Nebezpečný úsek CZ7094

Obec: Jemnice

Okres: Třebíč

Kraj: Kraj Vysočina

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 17.2.16 15:20

Poslední kontrola: 17.2.16 15:20

GPS: 49.01706024, 15.57710178

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Intravilánová křižovatka silnic II/152 a II/408 ve městě Jemnice, styková křižovatka tvaru "Y s ostrůvkem", přednost v jízdě upravena dopravními značkami, hlavní pozemní komunikace vede v přímém směru (sil. č. II/152 - Moravské Budějovice - Jemnice), vedlejší komunikace (sil. č. II/408 Jemnice - Dešov). Vozovka je živičná střechovitá s přechodnicemi, maximální dovolená rychlost je zde stanovena obecnou úpravou silničního provozu (50 km/hod.). Silnice II/152 a II/408 jsou příjezdovými komunikacemi do města Jemnice a slouží především pro zajištění obslužnosti města. Tato tranzitní křižovatka je situována prakticky do středu města. Jde o stykovou křižovatku tvaru "Y s ostrůvkem", bez přídatných pruhů, komunikace jsou s obrubami a chodníky s proměnlivou šířkou. V místě připojení sil. č. II/408 na sil. č. II/152 je vložen směrovací a dělící ostrov.

Rizikovost místa

Jde o kolizní místo dopravně významné křižovatky, jejíž hlavními nedostatky jsou nadbytečné množství kolizních bodů vzniklých vložením dělícího a směrovacího ostrůvku, nedostatečné rozhledové poměry, nevhodný úhel připojení vedlejší komunikace, živelné parkování vozidel. Jde o rizikové místo, které se díky nebezpečným vlivům může potencionálně stát nehodovým s vážnými nehodami.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 4 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 4)

Socioekonomická ztráta

1 048 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice k tomuto místu sdělil, že se u tohoto místa nakonec zvolila obdobná varianta řešení navržená na Dopravní snídani. Na základě jednání města a kraje se dospělo i k řešení, že v prostoru navrženého zeleného pásu bude i 9 parkovacích stání pro osobní vozidla, což řeší i problém parkování v této lokalitě. Současná situace je taková že, je těsně před vydáním územního rozhodnutí a v příštím roce 2016 by mělo být vydáno i stavební povolení. Město se stavební úpravou počítá i v rozpočtu města na rok 2016.

11/2016

Probíhá výstavba nového napojení komunikací s termínem dokončení výstavby 11/2016.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 17.2.16 15:20

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Intravilánová křižovatka silnic II/152 a II/408 ve městě Jemnice, styková křižovatka tvaru "Y s ostrůvkem", přednost v jízdě upravena dopravními značkami, hlavní pozemní komunikace vede v přímém směru (sil. č. II/152 - Moravské Budějovice - Jemnice), vedlejší komunikace (sil. č. II/408 Jemnice - Dešov). Vozovka je živičná střechovitá s přechodnicemi, maximální dovolená rychlost je zde stanovena obecnou úpravou silničního provozu (50 km/hod.). Silnice II/152 a II/408 jsou příjezdovými komunikacemi do města Jemnice a slouží především pro zajištění obslužnosti města. Tato tranzitní křižovatka je situována prakticky do středu města. Jde o stykovou křižovatku tvaru "Y s ostrůvkem", bez přídatných pruhů, komunikace jsou s obrubami a chodníky s proměnlivou šířkou. V místě připojení sil. č. II/408 na sil. č. II/152 je vložen směrovací a dělící ostrov.

Rizikovost místa

Jde o kolizní místo dopravně významné křižovatky, jejíž hlavními nedostatky jsou nadbytečné množství kolizních bodů vzniklých vložením dělícího a směrovacího ostrůvku, nedostatečné rozhledové poměry, nevhodný úhel připojení vedlejší komunikace, živelné parkování vozidel. Jde o rizikové místo, které se díky nebezpečným vlivům může potencionálně stát nehodovým s vážnými nehodami.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 4 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 4)

Socioekonomická ztráta

1 048 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice k tomuto místu sdělil, že se u tohoto místa nakonec zvolila obdobná varianta řešení navržená na Dopravní snídani. Na základě jednání města a kraje se dospělo i k řešení, že v prostoru navrženého zeleného pásu bude i 9 parkovacích stání pro osobní vozidla, což řeší i problém parkování v této lokalitě. Současná situace je taková že, je těsně před vydáním územního rozhodnutí a v příštím roce 2016 by mělo být vydáno i stavební povolení. Město se stavební úpravou počítá i v rozpočtu města na rok 2016.

11/2016

Probíhá výstavba nového napojení komunikací s termínem dokončení výstavby 11/2016.