Děčín

Okres

58 výtluků

  • 19 / 33 % Kritická závažnost
  • 11 / 19 % Nízká závažnost
  • 28 / 48 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ8642
5
Jednotlivý výtluk

Výmol , díra cca 50cm dlouhá , 20 cm široká a hluboká !! Proto POZOR. Při výjezdu z kruhového objezdu na silnici 1.tř. č.9 u firmy Benteler

CZ7322

Výtluky - mnoho po celé délce komunikace mezi Dolním a Horním Podluží v Ústeckém kraji . Příčné výmoly a propadlá vozovka v Horním Podluží. Jedná se o místní komunikaci č. 2643 Je to celý úsek mezi rozcestím Dolní - Horní Podluží od silnice první třídy č.9 směrem do Horního Podluží. Bohužel je to místní komunikace , která patří obci Dolní + Horní Podluží . Takže jestli se tu udělá nový koberec, tak to bude zázrak.

CZ6148
4
Jednotlivý výtluk

výtluk je na silnici 1.třídy mezi Ústím nad Labem a Děčínem směr Děčín po projetím vesnice Choratice. Stojí opravdu za to protože se v těchto místech jezdí kolem 100km/h. Takže kdo do něj vlítne, tak si to patřičně užije.

Více
CZ10173

Jedná se podemletou vozovku. Vymletý prostor je obrovský a je jen otázka času, kdy tam spadne vozidlo. Byl se na to někdo podívat, ale pořád se nic neděje. Špatné je, že tam nikdo zatím nebyl schopen dát značení.

CZ7619

Ludvíkovice směr Děčín silnice č.13 - Rovný úsek silnice E442 spadající pod Ludvíkovice ve směru na Děčín láká řidiče k rychlé jízdě a nebezpečnému předjíždění. Dochází zde proto k častějším střetům vozidel s těžkými, ba dokonce i smrtelnými zraněními. Zdroj: ředitelství služby dopravní policie

CZ6601

Dobry den Na vyjezdu z Dolni Chribske do Doubice je nove vyasfaltovany koberec. Silnice je dost uzka, a jedno z aut vetsinou zastavi a sjede ke kraji.Takze casto auto pri vyhybani sjede ze silnice na krajnici.Problem je ze je tam ostry vyskovy rozdil az 15 centimetru.Kazdou chvili se ozve zvuk jak narazi zaves kola na asfalt.Az tam jednou sjede cyklista (je tam prudky kopec) tak bude mit velke problemy.Dnes se nemusi u kraje silnice delat krajnice? Mezi ty dva bile pruhy se auta prakticky nevejdou.Pro cyklisty je silnice mozne nebezpecnejsi nez predtim.Diky peknemu asfaltu jedou daleko rychleji nez jezdili driv Fanda

CZ6576

Přes několik urgencí na Magistrátě a MP neřešený výtluk + nedokončená oprava vozovky. První fotografie již z 02/2016, fota 2,3,4 z 06/2016. Vozidla nebezpečně přejíždí do protisměru v nepřehledné křižovatce s horizontem, místem projíždí i MHD.

CZ6513

zničená vozovka v délce 100m , propady vozovky, spousta výtluků, které dlouho nevydrží, zvýšený provoz i kamionů- je zde sice zákaz vjezdu nákl.aut, ale nikde jejich žádná kontrola....!

CZ7107

Třípruhová komunikace s úskou krajnicí, trasa vedoucí převážně lesem s protisměrnými oblouky, která překonává terénní sedlo (dlouhé stoupání s následným klesáním). Jedná se o silnici I. třídy spojující Ústí nad Labem, Děřín s Libercem a také s Polskem.

Rizikovost místa

Kombinace směrových oblouků v klesání (stoupání), klimatické rozdíly úseku, napojení lesních cest, neúdržba krajnic.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 49 (Ú 1, TZ 1, LZ 22, HŠ 27)

Socioekonomická ztráta

36 872 000 Kč

Vývoj místa

04/2015

U silnice I/13 v úseku Ludvíkovice – Huntířov je provedení souvislé opravy lokality v plánu po úsecích částečně pro letošní podzim a dále na rok 2016 z důvodu probíhající kompletní opravy ul. Kamenické v Děčíně, která významně omezuje plynulost dopravy na silnici I/13 nutností kyvadlového provozu. Dále je v úseku před Ludvíkovicemi (ve směru do Děčína) těsně před rekonstrukcí propustku a navazujícího odvodnění, které si po určitou dobu vyžádá také kyvadlový provoz.

03/2016

Dle Ing. Marka Macha, vedoucího provozního úseku ŘSD ČR, Správa Chomutov tak

oprava komunikace byla úspěšně vysoutěžena, předpoklad realizace opravy je v 1. pol. 2016.

04/2016

Dle ŘSD na tomto úseku proběhne letos výměna asfaltového souvrství. Nově položený koberec by měl zaručovat zlepšení protismykových vlastností. Zatáčka je zařazena mezi úseky, na které bude zpracován posudek s možností položení protismykového koberce.

