Královéhradecký kraj

Kraj

343 výtluků

  • 92 / 27 % Kritická závažnost
  • 136 / 40 % Nízká závažnost
  • 115 / 34 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ11593

Výtluk na I/35 na výjezdu z Hradce Králové na Býšť, za lávkou z Přemyslovy ulice na lesní cestu Písečnici (foto pořízeno z této lávky). Další menší výtluky tímtéž směrem dále po Kolibu.

Více
Více
Miroslav Pyciak

Silné znečistění vozovky a chodníků. Obtěžující prašnost. Není normální, aby občané rozvinuté evropské unie a země v srdci Evropy trvale uklízeli silnice II. třídy a chodníky nedaleko centra města svépomocí. Akceprovatelné je to v klidných rezidenčních čtvrtích. Oficiálně deklarovaná ochrana lidského zdraví a právo na příznivé životní prostředí je v příkrém rozporu s hojně rozšířenou realitou.

Jiří Stonawski

Výtluk na I/35 na výjezdu z Hradce Králové na Býšť, za lávkou z Přemyslovy ulice na lesní cestu Písečnici (foto pořízeno z této lávky). Další menší výtluky tímtéž směrem dále po Kolibu.

Více