Jemnice

Obec

3 výtluky

  • 0 / 0 % Kritická závažnost
  • 1 / 33 % Nízká závažnost
  • 2 / 67 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ2209
4
Úsek nad 50 m

Silnice č.408 před Jemnicí (lesík U Smrčků) je už dlouhodobě ve stavu ohrožující životy řidičů. Jde o hranice kraje Jihočeského a Vysočiny, kde nás také vítá do svého "půlnočního království " i informační cedule. Na rozdíl od zuboženého stavu této komunikace kraje Vysočina je vozovka Jihočeského kraje směr Dačice hned za informační tabulí v perfektním stavu a ne nadarmo ji lze označit jako "Miroslavo království".Výmoly a výtluky nutí řidiče ke kličkování a je jen otázkou času, kdy tady dojde k nehodě.

CZ7094

Intravilánová křižovatka silnic II/152 a II/408 ve městě Jemnice, styková křižovatka tvaru "Y s ostrůvkem", přednost v jízdě upravena dopravními značkami, hlavní pozemní komunikace vede v přímém směru (sil. č. II/152 - Moravské Budějovice - Jemnice), vedlejší komunikace (sil. č. II/408 Jemnice - Dešov). Vozovka je živičná střechovitá s přechodnicemi, maximální dovolená rychlost je zde stanovena obecnou úpravou silničního provozu (50 km/hod.). Silnice II/152 a II/408 jsou příjezdovými komunikacemi do města Jemnice a slouží především pro zajištění obslužnosti města. Tato tranzitní křižovatka je situována prakticky do středu města. Jde o stykovou křižovatku tvaru "Y s ostrůvkem", bez přídatných pruhů, komunikace jsou s obrubami a chodníky s proměnlivou šířkou. V místě připojení sil. č. II/408 na sil. č. II/152 je vložen směrovací a dělící ostrov.

Rizikovost místa

Jde o kolizní místo dopravně významné křižovatky, jejíž hlavními nedostatky jsou nadbytečné množství kolizních bodů vzniklých vložením dělícího a směrovacího ostrůvku, nedostatečné rozhledové poměry, nevhodný úhel připojení vedlejší komunikace, živelné parkování vozidel. Jde o rizikové místo, které se díky nebezpečným vlivům může potencionálně stát nehodovým s vážnými nehodami.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 4 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 4)

Socioekonomická ztráta

1 048 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice k tomuto místu sdělil, že se u tohoto místa nakonec zvolila obdobná varianta řešení navržená na Dopravní snídani. Na základě jednání města a kraje se dospělo i k řešení, že v prostoru navrženého zeleného pásu bude i 9 parkovacích stání pro osobní vozidla, což řeší i problém parkování v této lokalitě. Současná situace je taková že, je těsně před vydáním územního rozhodnutí a v příštím roce 2016 by mělo být vydáno i stavební povolení. Město se stavební úpravou počítá i v rozpočtu města na rok 2016.

11/2016

Probíhá výstavba nového napojení komunikací s termínem dokončení výstavby 11/2016.

Echopix Echopix

Intravilánová křižovatka silnic II/152 a II/408 ve městě Jemnice, styková křižovatka tvaru "Y s ostrůvkem", přednost v jízdě upravena dopravními značkami, hlavní pozemní komunikace vede v přímém směru (sil. č. II/152 - Moravské Budějovice - Jemnice), vedlejší komunikace (sil. č. II/408 Jemnice - Dešov). Vozovka je živičná střechovitá s přechodnicemi, maximální dovolená rychlost je zde stanovena obecnou úpravou silničního provozu (50 km/hod.). Silnice II/152 a II/408 jsou příjezdovými komunikacemi do města Jemnice a slouží především pro zajištění obslužnosti města. Tato tranzitní křižovatka je situována prakticky do středu města. Jde o stykovou křižovatku tvaru "Y s ostrůvkem", bez přídatných pruhů, komunikace jsou s obrubami a chodníky s proměnlivou šířkou. V místě připojení sil. č. II/408 na sil. č. II/152 je vložen směrovací a dělící ostrov.

Rizikovost místa

Jde o kolizní místo dopravně významné křižovatky, jejíž hlavními nedostatky jsou nadbytečné množství kolizních bodů vzniklých vložením dělícího a směrovacího ostrůvku, nedostatečné rozhledové poměry, nevhodný úhel připojení vedlejší komunikace, živelné parkování vozidel. Jde o rizikové místo, které se díky nebezpečným vlivům může potencionálně stát nehodovým s vážnými nehodami.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 4 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 4)

Socioekonomická ztráta

1 048 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice k tomuto místu sdělil, že se u tohoto místa nakonec zvolila obdobná varianta řešení navržená na Dopravní snídani. Na základě jednání města a kraje se dospělo i k řešení, že v prostoru navrženého zeleného pásu bude i 9 parkovacích stání pro osobní vozidla, což řeší i problém parkování v této lokalitě. Současná situace je taková že, je těsně před vydáním územního rozhodnutí a v příštím roce 2016 by mělo být vydáno i stavební povolení. Město se stavební úpravou počítá i v rozpočtu města na rok 2016.

11/2016

Probíhá výstavba nového napojení komunikací s termínem dokončení výstavby 11/2016.

jiří Cvak
jiří Cvak 27.7.15

CZ2209, Jemnice, silnice č.408

Aktivita: Opraven

tak jsme se motoristé dočkali.Po několika letech strádání je silnice č.408 konečně opravena.Všem lidem, kteří se podíleli na organizaci opravy,nebo opravě samotné díky!Snad jen malá výtka=>nový potah se mohl udělat už od hranic kraje,ale i tak je to na pochvalu !!!!!!!!!

jiří Cvak
jiří Cvak 13.6.15

CZ2209, Jemnice, silnice č.408

Aktivita: Okomentován

Přátelé motoristi pozor !Pokud jsou hodnověrné zprávy v Jemnických listech z června 2015 pak,jak se zde píše,se možná blýská na lepší časy:Cituji:"Byla potvrzena oprava úseku krajské silnice na Dačice ve Smrčku.Oprava bude provedena celoplošně frézováním a následným položením koberce z balené směsi.Lokálně pak bude opraven úsek až do Jemnice.Termín této akce je potvrzen na 1-3.července" konec citátu => držíme palce aby to vyšlo!

jiří Cvak
jiří Cvak 29.5.15

CZ2209, Jemnice, silnice č.408

Aktivita: Zkontrolován
CZ2209

řidiči,začnite si hledat objízdnou trasu,tady se pomalu už nedá normálně projet....za peníze daňových poplatníků,tedy nás všech,je o nás dobře postaráno....

Více