CZ7089

Úsek silnice I/13 (km 128,3). Silnice I/13 spojuje dvě krajská města (K.Vary – Liberec) a je vedená i přes ústecký kraj. Úsek se nachází na spojnici dvou významných měst v rámci Ústeckého kraje - Teplic a Děčína a zároveň silnice spojuje oblast Děčínska s dálnicí D8. Trasa silnice kopíruje tok Jílovského potoka v údolí. Místo se nachází v obci. Je zde pravotočivá zatáčka mezi přímými úseky. Šířka jízdních pruhů je 3,25m. Okolí komunikace v místě směrového oblouku z obou směrů budí pocit konce obce (hustě zastavěné území nahrazují volné zatravněné plochy), proto zde řidiči zvyšují rychlost.

Rizikovost místa

Rizikovost tohoto úseku vytváří změna směrového vedení silnice a blízkost vodního toku s velkým výškovým rozdílem (vozovka-hladina). Častým následkem dopravní nehody je zde pád vozidla do Jílovského potoka. Při pádu vozidla do potoka může dojít k utonutí řidiče, nebo přepravovaných osob, ale také zde při nehodách dochází k úniku provozních kapalin do potoka a tím k ekologickým škodám.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 14 (Ú 0, TZ 1, LZ 10, HŠ 6)

Socioekonomická ztráta

10 951 000 Kč

Vývoj místa

04/2015

V současnosti probíhá příprava podkladů pro stanovení osazení svodidel podél jízdního pruhu.

03/2016

Dle Ing. Marka Macha, vedoucího provozního úseku ŘSD ČR, Správa Chomutov tak v roce 2015 zde proběhla instalace svodidel.

CZ7157

Železniční přejezd je na silnici č II/266 na vjezdu do města Šluknov. Přejezd je zabezpečen světelnou signalizací (s blikajícím bílým světlem) bez závor. Silnice č. II/266 je spojnicí Šluknova s Rumburkem s návazností na silnici I/9 vedoucí až téměř do Prahy. Komunikace je v přímé linii, je dvoupruhová bez přilehlých chodníků. V blízkosti přejezdu je zaústění místní komunikace. V místě přejezdu je úprava nivelety komunikace s ohledem na polohu koleje. Vodorovné značení je zde pouze podélné. Přejezd je umístěn v zástavbě.

Rizikovost místa

Přehlédnutelnost přejezdu na vjezdu do města mezi zástavbou.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 3 (Ú 1, TZ 2, LZ 9, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

34 920 000 Kč

Vývoj místa

05/2016

Ing. Nikola Turková, referentka silničního správního a speciálního stavebního úřadu Města Rumburk se vyjádřila, že Krajský úřad Ústeckého kraje v minulém roce uskutečnil kompletní rekonstrukci tohoto úseku komunikace a v současné době zde jsou jak vodící pruhy, tak středová čára. Ing, Turková si myslí, že přejezd je relativně přehledný. Otázkou k diskuzi je doplnění příčných pruhů z vizualizace na Dopravní snídani. Dle Ing. Martina Kašpara, náměstka ředitele pro provoz infrastruktury Správy železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) vlastní zabezpečení přejezdu je z roku 2007 a splňuje všechny normy, které splňovat má a ze strany SŽDC se u tohoto přejezdu nepřipravuje žádná akce, která by zde závory doplnila. Takováto akce by byla řádově za 2 – 3 milióny korun.

01/2017

Bylo znovu poptáno SŽDC, zda u tohoto přejezdu nejsou nové informace o případném chystaném opatření. Dle Ing. Martina Kašpara, náměstka ředitele pro provoz infrastruktury SŽDC přejezdové zabezpečovací zařízení na přejezdu v km 8,971 (P3540) je v původním stavu, závory nebyly instalovány a SŽDC zatím jejich instalaci z finančních důvodů nepřipravuje.

Silniční správní a speciální stavební úřad Města Rumburk toto místo konzultoval s PČR DI Děčín a majetkovým správcem dotčené silnice, tj. Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o. - provoz Děčín. V září 2015 bylo na silnici II/266 realizováno nové VDZ (vodící čáry a středová čára), dále byla projednána úprava svislého dopravního značení (minimalizace) s termínem realizace do 30. 04. 2017. Dle Policie ČR nebyla v roce 2016 na tomto železničním přejezdu řešena žádná dopravní nehoda. Rychlost jízdy v uvedené lokalitě nebyla příčinou nehodovosti. Dle vyjádření Silničního správního a speciálního stavebního úřadu Města Rumburk není proto důvod, pro umistění opticko psychologické brzdy před přejezdem. Na území ORP Rumburk není toto opatření realizováno u žádného žel. přejezdu. Umístění přejezdových závor považuje Silniční správní a speciální stavební úřad Města Rumburk za jediný spolehlivý způsob řešení tohoto místa vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Úprava SDZ by měla proběhnout do 30. 04. 2017. Správce komunikace upozornil na to, že v době konání Dopravní snídaně v roce 2016 již bylo realizováno dopravní značení po stavbě "REKO II/266 Rumburk-Šluknov" a fotografie místa na Dopravní snídani již neodpovídala skutečnosti.

Aleš Novák

Jedná se podemletou vozovku. Vymletý prostor je obrovský a je jen otázka času, kdy tam spadne vozidlo. Byl se na to někdo podívat, ale pořád se nic neděje. Špatné je, že tam nikdo zatím nebyl schopen dát značení.

Více