Žďár nad Sázavou

Okres

38 výtluků

  • 12 / 32 % Kritická závažnost
  • 13 / 34 % Nízká závažnost
  • 13 / 34 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ10853
5
Jednotlivý výtluk

V obci Cyrilov před zatáčkou je propadený kanál, který není nijak označen hloubka propadení je cca 10 - 20cm hrozí poškození vozidla.

CZ10312
3
Jednotlivý výtluk

Uprostřed krásně opravené komunikace v perfektním stavu číhá stále větší a větší propadlina, na jejíž opravení nemá místní SÚS techniku (nelze použít patchmatic ani studenou balenou směs) a tudíž zůstavá nadále netknutá a jedinou změnou je přítomnost dopravní značky “pozor nebezpečí”.

CZ10311

Dříve poměrně pěkná komunikace přes obec Košíkov s průměrným povrchem. V posledním čtvrt roce externí firmou na žádost SÚS Velká Bíteš vyhotovena vysprávka tryskací metodou patchmatic. Komunikace byla nenávratně poškozena- příčinou je nedodržení technického postupu a neodklizení přebytečného štěrku. Štěrk není řádně zaježděn ani po 3 měsících a vytváří velice nepříjemné hrboly, které navíc stále vyvíjejí nadměrný hluk. Foto ilustrační- současný stav je podstatně horší.

CZ10287

Neznačený velmi zvlněný povrch komunikace a vodorovné značení které spousta řidičů nerespektuje. Rekonstrukce nutná a přidání balisetů by také nebylo na škodu.

CZ8462

Úsek v délce asi 1 km, za obcí Tasov na Žďársku směrem na obec Vaneč na Třebíčsku. Takto rozbitý už je to tam několik let. Chtělo by to po celé délce alespoň nástřik štěrkem.

Více
CZ10288

Souvislý asi kilometr dlouhý úsek dlouhodobě ve špatném stavu s nevyhovující formou údržby- tryskovou metodou patchmatic a nebezpečný svah. Před tímto klesáním/stoupáním chybí jeho jakékoli označení. Chybí i přechodné značení stavu vozovky. Oprava povrchu nutná, úprava značení maximálně na místě.

CZ9758

Katastrofální stav silnice se stále se zhoršujícími kraji vozovky. 50 odstínů šedi a vymleté krajnice od kamionů z dálnice a autobusů, kteří zde denně projíždí. Je smutné, že s tím nikdo nic nedělá. Vede zde navíc objízdná trasa uzavírky mostu ve Stránecké Zhoři. Bohužel nemám aktuální foto z místa činu. Kdyby ale někdo nějaké pořídil např. z autokamery, byl bych vděčný. Tento ûsek se mi opravdu už zdá býti nebezpečným. I při té třicítce co je zde max a jedu se bojím a to mám Felicii. Co teprve SUV. Hlavně že tudy necháme projíżdět kamiony z dálnice, na které se také stále něco děje a to ve stejném termínu. Perfektní zvolení plánování uzavírek.

CZ9738

Úsek několikrát záplatovaný, diry již v zaplatách, nerovná silnice, některé výmoly mají rozměry cca 30 X 70 X 15 cm. Nebezpečné hlavně pro jízdu na kole a motorce.Celý úsek od značky konec Nové Zhoře až po křižovatku silnice Měřín - Otín, asi 2 km.

CZ7119

Průsečná křižovatka v extravilánu, hlavní komunikace ve směrovém oblouku, max. rychlost 70kmh-1, odbočovací a připojovací pruhy, přednost upravena DZ P4 – Dej přednost v jízdě na zvýrazňujícím podkladu. Silnice II/360 spojnice Vel. Meziříčí a Třebíče, fce obchvatu Oslavic a části V. Meziříčí, sil. III/36054 napojení obce Oslavice, ul. Třebíčská příjezd do V.Meziříčí pro OA, příjezd do PZ.

Rizikovost místa

Rozlehlá křižovatka se špatnou přehledností z vedlejších větví.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 14 (Ú 0, TZ 1, LZ 17, HŠ 3)

Socioekonomická ztráta

13 168 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí, řekl, že od doby kdy kraj postavil obchvat Velkého Meziříčí, tak se zde často stávají dopravní nehody, zatím pouze s hmotnými škodami. Město Velké Meziříčí toto místo řeší společně s obcí Oslavice a snad do roka konání další Dopravní snídaně budou známy již konkrétní výsledky řešení. Město Velké Meziříčí zadalo zpracování studie této křižovatky. Studie ukázala nějaký směr řešení, který by teď měl potvrdit Kraj Vysočina.

