Editace profilu Miroslav Pyciak

Miroslav Pyciak

Poslední aktivity

CZ10514, Nová Paka, silnice Lomnická

15.11.22 20:43

Aktivita: Zkontrolován výtluk CZ10514

Aktuální stav / rozsah:

5
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ10514

Celkový stav silnice se stále zhoršuje. V současnosti je silnice těžce přetěžovaná nákladními vozidly z kamenolomu Košťálov (Eurovia), které jezdí na miliardovou stavbu ochvatu Nové Paky a nerespektují stávající omezení na trase. Kamiony při vzájemném vyhýbání jezdí i po zničených chodnících. Zlepšení dopravní situace vybudováním obchvatu, se však této lokality ani v budoucnosti netýká.

CZ10514, Nová Paka, silnice Lomnická

10.3.22 19:36

Aktivita: Zkontrolován výtluk CZ10514

Aktuální stav / rozsah:

5
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ10514

Havarijní stav silnice se dále zhoršuje a dopravní zatížení narůstá.

CZ10514, Nová Paka, silnice Lomnická

3.2.22 23:50

Aktivita: Okomentován výtluk CZ10514

Aktuální stav / rozsah:

Výtluk č. CZ10514

Havarijní stav důležité silnice II. třídy (podle Generelu silniční dopravy Královehradeckého kraje) stále trvá.

CZ10514, Nová Paka, silnice Lomnická

21.10.21 20:49

Aktivita: Okomentován výtluk CZ10514

Aktuální stav / rozsah:

Výtluk č. CZ10514

Stav silnice v září 2021. Stále zde dochází k poškozování vozidel a praskání domů a obtěžování hlukem a otřesy.

CZ10514, Nová Paka, silnice Lomnická

22.4.21 2:37

Aktivita: Přidán výtluk CZ10514

Aktuální stav / rozsah:

5
Úsek nad 50 m
Výtluk č. CZ10514

Silnice II. třídy (II/284) celkově dožilá a dlouhodobě v havarijním stavu. Otřesy, hluk, vysoká prašnost a znečištění. Propadlé nebo zcela chybějící mříže silničních vpustí. Evidentní poškozování vozidel (ulámané pružiny), okolních rodinných domů a zdraví lidí. Velká dopravní zátěž těžkými nákladními vozidly a traktorovými soupravami obsluhujícími tři velké bioplynové stanice, kamenolom a skládku Košťálov a další cíle. Běžné překračování maximální povolené rychlosti a podélné přejíždění chodníků nákladními vozy a traktory při vyhýbání. Také mezinárodní tranzitní kamionová doprava a pravděpodobně objíždění mýtných úseků silnic. Dlouhodobé porušování předpisů nedodržováním maximálního zatížení mostu 284-12 ve směru Lomnice nad Popelkou a Košťálov. Informace byly předány správci silnice a Policii ČR.