Šluknov

Obec

11 výtluků

  • 2 / 18 % Kritická závažnost
  • 0 / 0 % Nízká závažnost
  • 9 / 82 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
Více
CZ7157

Železniční přejezd je na silnici č II/266 na vjezdu do města Šluknov. Přejezd je zabezpečen světelnou signalizací (s blikajícím bílým světlem) bez závor. Silnice č. II/266 je spojnicí Šluknova s Rumburkem s návazností na silnici I/9 vedoucí až téměř do Prahy. Komunikace je v přímé linii, je dvoupruhová bez přilehlých chodníků. V blízkosti přejezdu je zaústění místní komunikace. V místě přejezdu je úprava nivelety komunikace s ohledem na polohu koleje. Vodorovné značení je zde pouze podélné. Přejezd je umístěn v zástavbě.

Rizikovost místa

Přehlédnutelnost přejezdu na vjezdu do města mezi zástavbou.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 3 (Ú 1, TZ 2, LZ 9, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

34 920 000 Kč

Vývoj místa

05/2016

Ing. Nikola Turková, referentka silničního správního a speciálního stavebního úřadu Města Rumburk se vyjádřila, že Krajský úřad Ústeckého kraje v minulém roce uskutečnil kompletní rekonstrukci tohoto úseku komunikace a v současné době zde jsou jak vodící pruhy, tak středová čára. Ing, Turková si myslí, že přejezd je relativně přehledný. Otázkou k diskuzi je doplnění příčných pruhů z vizualizace na Dopravní snídani. Dle Ing. Martina Kašpara, náměstka ředitele pro provoz infrastruktury Správy železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) vlastní zabezpečení přejezdu je z roku 2007 a splňuje všechny normy, které splňovat má a ze strany SŽDC se u tohoto přejezdu nepřipravuje žádná akce, která by zde závory doplnila. Takováto akce by byla řádově za 2 – 3 milióny korun.

01/2017

Bylo znovu poptáno SŽDC, zda u tohoto přejezdu nejsou nové informace o případném chystaném opatření. Dle Ing. Martina Kašpara, náměstka ředitele pro provoz infrastruktury SŽDC přejezdové zabezpečovací zařízení na přejezdu v km 8,971 (P3540) je v původním stavu, závory nebyly instalovány a SŽDC zatím jejich instalaci z finančních důvodů nepřipravuje.

Silniční správní a speciální stavební úřad Města Rumburk toto místo konzultoval s PČR DI Děčín a majetkovým správcem dotčené silnice, tj. Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o. - provoz Děčín. V září 2015 bylo na silnici II/266 realizováno nové VDZ (vodící čáry a středová čára), dále byla projednána úprava svislého dopravního značení (minimalizace) s termínem realizace do 30. 04. 2017. Dle Policie ČR nebyla v roce 2016 na tomto železničním přejezdu řešena žádná dopravní nehoda. Rychlost jízdy v uvedené lokalitě nebyla příčinou nehodovosti. Dle vyjádření Silničního správního a speciálního stavebního úřadu Města Rumburk není proto důvod, pro umistění opticko psychologické brzdy před přejezdem. Na území ORP Rumburk není toto opatření realizováno u žádného žel. přejezdu. Umístění přejezdových závor považuje Silniční správní a speciální stavební úřad Města Rumburk za jediný spolehlivý způsob řešení tohoto místa vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Úprava SDZ by měla proběhnout do 30. 04. 2017. Správce komunikace upozornil na to, že v době konání Dopravní snídaně v roce 2016 již bylo realizováno dopravní značení po stavbě "REKO II/266 Rumburk-Šluknov" a fotografie místa na Dopravní snídani již neodpovídala skutečnosti.

Echopix Echopix

Železniční přejezd je na silnici č II/266 na vjezdu do města Šluknov. Přejezd je zabezpečen světelnou signalizací (s blikajícím bílým světlem) bez závor. Silnice č. II/266 je spojnicí Šluknova s Rumburkem s návazností na silnici I/9 vedoucí až téměř do Prahy. Komunikace je v přímé linii, je dvoupruhová bez přilehlých chodníků. V blízkosti přejezdu je zaústění místní komunikace. V místě přejezdu je úprava nivelety komunikace s ohledem na polohu koleje. Vodorovné značení je zde pouze podélné. Přejezd je umístěn v zástavbě.

Rizikovost místa

Přehlédnutelnost přejezdu na vjezdu do města mezi zástavbou.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 3 (Ú 1, TZ 2, LZ 9, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

34 920 000 Kč

Vývoj místa

05/2016

Ing. Nikola Turková, referentka silničního správního a speciálního stavebního úřadu Města Rumburk se vyjádřila, že Krajský úřad Ústeckého kraje v minulém roce uskutečnil kompletní rekonstrukci tohoto úseku komunikace a v současné době zde jsou jak vodící pruhy, tak středová čára. Ing, Turková si myslí, že přejezd je relativně přehledný. Otázkou k diskuzi je doplnění příčných pruhů z vizualizace na Dopravní snídani. Dle Ing. Martina Kašpara, náměstka ředitele pro provoz infrastruktury Správy železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) vlastní zabezpečení přejezdu je z roku 2007 a splňuje všechny normy, které splňovat má a ze strany SŽDC se u tohoto přejezdu nepřipravuje žádná akce, která by zde závory doplnila. Takováto akce by byla řádově za 2 – 3 milióny korun.

01/2017

Bylo znovu poptáno SŽDC, zda u tohoto přejezdu nejsou nové informace o případném chystaném opatření. Dle Ing. Martina Kašpara, náměstka ředitele pro provoz infrastruktury SŽDC přejezdové zabezpečovací zařízení na přejezdu v km 8,971 (P3540) je v původním stavu, závory nebyly instalovány a SŽDC zatím jejich instalaci z finančních důvodů nepřipravuje.

Silniční správní a speciální stavební úřad Města Rumburk toto místo konzultoval s PČR DI Děčín a majetkovým správcem dotčené silnice, tj. Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o. - provoz Děčín. V září 2015 bylo na silnici II/266 realizováno nové VDZ (vodící čáry a středová čára), dále byla projednána úprava svislého dopravního značení (minimalizace) s termínem realizace do 30. 04. 2017. Dle Policie ČR nebyla v roce 2016 na tomto železničním přejezdu řešena žádná dopravní nehoda. Rychlost jízdy v uvedené lokalitě nebyla příčinou nehodovosti. Dle vyjádření Silničního správního a speciálního stavebního úřadu Města Rumburk není proto důvod, pro umistění opticko psychologické brzdy před přejezdem. Na území ORP Rumburk není toto opatření realizováno u žádného žel. přejezdu. Umístění přejezdových závor považuje Silniční správní a speciální stavební úřad Města Rumburk za jediný spolehlivý způsob řešení tohoto místa vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Úprava SDZ by měla proběhnout do 30. 04. 2017. Správce komunikace upozornil na to, že v době konání Dopravní snídaně v roce 2016 již bylo realizováno dopravní značení po stavbě "REKO II/266 Rumburk-Šluknov" a fotografie místa na Dopravní snídani již neodpovídala skutečnosti.

Více