Editace profilu Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak

Poslední aktivity

CZ10514, Nová Paka, silnice Lomnická

21.10.21 20:49

Aktivita: Okomentován výtluk CZ10514

Aktuální stav / rozsah:

Výtluk č. CZ10514

Stav silnice v září 2021. Stále zde dochází k poškozování vozidel a praskání domů a obtěžování hlukem a otřesy.

CZ10514, Nová Paka, silnice Lomnická

22.4.21 2:37

Aktivita: Přidán výtluk CZ10514

Aktuální stav / rozsah:

5
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ10514

Silnice II. třídy (II/284) celkově dožilá a dlouhodobě v havarijním stavu. Otřesy, hluk, vysoká prašnost a znečištění. Propadlé nebo zcela chybějící mříže silničních vpustí. Evidentní poškozování vozidel (ulámané pružiny), okolních rodinných domů a zdraví lidí. Velká dopravní zátěž těžkými nákladními vozidly a traktorovými soupravami obsluhujícími tři velké bioplynové stanice, kamenolom a skládku Košťálov a další cíle. Běžné překračování maximální povolené rychlosti a podélné přejíždění chodníků nákladními vozy a traktory při vyhýbání. Také mezinárodní tranzitní kamionová doprava a pravděpodobně objíždění mýtných úseků silnic. Dlouhodobé porušování předpisů nedodržováním maximálního zatížení mostu 284-12 ve směru Lomnice nad Popelkou a Košťálov. Informace byly předány správci silnice a Policii ČR.