Holice

Obec

6 výtluků

  • 1 / 17 % Kritická závažnost
  • 3 / 50 % Nízká závažnost
  • 2 / 33 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ9445
4
Jednotlivý výtluk

Špatně zadělaná díra po výkopových prací je tam velký hrbol každé druhé auto škrtne nárazníkem o hrbol tím si ničí sespod nárazník..

CZ7154

Jedná se o průsečnou křižovatku silnic I/35 a III/32256 u obce Holice v extravilánu. Dovolená rychlost na silnici I/35 je 70 km/h. Silnice I/35 je ve směrovém oblouku. Na všech větvích křižovatky je živičný kryt.

Silnice I/35 je před křižovatkou dvoupruhová s šířkou jízdních pruhů 3,5 m a zpevněnou krajnicí s šířkou 1 m. V křižovatce jsou na silnici I/35 zřízeny přídatné jízdní pruhy pro odbočení vlevo. Silnice III/32256 je dvoupruhová se šířkou jízdních pruhů 3,5 m a zpevněnými krajnicemi 0,5 m. V nárožích mezi silnicemi I/35 a III/32256 jsou umístěny svodidla, výjimkou je nároží ve směru od centra Holic na Hradec Králové.

Rizikovost je zde celková rozlehlost křižovatky a vysoká intenzita provozu na silnici I/35. Komunikace III/32256 je užívána v nočních hodinách k přejezdům mezi místními diskotékami.

Rizikovost místa

Celková rozlehlost křižovatky a vysoká intenzita provozu na sil. I/35, důležitost vedlejších komuníkací.

Nehodovost místa 01/2010-03/2016

Celkem nehod řešených PČR - 19 (Ú 2, TZ 3, LZ 24, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

67 325 000 Kč

Vývoj místa

01/2017

Dle informací z ŘSD firma PRIS Brno dokončuje studii na optimální řešení křižovatky.

Filip F
Filip F 30.3.19

CZ9445, Holice, silnice Hradecká

Aktivita: Přidán
CZ9445

Špatně zadělaná díra po výkopových prací je tam velký hrbol každé druhé auto škrtne nárazníkem o hrbol tím si ničí sespod nárazník..

Více