Plzeň-jih

Okres

44 výtluků

  • 11 / 25 % Kritická závažnost
  • 19 / 43 % Nízká závažnost
  • 14 / 32 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ9764

Od místní tabule Struhaře ke křižovatce do Nechanic bylo koncem června opraveno, na 430 metrů dlouhém úseku, 133 výtluků. Na posledním 70 metrů dlouhém úseku před křižovatkou, zůstalo 27 výtluků bez opravy. Snad proto, aby řidiči měli připomínku, jak původně vypadal celý úsek do Struhařů.

CZ9613
3
Úsek nad 50 m

Rozpadající se úsek - průjezd celou obcí Roupov. Nejspíš nedávno zalátané, ale je to snad ještě horší než předtím.

CZ8184

V souvislosti s opravou výtluků v obci Struhaře, byly odstraněny výstražná a příkazová značka, jak v obci, tak na kraji nebezpečného úseku na křižovatce Nechanice - Struhaře. Zde však zůstalo cca 200 m se 28 děrami ve vozovce, kterých se ruka pracovníků údržby komunikací ani nedotkla. Že by to byl opravdu základ budoucího skanzenu o stavu silnic první poloviny minulého století?

CZ8183

V souvislosti s opravou výtluků v obci Struhaře, byly odstraněny výstražná a příkazová značka, jak v obci, tak na kraji nebezpečného úseku na křižovatce Nechanice - Struhaře. Zde však zůstalo cca 200 m se 28 děrami ve vozovce, kterých se ruka pracovníků údržby komunikací ani nedotkla. Že by to byl opravdu základ budoucího skanzenu o stavu silnic první poloviny minulého století?

CZ8109

I takto řeší Správa silnic Plzeňského kraje havarijní stav vozovky ve Struhařích. V loňském roce byly uvedené značky na místě 8 měsíců. V letošním roce je to již více než 2 měsíce. Řidič je přece povinen přizpůsobit jízdu stavu vozovky, tak proč jí opravovat.

CZ8012
1
Jednotlivý výtluk

Výmol po zimě na silnici č. III/02011. Silnice má nový povrch z 12/2016 v úseku 1,7 km. V úseku je jednotlivých drobných výmolů více.

CZ7944
4
Úsek nad 50 m

Velké výtluky až do podloží silnice, odkud odtlétají kameny a poškozují podvozek i vozidlo. Velké množství na malém úseku. Výtluky se nachází na silnici Záhoří-Želvice (Plzeň-jih)

CZ7517

Silnice uprostřed vesnice v žalostné stavu. V minulosti místy neodborně záplatovaná. Prostě tankodrom. Nešlo by to opravit s delší životností, než jen přes jedno léto? -> úzký problémový pruh odfrézovat a zaasfaltovat.

CZ6765

Toto je stav silnice v obci Struhaře - Spálené Poříčí dva měsíce po "opravě". Hanba nepadá na hlavu pracovníků údržby komunikací, ale těch, kteří rozhodují o tom, že těleso vozovky, které je v havarijním stavu se již 25 let jen záplatuje, nikoli opravuje.

CZ6637

Havarijní stav silnice od cedule Struhaře ke křižovatce Nechanice, Blovice nikoho nezajímá. Označení "práce na silnici" je výsměchem pro pracovníky údržby komunikací. Na silnici možná "pracují" úředníci KÚ, kteří podle sdělení starosty Spáleného Poříčí, nemají na opravu této silnice v obci Struhaře, ani mimo ní, peníze.

CZ6612

Silnice z obce Struhaře ke křižovatce s rozcestníky Blovice a Nechanice, je více než 20 let v havarijním stavu. Každoroční "záplatování" nevydrží déle než 6 měsíců. Na cca 250 metrech délky je zde 51 výtluků.

Více
CZ8981

Silnice v obci Struhaře je v havarijním stavu už 30 let. Spálené Poříčí, kam obec patří, s tím nemůže nic dělat neboť vozovka patří plzeňskému kraji. Starosta Spáleného Poříčí má funkci i v krajském orgánu. Takže spíše neochota, než nemožnost něco udělat.

CZ8980

Na 500m dlouhém úseku mezi tabulí Struhaře a křižovatkou na Nechanice je 65 výtluků. V loňském roce byl tento úsek 2x "opravován", stejně tak, jako každoročně v předcházejících 20 letech. Když už neumí správa silnic udržet vozovku sjízdnou, není na čase vyhodit toho, kdo za to odpovídá?

CZ7535

Nevyhlášená soutěž o nehorší stav komunikace v Plzeňském kraji pokračuje i letošním roce. Vzhledem k úsilí silničářů a vedení správy komunikací o zachování havarijního stavu povrchu vozovky ve Struhařích, doporučuji tuto část komunikace prohlásit za skanzen, opatřit ji z obou stran závorami a vybírat poplatek od projíždějících řidičů za zážitek, umožňující poznat, jak vypadaly silnice i vyšších tříd než je tato, v polovině minulého století. Vybrané peníze by bylo možné použít také na úhradu škod, které stav silnice způsobuje místním obyvatelům (zablácené ploty a bahno na fasádách domů, dýchání zvířeného prachu od projíždějících automobilů firmy Maso Brejcha, jejichž řidiči zásadně nedodržují stanovenou 30 km rychlost). Možná by pomohlo vypočítat, kolik peněz již bylo za posledních 20 let vynaloženo na nic neřešící záplatování děr v totálně narušené struktuře vozovky, a předepsat tuto částku odpovědným pracovníkům k úhradě.

