Generali

8

Pojišťovna Generali patří s tržním podílem 7,2 % (k 31. 12. 2014 dle metodiky ČAP) mezi největší české pojišťovny. Kromě individuálního pojištění nabízí pojistná řešení pro malé, střední a velké firmy v oblasti podnikatelských, průmyslových, technických a zemědělských rizik.

Pojišťovna Generali je součástí skupiny Generali, jednoho z největších světových pojistitelů s předepsaným pojistným přesahujícím 70 miliard eur (v roce 2014). Se 78 tisíci zaměstnanci po celém světě a se 65 miliony klientů ve více než 60 zemích zaujímá skupina Generali vedoucí postavení na trzích západní Evropy. Stále významnější pozici získává v Asii a také v regionu střední a východní Evropy. V 10 zemích tohoto regionu je skupina Generali jedním z předních poskytovatelů pojištění prostřednictvím holdingové společnosti Generali CEE Holding.

O Nadaci pojišťovny Generali

Nadace pojišťovny Generali dlouhodobě podporuje projekty, které měřitelně přispívají ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Již v roce 2010 iniciovala v kraji Vysočina instalaci pachových ohradníků, které až o 80 % snižují riziko střetu vozidel se zvěří. K dnešnímu dni je na území ČR pokryto více než 800 kilometrů nejrizikovějších silničních úseků a další budou jistě následovat.

Výmoly.cz a Nadace pojišťovny Generali

Výmoly.cz společně s Nadací pojišťovny Generali rozšířili původní myšlenku projektu o zapojení a motivaci krajských samospráv, které mají obvykle správu komunikací na starosti. Prostřednictvím projektu Výmoly.cz budou informováni o kritických místech přímo od motoristů. Tyto informace by následně silničářům mohly pomoci nejen s identifikací nejhorších silničních výtluků, ale také s případnou prioritizací oprav.

Děkujeme všem účastníkům, kteří se v průběhu letošního roku aktivně zapojí a pomohou monitorovat a zlepšovat stav silnic na území ČR. Přispíváte tak nejen ke zlepšení samotného stavu komunikací, ale také k prevenci škod na zdraví a majetku.

Nadace pojišťovny Generali