Kolín

Okres

25 výtluků

  • 10 / 40 % Kritická závažnost
  • 8 / 32 % Nízká závažnost
  • 7 / 28 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ10396
3
Úsek nad 50 m

Několik (5+) výtluků směrem do Poříčan od D11. Je docela těžké se jim vyhnout a jsou špatně vidět na už tak dost poslepované silnici, hlavně za tmy. Je to úsek za táhlým, malým horizontem. Některé mohou mít odhadem i 10cm a hlavně se rychle zvětšují. Jedná se o úsek ještě před sníženou rychlostí kvůli rekostrukci kolejí.

CZ8425

SIlnice 1133 už několik let s výtluky,který občas vyřeší záplatou,která vydrží pár měsícu a repete,v momentální době se dá jet snad už jen prostředkem silnice,aby člověk netrefil díru

CZ6421
4
Jednotlivý výtluk

16 cm utopený kanál hned za zatáčkou snadno přehlédnete, obzvlášť když je to za tmy a v protisměru oslňuje jiné auto..

Více
CZ9208

Dlouhodobě zanedbaný, velmi nebezpečný úsek v délce cca 8 km, od křižovatky se silnicí 1.třídy č.12 u benzinové stanice Benzina z Českého Brodu směr na Zahrady a dále směr na Kostelec nad Černými Lesy, tento nebezpečný úsek končí až na kopci křižovatkou Na Truba. V současné době sjízdný pouze pro terénní auta a horská kola, klasickému vozidlu i silničnímu kolu hrozí zásadní poškození, zničených pneumatik, disků kol, náprav, blatníků, olejových van, plášťů a ráfků jízdních kol, zraněných cyklistů má tento úsek na svém kontě nepočítaně, v této oblasti se nachází nejbližší rekreační oblast pro obyvatele Českého Brodu, bohužel se do ní pokud si nechtějí zničit vozidlo nemají jak dostat, silnice je ve vlastnictví Středočeského kraje, tradičně laxní vedení města Český Brod tento problém dlouhodobě neřeší, byť je na něj obyvateli velmi často poukazováno, Středočeský kraj o tuto silnici nejeví zájem.

CZ7087

Křižovatka silnic č. I/2 a č. II/125, extravilán, silnice č. I/2 ve směru Praha - Kutná Hora ve stoupání přímý úsek bez snížené max. povolené rychlosti, silnice č. II/125 ve směru Uhlířské Janovice - Kolín za úsekem střídajících směrových oblouků cca 150 m za koncem obce Poďousy, obě komunikace jsou s asfaltovou vozovkou. Silnice č. I/2 i silnice č. II/125 jsou dvoupruhové, křižovatka je bez vyznačených odbočovacích pruhů.

Rizikovost místa

Mezi nebezpečné vlivy zde patří nedání přednosti v jízdě.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 10 (Ú 0, TZ 1, LZ 12, HŠ 4)

Socioekonomická ztráta

11 285 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle Mgr. Kopřivy, vedoucího odboru dopravy Středočeského kraje je zde lepším řešením stavební úprava celé křižovatky, kde by se odstranila psychologická přednost v obou směrech. Nositelem takového projektu pak ale musí být spíše ŘSD, protože silnice I/2 je ve správě ŘSD. To ostatně ale zaznělo už v diskusi přímo na Dopravní snídani.

10/2016

Na konci roku 2015 proběhla úprava SDZ a na začátku roku 2016 úprava VDZ. Na vedlejších větvích se umístili na komunikaci piktogramy "STOP". V podstatě se realizovala opatření navržená na Dopravní snídani. Od 01/2016 do 09/2016 je tato křižovatka bez nehody evidované Policií ČR, bez následků na zdraví osob.

CZ7186

Jde o dvoukolejný železniční přejezd P5901 přes silnici I/38H v intravilánu. Přejezd je osazen přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez závor s bílým světlem. Úhel křížení silnice a železnice je cca 56°. Železniční trať je zde ve směrovém oblouku. Silnice v přímé s nadstandardní šířkou. V oblasti přejezdu je napojení sousedního areálu.

