Editace profilu Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak

Poslední aktivity

CZ10514, Nová Paka, silnice Lomnická

23.5.24 23:34

Aktivita: Zkontrolován výtluk CZ10514

Aktuální stav / rozsah:

5
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ10514

Silné znečistění vozovky a chodníků. Obtěžující prašnost. Není normální, aby občané rozvinuté evropské unie a země v srdci Evropy trvale uklízeli silnice II. třídy a chodníky nedaleko centra města svépomocí. Akceprovatelné je to v klidných rezidenčních čtvrtích. Oficiálně deklarovaná ochrana lidského zdraví a právo na příznivé životní prostředí je v příkrém rozporu s hojně rozšířenou realitou.

CZ10514, Nová Paka, silnice Lomnická

1.4.24 23:38

Aktivita: Zkontrolován výtluk CZ10514

Aktuální stav / rozsah:

5
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ10514

Stále silný provoz.

CZ10514, Nová Paka, silnice Lomnická

29.3.24 12:04

Aktivita: Zkontrolován výtluk CZ10514

Aktuální stav / rozsah:

5
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ10514

Jako každý rok ožily mraky hlučných motorek a dalších zajímavých strojů. K odpočinku půjdou až v říjnu.

CZ10514, Nová Paka, silnice Lomnická

19.3.24 22:24

Aktivita: Zkontrolován výtluk CZ10514

Aktuální stav / rozsah:

5
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ10514

Nehody a poškození vozidel s podílem vlivu havarijního stavu vozovky a silného provozu.

CZ10514, Nová Paka, silnice Lomnická

12.3.24 23:09

Aktivita: Zkontrolován výtluk CZ10514

Aktuální stav / rozsah:

5
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ10514

Lomnická (silnice II.třídy) a navazující Šlejharova ulice (sílnice III. třídy)

CZ10514, Nová Paka, silnice Lomnická

6.3.24 1:27

Aktivita: Zkontrolován výtluk CZ10514

Aktuální stav / rozsah:

5
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ10514

Všechny funkce veřejného prostranství ustoupily dominantní tranzitní těžké nákladní dopravě a desítky let zanedbané péči.

CZ10514, Nová Paka, silnice Lomnická

4.3.24 0:43

Aktivita: Zkontrolován výtluk CZ10514

Aktuální stav / rozsah:

5
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ10514

Porušování dopravních předpisů dopravci kameniva z lomu Košťálov a ohrožování ostatních účastníků provozu. Poškozování silnice a okolních nemovitostí, hluk, prach a otřesy

CZ10514, Nová Paka, silnice Lomnická

28.2.24 23:49

Aktivita: Zkontrolován výtluk CZ10514

Aktuální stav / rozsah:

5
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ10514

Intenzívně využívaná trasa pro zásobování staveb silnic D11, D35 a I/16 Nová Paka obchvat a dalších mimo mýtné úseky. Mnoho let zde kamiony vozí drcené kamenivo z lomu Košťálov a nerespektují stávající dopravní omezení. Zatěžují rozbitou silnici a poškozují zástavbu převážně rodinných domů.

CZ10514, Nová Paka, silnice Lomnická

26.2.24 23:34

Aktivita: Zkontrolován výtluk CZ10514

Aktuální stav / rozsah:

5
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ10514

tranzitní doprava po silnicích II. a III. tříd - obcházení placení mýtného

CZ10514, Nová Paka, silnice Lomnická

22.2.24 23:07

Aktivita: Okomentován výtluk CZ10514

Aktuální stav / rozsah:

Výtluk č. CZ10514

Rozpadlé opěrné zdi, rozdrcené chodníky a poškozené rodinné domy jsou také následky neúměrně intenzívní těžké nákladní dopravy a havarijního stavu vozovky.