Nebezpečný úsek CZ7154

Obec: Holice

Okres: Pardubice

Kraj: Pardubický kraj

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 17.2.16 10:01

Poslední kontrola: 17.2.16 10:01

GPS: 50.059787, 15.982674

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Jedná se o průsečnou křižovatku silnic I/35 a III/32256 u obce Holice v extravilánu. Dovolená rychlost na silnici I/35 je 70 km/h. Silnice I/35 je ve směrovém oblouku. Na všech větvích křižovatky je živičný kryt.

Silnice I/35 je před křižovatkou dvoupruhová s šířkou jízdních pruhů 3,5 m a zpevněnou krajnicí s šířkou 1 m. V křižovatce jsou na silnici I/35 zřízeny přídatné jízdní pruhy pro odbočení vlevo. Silnice III/32256 je dvoupruhová se šířkou jízdních pruhů 3,5 m a zpevněnými krajnicemi 0,5 m. V nárožích mezi silnicemi I/35 a III/32256 jsou umístěny svodidla, výjimkou je nároží ve směru od centra Holic na Hradec Králové.

Rizikovost je zde celková rozlehlost křižovatky a vysoká intenzita provozu na silnici I/35. Komunikace III/32256 je užívána v nočních hodinách k přejezdům mezi místními diskotékami.

Rizikovost místa

Celková rozlehlost křižovatky a vysoká intenzita provozu na sil. I/35, důležitost vedlejších komuníkací.

Nehodovost místa 01/2010-03/2016

Celkem nehod řešených PČR - 19 (Ú 2, TZ 3, LZ 24, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

67 325 000 Kč

Vývoj místa

01/2017

Dle informací z ŘSD firma PRIS Brno dokončuje studii na optimální řešení křižovatky.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 17.2.16 10:01

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Jedná se o průsečnou křižovatku silnic I/35 a III/32256 u obce Holice v extravilánu. Dovolená rychlost na silnici I/35 je 70 km/h. Silnice I/35 je ve směrovém oblouku. Na všech větvích křižovatky je živičný kryt.

Silnice I/35 je před křižovatkou dvoupruhová s šířkou jízdních pruhů 3,5 m a zpevněnou krajnicí s šířkou 1 m. V křižovatce jsou na silnici I/35 zřízeny přídatné jízdní pruhy pro odbočení vlevo. Silnice III/32256 je dvoupruhová se šířkou jízdních pruhů 3,5 m a zpevněnými krajnicemi 0,5 m. V nárožích mezi silnicemi I/35 a III/32256 jsou umístěny svodidla, výjimkou je nároží ve směru od centra Holic na Hradec Králové.

Rizikovost je zde celková rozlehlost křižovatky a vysoká intenzita provozu na silnici I/35. Komunikace III/32256 je užívána v nočních hodinách k přejezdům mezi místními diskotékami.

Rizikovost místa

Celková rozlehlost křižovatky a vysoká intenzita provozu na sil. I/35, důležitost vedlejších komuníkací.

Nehodovost místa 01/2010-03/2016

Celkem nehod řešených PČR - 19 (Ú 2, TZ 3, LZ 24, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

67 325 000 Kč

Vývoj místa

01/2017

Dle informací z ŘSD firma PRIS Brno dokončuje studii na optimální řešení křižovatky.