Rizikovost místa

Rozlehlost přejezdu, šířka komunikace a blízká napojení.

Nehodovost místa 01/2007-09/2016

Celkem nehod řešených PČR - 4 (Ú 0, TZ 0, LZ 2, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

858 000 Kč

Vývoj místa

11/2016

Ing. Bc. František Pospíšil, vedoucí Odboru dopravy Městského úřadu Kolín na Dopravní snídani řekl, že v minulosti působil na Dopravním inspektorátu a ta jedna zmiňovaná dopravní nehoda na Dopravní snídani – srážka s vlakem je opravdu jedinou, kterou si Ing. Bc. Pospíšil u přejezdu pamatuje. Ostatní nehody byly typu nedodržení bezpečné vzdálenosti. V současné době Městský úřad neuvažuje o opatřeních na tomto přejezdu, protože k tomu z hlediska následků z dopravních nehod není dle Ing. Bc. Pospíšila důvod.

CZ7027

Průsečná křižovatka II/125 a III/12550 v extravilánu, hlavní komunikace v klesání, konec oblouku, bez odbočovacích pruhů, max. rychlost 70km/h, vedlejší větve v klesání ke Kolínu a ve směrovém oblouku. Přednost upravena DZ P6, směrovací ostrůvky V13a na vedlejších větvích.

Rizikovost místa

Napojení větví na hl. kom, komplikované rozhledy.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 8 (Ú 0, TZ 2, LZ 11, HŠ 2)

Socioekonomická ztráta

15 421 000 Kč

Vývoj místa

10/2015

Úprava této křižovatky již proběhla přestavbou na okružní křižovatku.

Petr Tůma
Petr Tůma 24.11.21

CZ10699, Hradešín, silnice Jana Čermáka

Aktivita: Zkontrolován

Přidávám ještě jednu fotku. Na místě je už velká jedna díra plus několik dalších. Navíc jsou po celé délce komunikace podlouhlé vyboulené hrboly, které by snesli frézu. Už se na tom nedá moc jezdit. Prosím o opravu co nejdříve..... Fotka je nekvalitní, ale trefná. Je vidět jak díra, tak vyboulenina....Jak říkám, je potřeba si projet celý úsek, o kterém píšu, děkujeme..

J Ř
J Ř 18.2.21

CZ10396, Poříčany, silnice č.330

Aktivita: Přidán
CZ10396

Několik (5+) výtluků směrem do Poříčan od D11. Je docela těžké se jim vyhnout a jsou špatně vidět na už tak dost poslepované silnici, hlavně za tmy. Je to úsek za táhlým, malým horizontem. Některé mohou mít odhadem i 10cm a hlavně se rychle zvětšují. Jedná se o úsek ještě před sníženou rychlostí kvůli rekostrukci kolejí.

Pavel Štolba

Dlouhodobě zanedbaný, velmi nebezpečný úsek v délce cca 8 km, od křižovatky se silnicí 1.třídy č.12 u benzinové stanice Benzina z Českého Brodu směr na Zahrady a dále směr na Kostelec nad Černými Lesy, tento nebezpečný úsek končí až na kopci křižovatkou Na Truba. V současné době sjízdný pouze pro terénní auta a horská kola, klasickému vozidlu i silničnímu kolu hrozí zásadní poškození, zničených pneumatik, disků kol, náprav, blatníků, olejových van, plášťů a ráfků jízdních kol, zraněných cyklistů má tento úsek na svém kontě nepočítaně, v této oblasti se nachází nejbližší rekreační oblast pro obyvatele Českého Brodu, bohužel se do ní pokud si nechtějí zničit vozidlo nemají jak dostat, silnice je ve vlastnictví Středočeského kraje, tradičně laxní vedení města Český Brod tento problém dlouhodobě neřeší, byť je na něj obyvateli velmi často poukazováno, Středočeský kraj o tuto silnici nejeví zájem.

Více