Plzeň-jih

Okres

49 výtluků

  • 12 / 24 % Kritická závažnost
  • 22 / 45 % Nízká závažnost
  • 15 / 31 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ9764

Od místní tabule Struhaře ke křižovatce do Nechanic bylo koncem června opraveno, na 430 metrů dlouhém úseku, 133 výtluků. Na posledním 70 metrů dlouhém úseku před křižovatkou, zůstalo 27 výtluků bez opravy. Snad proto, aby řidiči měli připomínku, jak původně vypadal celý úsek do Struhařů.

CZ9613
3
Úsek nad 50 m

Rozpadající se úsek - průjezd celou obcí Roupov. Nejspíš nedávno zalátané, ale je to snad ještě horší než předtím.

Více
CZ11402

Celý úsek v obci Čižice od odbočky na Štěnovický Borek až po výjezd z obce ( oprava vozovky mezi Čižicemi a Štěnovickým Borek, která proběhla několik let nazpět, velice komicky ukončena před nejhorším úsekem nad Čižicemi, který zůstal neopraven). Díry ve vozovce (nedá se již napsat jinak) 7cm hluboké. Po několika mrazech uvolněna většina nekvalitních záplat provedených za uplynulý rok.

CZ8981

Silnice v obci Struhaře je v havarijním stavu už 30 let. Spálené Poříčí, kam obec patří, s tím nemůže nic dělat neboť vozovka patří plzeňskému kraji. Starosta Spáleného Poříčí má funkci i v krajském orgánu. Takže spíše neochota, než nemožnost něco udělat.

CZ8980

Na 500m dlouhém úseku mezi tabulí Struhaře a křižovatkou na Nechanice je 65 výtluků. V loňském roce byl tento úsek 2x "opravován", stejně tak, jako každoročně v předcházejících 20 letech. Když už neumí správa silnic udržet vozovku sjízdnou, není na čase vyhodit toho, kdo za to odpovídá?

CZ7535

Nevyhlášená soutěž o nehorší stav komunikace v Plzeňském kraji pokračuje i letošním roce. Vzhledem k úsilí silničářů a vedení správy komunikací o zachování havarijního stavu povrchu vozovky ve Struhařích, doporučuji tuto část komunikace prohlásit za skanzen, opatřit ji z obou stran závorami a vybírat poplatek od projíždějících řidičů za zážitek, umožňující poznat, jak vypadaly silnice i vyšších tříd než je tato, v polovině minulého století. Vybrané peníze by bylo možné použít také na úhradu škod, které stav silnice způsobuje místním obyvatelům (zablácené ploty a bahno na fasádách domů, dýchání zvířeného prachu od projíždějících automobilů firmy Maso Brejcha, jejichž řidiči zásadně nedodržují stanovenou 30 km rychlost). Možná by pomohlo vypočítat, kolik peněz již bylo za posledních 20 let vynaloženo na nic neřešící záplatování děr v totálně narušené struktuře vozovky, a předepsat tuto částku odpovědným pracovníkům k úhradě.

CZ7084

Jedná se o křižovatku, kde je levostranné připojení silnice III. třídy v pravostranném směrovém oblouku, který se nachází po dlouhém rovném a přímém úseku silnice I. třídy. Stav vozovky je dobrý. Silnice I/20 (E 49) je dopravně významná komunikace s mezinárodním provozem, která spojuje dvě krajská města. V posledních letech zde došlo k výraznému nárůstu zejména kamionové dopravy. Klimatické vlivy jsou zde zhoršené, dlouhodobě lze vysledovat, že lokalita je zde díky blízkému vodnímu toku v údolí a provozovně sádek teplotně chladnější. Je zde zvýšené riziko tvorby námrazy. Odbočení vlevo ze silnice I. třídy na obec Klášter (silnice III. třídy) se nachází na konci dlouhého rovného úseku v pravostranném poloměrovém oblouku vedení hlavní trasy.

Rizikovost místa

Odbočující vozidlo vlevo, které dává přednost protijedoucím vozidlům od Nepomuku směrem na Plzeň, je snadno přehlédnutelné, velmi často zde dochází k dopravním nehodám tím, že řidič toto vozidlo přehlédne (nedodrží bezpečnou vzdálenost, nebo se plně nevěnuje řízení). Vlastní napojení silnice III. třídy k silnici I. třídy je v krátkém, ale dosti výrazném stoupacím svahu.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 8 (Ú 0, TZ 1, LZ 5, HŠ 5)

Socioekonomická ztráta

8 544 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle Mgr. Dušana Pakandla z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje tak toto místo primárně řeší ŘSD dle vyjádření na poslední Dopravní snídani. SÚS Plzeňského kraje v současné době nedisponuje novými informacemi ze strany ŘSD ve věci dalšího postupu.

Dle pana Syřínka, vedoucího provozního úseku ŘSD, tak tato křižovatka zatím ze strany ŘSD není řešena.

04/2016

ŘSD zadalo zpracování bezpečnostního inspekce s termínem dokončení červenec 2016.

Jan  Novohradsky

Celý úsek v obci Čižice od odbočky na Štěnovický Borek až po výjezd z obce ( oprava vozovky mezi Čižicemi a Štěnovickým Borek, která proběhla několik let nazpět, velice komicky ukončena před nejhorším úsekem nad Čižicemi, který zůstal neopraven). Díry ve vozovce (nedá se již napsat jinak) 7cm hluboké. Po několika mrazech uvolněna většina nekvalitních záplat provedených za uplynulý rok.

Miroslav Brábník

Od místní tabule Struhaře ke křižovatce do Nechanic bylo koncem června opraveno, na 430 metrů dlouhém úseku, 133 výtluků. Na posledním 70 metrů dlouhém úseku před křižovatkou, zůstalo 27 výtluků bez opravy. Snad proto, aby řidiči měli připomínku, jak původně vypadal celý úsek do Struhařů.

Více