CZ7084

Jedná se o křižovatku, kde je levostranné připojení silnice III. třídy v pravostranném směrovém oblouku, který se nachází po dlouhém rovném a přímém úseku silnice I. třídy. Stav vozovky je dobrý. Silnice I/20 (E 49) je dopravně významná komunikace s mezinárodním provozem, která spojuje dvě krajská města. V posledních letech zde došlo k výraznému nárůstu zejména kamionové dopravy. Klimatické vlivy jsou zde zhoršené, dlouhodobě lze vysledovat, že lokalita je zde díky blízkému vodnímu toku v údolí a provozovně sádek teplotně chladnější. Je zde zvýšené riziko tvorby námrazy. Odbočení vlevo ze silnice I. třídy na obec Klášter (silnice III. třídy) se nachází na konci dlouhého rovného úseku v pravostranném poloměrovém oblouku vedení hlavní trasy.

Rizikovost místa

Odbočující vozidlo vlevo, které dává přednost protijedoucím vozidlům od Nepomuku směrem na Plzeň, je snadno přehlédnutelné, velmi často zde dochází k dopravním nehodám tím, že řidič toto vozidlo přehlédne (nedodrží bezpečnou vzdálenost, nebo se plně nevěnuje řízení). Vlastní napojení silnice III. třídy k silnici I. třídy je v krátkém, ale dosti výrazném stoupacím svahu.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 8 (Ú 0, TZ 1, LZ 5, HŠ 5)

Socioekonomická ztráta

8 544 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle Mgr. Dušana Pakandla z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje tak toto místo primárně řeší ŘSD dle vyjádření na poslední Dopravní snídani. SÚS Plzeňského kraje v současné době nedisponuje novými informacemi ze strany ŘSD ve věci dalšího postupu.

Dle pana Syřínka, vedoucího provozního úseku ŘSD, tak tato křižovatka zatím ze strany ŘSD není řešena.

04/2016

ŘSD zadalo zpracování bezpečnostního inspekce s termínem dokončení červenec 2016.

Miroslav Brábník

Od místní tabule Struhaře ke křižovatce do Nechanic bylo koncem června opraveno, na 430 metrů dlouhém úseku, 133 výtluků. Na posledním 70 metrů dlouhém úseku před křižovatkou, zůstalo 27 výtluků bez opravy. Snad proto, aby řidiči měli připomínku, jak původně vypadal celý úsek do Struhařů.

Jan Baxa
Jan Baxa 28.5.19

CZ9613, Roupov, silnice č.182

Aktivita: Přidán
CZ9613

Rozpadající se úsek - průjezd celou obcí Roupov. Nejspíš nedávno zalátané, ale je to snad ještě horší než předtím.

Miroslav Brábník

Silnice v obci Struhaře je v havarijním stavu už 30 let. Spálené Poříčí, kam obec patří, s tím nemůže nic dělat neboť vozovka patří plzeňskému kraji. Starosta Spáleného Poříčí má funkci i v krajském orgánu. Takže spíše neochota, než nemožnost něco udělat.

Miroslav Brábník

Na 500m dlouhém úseku mezi tabulí Struhaře a křižovatkou na Nechanice je 65 výtluků. V loňském roce byl tento úsek 2x "opravován", stejně tak, jako každoročně v předcházejících 20 letech. Když už neumí správa silnic udržet vozovku sjízdnou, není na čase vyhodit toho, kdo za to odpovídá?

Miroslav Brábník

V souvislosti s opravou výtluků v obci Struhaře, byly odstraněny výstražná a příkazová značka, jak v obci, tak na kraji nebezpečného úseku na křižovatce Nechanice - Struhaře. Zde však zůstalo cca 200 m se 28 děrami ve vozovce, kterých se ruka pracovníků údržby komunikací ani nedotkla. Že by to byl opravdu základ budoucího skanzenu o stavu silnic první poloviny minulého století?

Miroslav Brábník

V souvislosti s opravou výtluků v obci Struhaře, byly odstraněny výstražná a příkazová značka, jak v obci, tak na kraji nebezpečného úseku na křižovatce Nechanice - Struhaře. Zde však zůstalo cca 200 m se 28 děrami ve vozovce, kterých se ruka pracovníků údržby komunikací ani nedotkla. Že by to byl opravdu základ budoucího skanzenu o stavu silnic první poloviny minulého století?

Miroslav Brábník

I takto řeší Správa silnic Plzeňského kraje havarijní stav vozovky ve Struhařích. V loňském roce byly uvedené značky na místě 8 měsíců. V letošním roce je to již více než 2 měsíce. Řidič je přece povinen přizpůsobit jízdu stavu vozovky, tak proč jí opravovat.

Jan Tykvart
Jan Tykvart 14.5.17

CZ8012, Jarov, silnice č.02011

Aktivita: Přidán
CZ8012

Výmol po zimě na silnici č. III/02011. Silnice má nový povrch z 12/2016 v úseku 1,7 km. V úseku je jednotlivých drobných výmolů více.

Filip Dajč
Filip Dajč 7.5.17

CZ7944, Mileč, silnice č.18616

Aktivita: Zkontrolován
CZ7944

Další část úseku silnice Záhoří-Želvice, nafoceno několik míst rozpadající se krajnice, ze které vypadává kamení a štěrk.

Filip Dajč
Filip Dajč 2.5.17

CZ7944, Mileč, silnice č.18616

Aktivita: Přidán
CZ7944

Velké výtluky až do podloží silnice, odkud odtlétají kameny a poškozují podvozek i vozidlo. Velké množství na malém úseku. Výtluky se nachází na silnici Záhoří-Želvice (Plzeň-jih)

Více