Výtluk CZ10514

Místo: Lomnická

Obec: Nová Paka

Okres: Jičín

Kraj: Královéhradecký kraj

Aktuální stav / rozsah:

5
Úsek nad 50 m

Přidáno: 22.4.21 2:37

Poslední kontrola: 23.5.24 23:34

GPS: 50.49720306622, 15.511372400747

Přidal: Miroslav Pyciak

Pořadí v žebříčku:
3. místo

Informace:

Silnice II. třídy (II/284) celkově dožilá a dlouhodobě v havarijním stavu. Otřesy, hluk, vysoká prašnost a znečištění. Propadlé nebo zcela chybějící mříže silničních vpustí. Evidentní poškozování vozidel (ulámané pružiny), okolních rodinných domů a zdraví lidí. Velká dopravní zátěž těžkými nákladními vozidly a traktorovými soupravami obsluhujícími tři velké bioplynové stanice, kamenolom a skládku Košťálov a další cíle. Běžné překračování maximální povolené rychlosti a podélné přejíždění chodníků nákladními vozy a traktory při vyhýbání. Také mezinárodní tranzitní kamionová doprava a pravděpodobně objíždění mýtných úseků silnic. Dlouhodobé porušování předpisů nedodržováním maximálního zatížení mostu 284-12 ve směru Lomnice nad Popelkou a Košťálov. Informace byly předány správci silnice a Policii ČR.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 23.5.24 23:34

5
Úsek nad 50 m

Silné znečistění vozovky a chodníků. Obtěžující prašnost. Není normální, aby občané rozvinuté evropské unie a země v srdci Evropy trvale uklízeli silnice II. třídy a chodníky nedaleko centra města svépomocí. Akceprovatelné je to v klidných rezidenčních čtvrtích. Oficiálně deklarovaná ochrana lidského zdraví a právo na příznivé životní prostředí je v příkrém rozporu s hojně rozšířenou realitou.

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 1.4.24 23:38

5
Úsek nad 50 m

Stále silný provoz.

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 29.3.24 12:04

5
Úsek nad 50 m

Jako každý rok ožily mraky hlučných motorek a dalších zajímavých strojů. K odpočinku půjdou až v říjnu.

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 19.3.24 22:24

5
Úsek nad 50 m

Nehody a poškození vozidel s podílem vlivu havarijního stavu vozovky a silného provozu.

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 12.3.24 23:09

5
Úsek nad 50 m

Lomnická (silnice II.třídy) a navazující Šlejharova ulice (sílnice III. třídy)

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 6.3.24 1:27

5
Úsek nad 50 m

Všechny funkce veřejného prostranství ustoupily dominantní tranzitní těžké nákladní dopravě a desítky let zanedbané péči.

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 4.3.24 0:43

5
Úsek nad 50 m

Porušování dopravních předpisů dopravci kameniva z lomu Košťálov a ohrožování ostatních účastníků provozu. Poškozování silnice a okolních nemovitostí, hluk, prach a otřesy

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 28.2.24 23:49

5
Úsek nad 50 m

Intenzívně využívaná trasa pro zásobování staveb silnic D11, D35 a I/16 Nová Paka obchvat a dalších mimo mýtné úseky. Mnoho let zde kamiony vozí drcené kamenivo z lomu Košťálov a nerespektují stávající dopravní omezení. Zatěžují rozbitou silnici a poškozují zástavbu převážně rodinných domů.

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 26.2.24 23:34

5
Úsek nad 50 m

tranzitní doprava po silnicích II. a III. tříd - obcházení placení mýtného

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 22.2.24 23:07

Rozpadlé opěrné zdi, rozdrcené chodníky a poškozené rodinné domy jsou také následky neúměrně intenzívní těžké nákladní dopravy a havarijního stavu vozovky.

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 19.2.24 0:15

5
Úsek nad 50 m

Dřevní štěpka je pravidelně převážena traktorovými návěsy na kompostárnu k překládce na kamiony, které ji vezou do elektrárny v Trutnově Poříčí. Neefektivní pálení nafty, emise a další ničení silnic v rámci dobrého úmyslu podpory Green Dealu.

