Jihlava

Okres

110 výtluků

  • 13 / 12 % Kritická závažnost
  • 42 / 38 % Nízká závažnost
  • 55 / 50 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ10097

Křížová ulice Jihlava,hlavní přístup na náměstí, dlouhodobý stav, ulicí projede v prac. dnech kolem 7 000 aut, voda cáká všude, při suchu se práší, bláto u krajnice se neuklízí ani při jarním úklidu

CZ9590

Odbočka u Úřadu práce (levá) směrem k OMV, cca před půl rokem tam něco kopali, ale spravená silnice je opravdu katastrofa, jezdím tam každý den a moje tlumiče už to fakt nedávají a to nemám žádnou starou šunku.

Více
CZ9591

Cesta z: Panská Lhota --- Střížov. Chápu, že je to jakási "polní cesta pro JZD a jak jsem se dozvěděl, tak vlastně nikomu nepatří, možná JZD, v tom případě si myslím, že by to neměla být regulerní cesta, ale nějaká silnice jako polní. V případě totiž, že dojíždíte do práce 100km a zaměstnavatel Vám dle map přispívá na dopravu, ale nejkratší cesta je přes tuto silnici ( protože je to vlastně skvělá nová silnice ), tudíž vy tudy stejně nepojedete, protože by se to dalo max měsíc, než by se Vám otřesy rozpadlo auto na prvočástice.

CZ7114

Průsečná křižovatka silnic I/23 a I/38 v extravilánu bez přídatných pruhů, částečné osvětlení. Max. rychlost 70km/h na hlavní, vedlejší P6 (Stůj, dej přednost v jízdě). I/38: Kolín – Znojmo –A (součást E59 Pha – Zahřeb) I/23: Č. Budějovice – J.Hradec – Brno krajský i celorepublikový význam. Častý výskyt mlh.

Rizikovost místa

Křížení významných tahů, problematická rozpoznatelnost křižovatky, omezený rozhled za zhoršené viditelnosti (častý výskyt mlh).

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 14 (Ú 3, TZ 3, LZ 14, HŠ 4)

Socioekonomická ztráta

84 964 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Ing. Marie Tesařová, ředitelka Správy ŘSD Jihlava sdělila že, již v době konání loňské Dopravní snídaně mělo ŘSD zadáno zpracování studie. Studie byla zpracována v několika variantách a po projednání této studie se pokračuje v procesu územního řízení. V plánu je zde vybudovat okružní křižovatku. Limitující je jednání s vlastníky sousedních pozemků, kdy byl v současné době vypracován znalecký posudek k výkupu sousední nemovitostí. Předpoklad je, že v roce 2016 by mělo být vydáno územní rozhodnutí a snad i stavební povolení.

11/2016

Územní rozhodnutí ke stavbě okružní křižovatky je již vydáno. Dokumentace ke stavebnímu povolení je zpracována, začíná se s výkupy potřebných pozemků. V rámci realizace stavby dojde i ke zbourání sousedního domu, který je v těsné blízkosti komunikace. Raelizace stavby se předpokládá v roce 2017 nebo 2018.

CZ7092

Křižovatka silnice II/352 s MK ul. Heroltická a Průmyslová; intravilán - město Jihlava; rovinatý terén; povolená rychlost 50 km/h; vozovka - živice, ve směru od ul. Průmyslová je před křižovatkou lokální poškození povrchu. Silnice II/352 je novou trasou z Jihlavy do Polné. Začíná od silnice I/38, přes okružní křižovatku s ul. Pávovskou se dostává k dané křižovatce, kde pokračuje vlevo k místní části Jihlava - Heroltice. Místní komunikace ul. Heroltická a Průmyslová jsou důležitými komunikacemi spojujícími oblasti rozsáhlé průmyslové zóny. Jedná se o stykovou čtyřramennou křižovatku bez přídatných pruhů. Šířka komunikací je proměnná od 6,40 m do 8,30 m.

Rizikovost místa

Nebezpečným vlivem je vedení hlavní pozemní komunikace po trase silnice II/352, tzv. zalomená přednost. Dále zhoršené rozhledové poměry mezi větví od Heroltic a ul. Průmyslovou.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 8 (Ú 0, TZ 0, LZ 14, HŠ 1)

Socioekonomická ztráta

6 268 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Bc. Michal Procházka, Město Jihlava, koordinátor městské mobility řekl, že tato křižovatka se již na městě řešila na dopravní komisi, což je poradní orgán Rady města. Dopravní komise doporučila Radě města změnu přednosti v jízdě.

11/2016

Na konci roku 2015 proběhlo prořezání zeleně v místě křižovatky. V roce 2016 probíhá zpracování projektové dokumentace ke změně přednosti v jízdě. Realizace změny přednosti se plánuje v roce 2017.

Více
Josef Poukar

Křížová ulice Jihlava,hlavní přístup na náměstí, dlouhodobý stav, ulicí projede v prac. dnech kolem 7 000 aut, voda cáká všude, při suchu se práší, bláto u krajnice se neuklízí ani při jarním úklidu

Martin Karafiát

Cesta z: Panská Lhota --- Střížov. Chápu, že je to jakási "polní cesta pro JZD a jak jsem se dozvěděl, tak vlastně nikomu nepatří, možná JZD, v tom případě si myslím, že by to neměla být regulerní cesta, ale nějaká silnice jako polní. V případě totiž, že dojíždíte do práce 100km a zaměstnavatel Vám dle map přispívá na dopravu, ale nejkratší cesta je přes tuto silnici ( protože je to vlastně skvělá nová silnice ), tudíž vy tudy stejně nepojedete, protože by se to dalo max měsíc, než by se Vám otřesy rozpadlo auto na prvočástice.

Více