Nebezpečný úsek CZ7107

Obec: Ludvíkovice

Okres: Děčín

Kraj: Ústecký kraj

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 18.2.16 7:53

Poslední kontrola: 18.2.16 7:53

GPS: 50.78751722, 14.27816052

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Třípruhová komunikace s úskou krajnicí, trasa vedoucí převážně lesem s protisměrnými oblouky, která překonává terénní sedlo (dlouhé stoupání s následným klesáním). Jedná se o silnici I. třídy spojující Ústí nad Labem, Děřín s Libercem a také s Polskem.

Rizikovost místa

Kombinace směrových oblouků v klesání (stoupání), klimatické rozdíly úseku, napojení lesních cest, neúdržba krajnic.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 49 (Ú 1, TZ 1, LZ 22, HŠ 27)

Socioekonomická ztráta

36 872 000 Kč

Vývoj místa

04/2015

U silnice I/13 v úseku Ludvíkovice – Huntířov je provedení souvislé opravy lokality v plánu po úsecích částečně pro letošní podzim a dále na rok 2016 z důvodu probíhající kompletní opravy ul. Kamenické v Děčíně, která významně omezuje plynulost dopravy na silnici I/13 nutností kyvadlového provozu. Dále je v úseku před Ludvíkovicemi (ve směru do Děčína) těsně před rekonstrukcí propustku a navazujícího odvodnění, které si po určitou dobu vyžádá také kyvadlový provoz.

03/2016

Dle Ing. Marka Macha, vedoucího provozního úseku ŘSD ČR, Správa Chomutov tak

oprava komunikace byla úspěšně vysoutěžena, předpoklad realizace opravy je v 1. pol. 2016.

04/2016

Dle ŘSD na tomto úseku proběhne letos výměna asfaltového souvrství. Nově položený koberec by měl zaručovat zlepšení protismykových vlastností. Zatáčka je zařazena mezi úseky, na které bude zpracován posudek s možností položení protismykového koberce.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 18.2.16 7:53

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Třípruhová komunikace s úskou krajnicí, trasa vedoucí převážně lesem s protisměrnými oblouky, která překonává terénní sedlo (dlouhé stoupání s následným klesáním). Jedná se o silnici I. třídy spojující Ústí nad Labem, Děřín s Libercem a také s Polskem.

Rizikovost místa

Kombinace směrových oblouků v klesání (stoupání), klimatické rozdíly úseku, napojení lesních cest, neúdržba krajnic.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 49 (Ú 1, TZ 1, LZ 22, HŠ 27)

Socioekonomická ztráta

36 872 000 Kč

Vývoj místa

04/2015

U silnice I/13 v úseku Ludvíkovice – Huntířov je provedení souvislé opravy lokality v plánu po úsecích částečně pro letošní podzim a dále na rok 2016 z důvodu probíhající kompletní opravy ul. Kamenické v Děčíně, která významně omezuje plynulost dopravy na silnici I/13 nutností kyvadlového provozu. Dále je v úseku před Ludvíkovicemi (ve směru do Děčína) těsně před rekonstrukcí propustku a navazujícího odvodnění, které si po určitou dobu vyžádá také kyvadlový provoz.

03/2016

Dle Ing. Marka Macha, vedoucího provozního úseku ŘSD ČR, Správa Chomutov tak

oprava komunikace byla úspěšně vysoutěžena, předpoklad realizace opravy je v 1. pol. 2016.

04/2016

Dle ŘSD na tomto úseku proběhne letos výměna asfaltového souvrství. Nově položený koberec by měl zaručovat zlepšení protismykových vlastností. Zatáčka je zařazena mezi úseky, na které bude zpracován posudek s možností položení protismykového koberce.