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 15.2.24 22:31

5
Úsek nad 50 m

zatížení silnice těžkou nákladní dopravou

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 12.2.24 23:56

5
Úsek nad 50 m

Jsou ta nákladní auta přetížená a ničí silnice? To je musela Policie CR vážit, aby nebyly vážné pochybnosti.

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 10.2.24 19:33

5
Úsek nad 50 m

Častá náhradní autobusová doprava a další provoz těžkých nákladních a zemědělských vozidel se nevejde na vozovku a drtí zanedbané chodníky. Odpovídá to standardům bezpečnosti silničního provozu v centru města o velikosti 10 000 obyvatel?

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 9.2.24 0:44

5
Úsek nad 50 m

Ulámané pružiny - za dva roky přes 60 poškozených osobních aut - jen to, co se našlo na silnici a chodníku. Skutečné počty budou ještě horší. K tomu popraskané a špínou postříkané domy až po překlady oken v přízemí.

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 7.2.24 22:15

5
Úsek nad 50 m

cyklisté na výmolech a blátě

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 5.2.24 22:51

5
Úsek nad 50 m

Nefunkční odvodnění silnice a rozstřikování vody, bláta a solanky ze zimní údržby. Za deště chodec nikdy neprojde suchý.

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 3.2.24 14:47

5
Úsek nad 50 m

Moderní zemědělství orientované na výrobu elektřiny z bioplynu. Pálení nafty v elektrárnách by bylo několikrát efektivnější a městské ulice by nemusely vypadat jako areál změmědělského podniku. Politici, ale chrání "motýle", kteří už v takové krajině dávno nežijí.

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 30.1.24 0:49

5
Úsek nad 50 m

těžká nákladní doprava

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 27.1.24 19:19

bezpečnost dalších účastníků silničního provozu

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 26.1.24 18:57

stav silnice

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 28.12.22 20:00

5
Úsek nad 50 m

23.12.2022 Veselé vánoce s přepravou "paliva" mezi bioplynovýni stanicemi Brdo a Vidochov. Na výmolech se zkřížila a otevřela vrata kamionového návěsu a o nadílku hromad hnoje a smradu v centru města Nová Paka bylo postaráno. a-GRINCH-ov Stará Paka opět nezklamal.

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 27.12.22 0:22

5
Úsek nad 50 m

únor až duben 2021

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 15.11.22 20:43

5
Úsek nad 50 m

Celkový stav silnice se stále zhoršuje. V současnosti je silnice těžce přetěžovaná nákladními vozidly z kamenolomu Košťálov (Eurovia), které jezdí na miliardovou stavbu ochvatu Nové Paky a nerespektují stávající omezení na trase. Kamiony při vzájemném vyhýbání jezdí i po zničených chodnících. Zlepšení dopravní situace vybudováním obchvatu, se však této lokality ani v budoucnosti netýká.

Aneta Janečková

Aneta Janečková 21.4.22 14:27

5
Úsek nad 50 m
Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 10.3.22 19:36

5
Úsek nad 50 m

Havarijní stav silnice se dále zhoršuje a dopravní zatížení narůstá.

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 3.2.22 23:50

Havarijní stav důležité silnice II. třídy (podle Generelu silniční dopravy Královehradeckého kraje) stále trvá.

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 21.10.21 20:49

Stav silnice v září 2021. Stále zde dochází k poškozování vozidel a praskání domů a obtěžování hlukem a otřesy.

Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak 22.4.21 2:37

5
Úsek nad 50 m

Silnice II. třídy (II/284) celkově dožilá a dlouhodobě v havarijním stavu. Otřesy, hluk, vysoká prašnost a znečištění. Propadlé nebo zcela chybějící mříže silničních vpustí. Evidentní poškozování vozidel (ulámané pružiny), okolních rodinných domů a zdraví lidí. Velká dopravní zátěž těžkými nákladními vozidly a traktorovými soupravami obsluhujícími tři velké bioplynové stanice, kamenolom a skládku Košťálov a další cíle. Běžné překračování maximální povolené rychlosti a podélné přejíždění chodníků nákladními vozy a traktory při vyhýbání. Také mezinárodní tranzitní kamionová doprava a pravděpodobně objíždění mýtných úseků silnic. Dlouhodobé porušování předpisů nedodržováním maximálního zatížení mostu 284-12 ve směru Lomnice nad Popelkou a Košťálov. Informace byly předány správci silnice a Policii ČR.