovatka silnic I/47, III/4327 a MK v intravilánu. Jedná se o průsečnou křižovatku s řadícími pruhy na hlavní komunikaci s SSZ, vedlejší větve s SDZ P4-dej přednost v jízdě. Silnice I/47 souběžná s D1 od Hulína, hlavní příjezd do Kroměříže od východu, III/4327 slouží jako přivaděč k D1 na mimoúrovňovou křižovatku Kroměříž-východ MK napojení průmyslové zóny na I/47 a D1. Křižovatka na začátku obce v blízkosti mimoúrovňové křižovatky.

Rizikovost místa

Nevýrazné určení přednosti přivaděče k D1, přímý průjezd při vypnutém SSZ vnímán jako hlavní komunikace.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 18 (Ú 0, TZ 2, LZ 24, HŠ 5)

Socioekonomická ztráta

21 784 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Ing. Květoslav Namyslo, místostarosta města Humpolce potvrdil, že město Humpolec zadalo zpracování studie, kterou následně poskytlo Kraji Vysočina. Toto je první krok k řešení tohoto místa a otázkou nyní je, jak se ke studii postaví Kraj Vysočina a zda se přikročí k vypracování projektových dokumentací.

03/2016

V říjnu 2014 byla provedena výměna SDZ dle požadavků Silničního správního úřadu. Byla zohledněna a akceptována doporučení z Dopravní snídaně 2014.

10/2016

Dopravní nehody v období po realizaci opatření 11/2014 - 08/2016. 9 nehod (7x proti DZ DEJ PŘEDNOST nebo STŮJ, DEJ PŘEDNOST), z toho 3 nehody s následky na zdraví osob, 3 lehká zranění osob - z těchto 3 nehod s následky na zdraví 2x proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST a 1x proti příkazu dopravní značky STŮJ, DEJ PŘEDNOST. Z této nehodovosti se dá usoudit, že tyto dopravnní nehody se mohly stát při vypnuté světelné signalizaci. Policie ČR požaduje aby zde byla zapnutá světelná signalizace 24 hodin denně.

CZ7184

Jde o železniční přejezd P7207 na trati Kojetín-Přerov, na křížení se silnicí III/4349 na ulici Tovačovské v Chropyni, km 1,186. Silnice III. třídy je okresního významu propojující město Chropyně s obcí Záříčí s možností průjezdu k obci Vlkoš a Troubky v okrese Přerov.

Železniční přejezd leží na hranici extravilánu a intravilánu.

Rizikovost místa

Zabezpečení přejezdu vzhledem k významu tratě. Rychlost vozidel zde často přesahuje povolený limit 30 km/h – nesvítí-li bílé světlo na světelných výstražnících. Je zde omezený rozhled na trať vpravo ve směru od Chropyně – je zde drážní domek, vlevo v témže směru je vzrostlý porost. Vpravo ve směru od Záříčí je rovněž vzrostlý porost. Je zde i možnost splývání světelného výstražného zařízení při slunečném počasí když je slunce nízko nad obzorem. Přejezd je bez závor zamezujících přejíždění vozidel přes přejezd v případě blikání červeného světelného výstražného zařízení. Autobus, který zastaví za přejezdem v zastávce ve směru od Záříčí, neumožňuje plynulý průjezd rozměrných vozidel přes přejezd.

Nehodovost místa 01/2010-09/2016

Celkem nehod řešených PČR - 1 (Ú 1, TZ 0, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

20 881 000 Kč

Vývoj místa

10/2016

Ing. Ladislav Kašpar, ředitel organizační jednotky SŽDC, Oblastního ředitelství Olomouc k tomuto přejezdu řekl, že tato železniční trať je zařazena do modernizace až na rychlost 200 km/hod. V současné době je zpracována studie proveditelnosti a ta se projednává. Problémy zde přinášení některá společenská sdružení. Výstavba se předpokládá po roce 2020 a předpokládá se, že by zde pak bylo plné zabezpečení přejezdu. Jedná se zde i o zdvojkolejnění tratě. Do této doby výstavby zde SŽDC neuvažuje o nějakém významnějším zabezpečené tratě. Ing. Kašpar tedy doporučil, aby se zde provedla pokládka doplňujícího VDZ, protože instalace závor zde v brzké době není reálná. Správa komunikace slíbila, že VDZ na této komunikaci a na tomto přejezdu bude řešit.

CZ6065

Hodně hluboký kanál s ostrou hranou. Zničit si na něm kolo není problém. Když do toho někdo vletí, jde se hned dívat, zda mu zůstalo kolo na autě nebo v kanále.

CZ4799

Pokud někdy pojedete silnicí č.4349 Zářičí - Troubky, uvidíte jakým nehorázným způsobem zde partyzánsky opravují /neopravují/ silnici - přes most položené železné 10mm silné pláty /za mokra nebo v zimě unikátní řešení-nejspíš patentováno v ČR/ Dále tato silnice navazuje na tankodrom č.4348 a ve stejném stylu pokračuje na Troubky. Tato situace s neopravovanou silnicí trvá již 10 let, od doby kdy se rekonstruovaly mosty mezi Tovačovem a Troubkama a na silnici č4349 posílali objížďkou kamiony.

Radek Šesták

Pačlavice, silnice č.II/428,průjezd obcí směr Dětkovice, výtluky a příčná nerovnost, pod vozovkou je kanalizace při průjezdu nákladních aut vznikají citelné otřesy. Pokusy o opravu stejnou metodou vedou ke stejně špatnému výsledku.

Michal Zavadil

špatná viditelnost z obou směrů u mostu z důvodu silně zarostlého potoku a krajnice, dále propadlé krajnice pod mostem v zatáčce u kapličky a u značky obce zborovice znatelně chybí z obou stran kusy silnice

Více