Nebezpečný úsek CZ7092

Obec: Jihlava

Okres: Jihlava

Kraj: Kraj Vysočina

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 17.2.16 15:00

Poslední kontrola: 17.2.16 15:00

GPS: 49.4271106, 15.61028821

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Křižovatka silnice II/352 s MK ul. Heroltická a Průmyslová; intravilán - město Jihlava; rovinatý terén; povolená rychlost 50 km/h; vozovka - živice, ve směru od ul. Průmyslová je před křižovatkou lokální poškození povrchu. Silnice II/352 je novou trasou z Jihlavy do Polné. Začíná od silnice I/38, přes okružní křižovatku s ul. Pávovskou se dostává k dané křižovatce, kde pokračuje vlevo k místní části Jihlava - Heroltice. Místní komunikace ul. Heroltická a Průmyslová jsou důležitými komunikacemi spojujícími oblasti rozsáhlé průmyslové zóny. Jedná se o stykovou čtyřramennou křižovatku bez přídatných pruhů. Šířka komunikací je proměnná od 6,40 m do 8,30 m.

Rizikovost místa

Nebezpečným vlivem je vedení hlavní pozemní komunikace po trase silnice II/352, tzv. zalomená přednost. Dále zhoršené rozhledové poměry mezi větví od Heroltic a ul. Průmyslovou.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 8 (Ú 0, TZ 0, LZ 14, HŠ 1)

Socioekonomická ztráta

6 268 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Bc. Michal Procházka, Město Jihlava, koordinátor městské mobility řekl, že tato křižovatka se již na městě řešila na dopravní komisi, což je poradní orgán Rady města. Dopravní komise doporučila Radě města změnu přednosti v jízdě.

11/2016

Na konci roku 2015 proběhlo prořezání zeleně v místě křižovatky. V roce 2016 probíhá zpracování projektové dokumentace ke změně přednosti v jízdě. Realizace změny přednosti se plánuje v roce 2017.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 17.2.16 15:00

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Křižovatka silnice II/352 s MK ul. Heroltická a Průmyslová; intravilán - město Jihlava; rovinatý terén; povolená rychlost 50 km/h; vozovka - živice, ve směru od ul. Průmyslová je před křižovatkou lokální poškození povrchu. Silnice II/352 je novou trasou z Jihlavy do Polné. Začíná od silnice I/38, přes okružní křižovatku s ul. Pávovskou se dostává k dané křižovatce, kde pokračuje vlevo k místní části Jihlava - Heroltice. Místní komunikace ul. Heroltická a Průmyslová jsou důležitými komunikacemi spojujícími oblasti rozsáhlé průmyslové zóny. Jedná se o stykovou čtyřramennou křižovatku bez přídatných pruhů. Šířka komunikací je proměnná od 6,40 m do 8,30 m.

Rizikovost místa

Nebezpečným vlivem je vedení hlavní pozemní komunikace po trase silnice II/352, tzv. zalomená přednost. Dále zhoršené rozhledové poměry mezi větví od Heroltic a ul. Průmyslovou.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 8 (Ú 0, TZ 0, LZ 14, HŠ 1)

Socioekonomická ztráta

6 268 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Bc. Michal Procházka, Město Jihlava, koordinátor městské mobility řekl, že tato křižovatka se již na městě řešila na dopravní komisi, což je poradní orgán Rady města. Dopravní komise doporučila Radě města změnu přednosti v jízdě.

11/2016

Na konci roku 2015 proběhlo prořezání zeleně v místě křižovatky. V roce 2016 probíhá zpracování projektové dokumentace ke změně přednosti v jízdě. Realizace změny přednosti se plánuje v roce 2017.