Editace profilu Petr Hanák

Petr Hanák

Poslední aktivity

CZ10312, Velká Bíteš, silnice č.3791

15.12.23 11:12

Aktivita: Opraven výtluk CZ10312

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Jednotlivý výtluk
Výtluk č. CZ10312

Opraveno.

CZ10285, Velká Bíteš, silnice Nová čtvrť

15.12.23 11:11

Aktivita: Opraven výtluk CZ10285

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ10285

Celá ulice opravena.

CZ10312, Velká Bíteš, silnice č.3791

19.11.20 0:22

Aktivita: Přidán výtluk CZ10312

Aktuální stav / rozsah:

3
Jednotlivý výtluk
Výtluk č. CZ10312

Uprostřed krásně opravené komunikace v perfektním stavu číhá stále větší a větší propadlina, na jejíž opravení nemá místní SÚS techniku (nelze použít patchmatic ani studenou balenou směs) a tudíž zůstavá nadále netknutá a jedinou změnou je přítomnost dopravní značky “pozor nebezpečí”.

CZ10311, Velká Bíteš, silnice č.395

19.11.20 0:14

Aktivita: Přidán výtluk CZ10311

Aktuální stav / rozsah:

3
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ10311

Dříve poměrně pěkná komunikace přes obec Košíkov s průměrným povrchem. V posledním čtvrt roce externí firmou na žádost SÚS Velká Bíteš vyhotovena vysprávka tryskací metodou patchmatic. Komunikace byla nenávratně poškozena- příčinou je nedodržení technického postupu a neodklizení přebytečného štěrku. Štěrk není řádně zaježděn ani po 3 měsících a vytváří velice nepříjemné hrboly, které navíc stále vyvíjejí nadměrný hluk. Foto ilustrační- současný stav je podstatně horší.

CZ10289, Zbraslav, silnice č.395

25.10.20 15:41

Aktivita: Přidán výtluk CZ10289

Aktuální stav / rozsah:

3
Výtluk č. CZ10289

Několik kilometrů dlouhý úsek na kterém je krajnice v naprosto nevyhovujícím stavu- velká míra zvlnění , drobných výtluků a nevhodných oprav, které stavu vozovky příliš nenapomáhají. Komunikace reálně použitelná asi z 65% její šíře.

CZ10288, Velká Bíteš, silnice Hybešova

25.10.20 15:35

Aktivita: Přidán výtluk CZ10288

Aktuální stav / rozsah:

3
Výtluk č. CZ10288

Souvislý asi kilometr dlouhý úsek dlouhodobě ve špatném stavu s nevyhovující formou údržby- tryskovou metodou patchmatic a nebezpečný svah. Před tímto klesáním/stoupáním chybí jeho jakékoli označení. Chybí i přechodné značení stavu vozovky. Oprava povrchu nutná, úprava značení maximálně na místě.

CZ10287, Velká Bíteš, silnice č.37

25.10.20 15:26

Aktivita: Přidán výtluk CZ10287

Aktuální stav / rozsah:

3
Úsek do 50 m
Výtluk č. CZ10287

Neznačený velmi zvlněný povrch komunikace a vodorovné značení které spousta řidičů nerespektuje. Rekonstrukce nutná a přidání balisetů by také nebylo na škodu.

CZ10286, Zastávka, silnice Kopečky

25.10.20 15:17

Aktivita: Přidán výtluk CZ10286

Aktuální stav / rozsah:

4
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ10286

650 m dlouhý úsek v naprosto dezolátním stavu. Dlouhodobě dochází pouze k záplatování nejhorších výtluků po zimě a vyspravování nefunkční metodou patchmatic. Obměna povrchu nutná. Již před více než 4 lety se zde točila i reportáž České televize.

CZ10285, Velká Bíteš, silnice Nová čtvrť

25.10.20 15:04

Aktivita: Přidán výtluk CZ10285

Aktuální stav / rozsah:

5
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ10285

Dlouhodobě neudržovaná místní komunikace- na zhruba 75% komunikace je kompletně vydrolená svrchní vrstva asfaltu. Špatný stav ani snížená rychlost nejsou značeny.

CZ10284, Velká Bíteš, silnice č.399

25.10.20 14:55

Aktivita: Přidán výtluk CZ10284

Aktuální stav / rozsah:

3
Výtluk č. CZ10284

Dlouhodobá absence svodidel, nezpevněná krajnice (hrozí utržení) a zúžený profil komunikace. V případě setkání dvou nákladních vozidel hrozí pád do příkopu.