Editace profilu Jan Novohradsky

Jan  Novohradsky

Poslední aktivity

CZ9287, Plzeň, silnice 18032a

21.12.18 7:56

Aktivita: Přidán výtluk CZ9287

Aktuální stav / rozsah:

4
Úsek do 50 m
Výtluk č. CZ9287

Ve vrcholu zatáčky byla vozovka v celé šířce přeříznuta z důvodu opravovy vpusti a následně položen nový asfalt v délce cca 1m. Tento asfalt položený evidentně na nedostatečně zhutněný podklad se propadá. Tím pádem je přímo ve vrcholu zatáčky výmol s výškovým rozdílem několika cm. Nutná oprava nekvalitně odvedené práce. Foto místa - z mapy.cz ještě před provedením práce.

CZ7538, Štěnovický Borek, silnice č.18329

21.12.18 7:48

Aktivita: Zkontrolován výtluk CZ7538

Aktuální stav / rozsah:

5
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ7538

Vozovka stále neopravena, ačkoliv dle portálu SUSPK naplánována oprava na rok 2018 - bude oprava probíhat v zimě, aby ji mrazy opět ihned roztrhaly?

CZ7277, Štěnovický Borek, silnice č.18329

28.11.17 9:32

Aktivita: Opraven výtluk CZ7277

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Výtluk č. CZ7277

Komunikace opravena v celé délce. Položen nový povrch - zatím bezvadný, snad dlouho vydrží. Jedinný nedostatek - komunikace je užší, než bývala.

CZ7538, Štěnovický Borek, silnice č.18329

28.11.17 9:25

Aktivita: Zkontrolován výtluk CZ7538

Aktuální stav / rozsah:

4
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ7538

Od poslední kontroly nezměněný - stále se zhoršující stav vozovky. Přislíbená oprava pouze lokálních výtluků, která NEŘEŠÍ problém. Lokálně opravené výtluky vydrží v zimním období mnohdy pouhé DVA TÝDNY, po kterých je výtluk opět větší. Dočkáme se OPRAVY silnice?

CZ7538, Štěnovický Borek, silnice č.18329

3.4.17 13:39

Aktivita: Přidán výtluk CZ7538

Aktuální stav / rozsah:

4
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ7538

Silnice vedoucí z obce Čižice do Štěnovického Borku. Velice špatný, místy téměř havarijní povrch vozovky neustále opravovaný pouze lokálně. Potřeba řešit jako celek(občasný, vhodně vysypaný kbelík se studenou směsí opravdu službu nevykoná).

CZ7277, Štěnovický Borek, silnice č.18329

26.2.17 14:59

Aktivita: Přidán výtluk CZ7277

Aktuální stav / rozsah:

4
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ7277

Silnice ze Štěnovického(Nebílovského) Borku vedoucí ke křižovatce směrem na Nebílovy (i s navazující silnicí vedoucí do Chválenic). Velice špatný dlouhodobě neudržovaný povrch, kde je navíc častý výskyt vysoké zvěře. Obzvlášť ve večerních hodinách, kdy je řidičova pozornost (i trpělivost) zkoušena kombinací těchto jevů, nebývá o vzrušující zážitky nouze.