11/2016

Byla zpracována dokumentace návrhu úprav a k ní se vyjádřil auditor bezpečnosti pozemních komunikací. Dle návrhu již cca v červnu 2016 zde došlo k posunu a zvýraznění svislého dopravního značení SDZ, došlo k obnově vodorovného dopravního značení, došlo k výstavbě ostrůvků z plastových obrubníků. Umístění baliset do dopravních stínů auditor bezpečnosti pozemních komunikací nedoporučil instalovat.

CZ7117

Křižovatka silnice II/360 a MK v intravilánu, nacházející se v blízkosti mostu s masivní nosnou konstrukcí. Silnice II/360 spojnice V. Meziříčí s silnicí I/37, s oblastí Křižanovska a dále s Poličkou, Litomyšlí. Ul. Poříčí – obsluha zdravotního střediska a další občanské vybavenosti, z části slepá, omezený průjezd.

Rizikovost místa

Omezený rozhled na výjezdu z ulice Poříčí, zvýšená obslužnost výjezdu.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 3 (Ú 0, TZ 1, LZ 1, HŠ 1)

Socioekonomická ztráta

5 780 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí, potvrdil, že toto místo je dlouhodobě problematické ve Velkém Meziříčí. Město Velké Meziříčí by bylo rádo, pokud by se toto místo ve spolupráci města a kraje podařilo upravit. Most zde je poměrně starý a jeho statika je dobrá, nicméně zábradlí mostu vadí. Zábradlí je ale bohužel nosná konstrukce mostu. Jediným řešením asi bude úplná přestavba mostu.

11/2016

Zatím probíhaly pouze jednání ohledně řešení tohoto místa např. zjednosměrnění ulice Poříčí. Vzhledem k tomu, že se jedná o napojemí místní komunikace, tak by toto místo mělo prvotně řešit město Velké Meziříčí. Starosta města Velké Meziříčí také potvrdil, že toto místo ze strany města zatím není řešeno. V roce 2017 bude město přestavovat jiný most, který je v horším stavu.

Ing. Radovan Necid, starosta Města Velké Meziříčí, k tomuto místu na Dopravní snídani řekl, že most je zde ve vlastnictví Kraje Vysočina. Druhý zmiňovaný most u Oslavy u pošty, který je v horším stavu a musí se opravit dříve, je také ve vlastnictví Kraje Vysočina. Z tohoto důvodu Město Velké Meziříčí čekají v příštím roce velké dopravní komplikace, protože silnice II/602 bude opět přerušena. Most u tohoto místa je ale v dobrém stavu. Město Velké Meziříčí se v minulosti s tímto místem pokusilo něco dělat. Město např. oslovilo studenty, kteří by zde provedli nějakou studii a ověřili by statiku mostu, tak aby se zábradlí mostu mohlo zbourat, nicméně zbourání zábradlí nejde. Město ve spolupráci s Krajem Vysočina plánuje tento most opravit, ale zatím se nedá říci termín opravy. Naštěstí se zatím v poslední době v této lokalitě žádná vážná dopravní nehoda nestala. Nebezpečné místo to ale pořád je. V křižovatce je umístěno dopravní zrcadlo, které v letních měsících snad funguje. V zimě je to ale horší. Situace se vyřeší, až Krajský úřad nechá most opravit. Zatím se ale na opravu čeká.

MARTIN NANI
MARTIN NANI 15.4.22

CZ10853, Bory, silnice č.36052

Aktivita: Přidán
CZ10853

V obci Cyrilov před zatáčkou je propadený kanál, který není nijak označen hloubka propadení je cca 10 - 20cm hrozí poškození vozidla.

Petr Hanák

Uprostřed krásně opravené komunikace v perfektním stavu číhá stále větší a větší propadlina, na jejíž opravení nemá místní SÚS techniku (nelze použít patchmatic ani studenou balenou směs) a tudíž zůstavá nadále netknutá a jedinou změnou je přítomnost dopravní značky “pozor nebezpečí”.

Více