Svitavy

Okres

35 výtluků

  • 13 / 37 % Kritická závažnost
  • 18 / 51 % Nízká závažnost
  • 4 / 11 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
Více
CZ10608

Zrádný, ostrý a hluboký výtluk na silnici vedoucí na Suchou. Tento výmol je přesně u firmy Invekta. Na tento výmol vás nevede dlážděný ostrůvek a když jede něco v protisměru, jistě ho neminete.

CZ9335

Série hlubokých výtluků v celé šíři vozovky v obou směrech, silnice I/43, ve vyznačeném úseku. Sice označeno DZ, ale jízda je velmi nebezpečná, zejména v noci nebo za nákladním vozidlem kdy není vidět dostatečně před sebe.

CZ9334

Série hlubokých výtluků v celé šíři vozovky v obou směrech, silnice I/43, ve vyznačeném úseku. Sice označeno DZ, ale jízda je velmi nebezpečná, zejména v noci nebo za nákladním vozidlem kdy není vidět dostatečně před sebe.

CZ9145

obec Sloupnice. 3km tankodromu. probíhá zde už několik let stavba kanalizace, ovšem způsobem nevídaným. rozkope se veliký úsek, ale pracuje se asi na 2x 50 metrech. fotky zachycují nejhorší úseky již skoro rok a půl dokončených míst. bohužel nezaasfaltovaných. pro silnici 3. třídy dost podivné.

CZ7129

Úsek silnice I/35 v extravilánu spojující Olomouc a Hradec Králové. Šířka pruhů 3,5m, šířka zpevněné části vozovky 10,5m => kategorie S 11,5. Dvě křižovatky se přídatným jízdním pruhem pro odbočení vlevo, několik napojení polních cest.

Rizikovost místa

Jízda mimo pruhy díky šířce zpevnění, předjíždění v místech bez zaručeného rozhledu, kolmá čela propustků

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 31 (Ú 2, TZ 1, LZ 12, HŠ 20)

Socioekonomická ztráta

57 239 000 Kč

Vývoj místa

05/2015

Dle vyjádření ŘSD již zde bylo realizováno vodorovné dopravní značení „Bezpečný odstup“.

01/2016

Dle ŘSD je zpracovaná studie s variantou na změnu jízdních pruhů 2+1 nebo s variantou stoupacích pruhů pro kamióny. Vybírá se varianta realizace.

03/2016

Studie je již zpracovaná. Vyplynuly z ní stavební i nestavební opatření. Nestavební opatření by se měla realizovat. U stavebních opatření bude posouzena složitost. V úseku Litomyšl - Janov by jako reálné opatření měly vzniknout stoupací pruhy pro kamiony. Varianta úpravy pruhů 2+1 se zdá zatím nebezpečná při současném šířkovém uspořádání komunikace - jízdní pruhy by byly příliš úzké.

01/2017

Dle informací z ŘSD zde probíhají závěrečné práce na projektové dokumentaci střídavého třípruhu v uvedeném úseku.

CZ7128

Průsečná křižovatka I/35 a I/43 v extravilánu, hlavní komunikace ve směrovém oblouku, maximální rychlost snížena na 70 km/h, samostatné odbočovací pruhy vlevo.

Rizikovost místa

Směrový oblouk hlavní komunikace, rozlehlý prostor křižovatky, cyklotrasa.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 16 (Ú 1, TZ 0, LZ 8, HŠ 5)

Socioekonomická ztráta

25 623 000 Kč

Vývoj místa

05/2015

Dle vyjádření ŘSD jsou na místě již osazeny balisety, na silnici I/43 ve směru od Svitav byl vybudován ostrůvek, je zde osazeno svislé dopravní značení „STOP“ v reflexním límci. O vybudování kruhového objezdu se zatím neuvažuje.

01/2016

Dle ŘSD se projektuje obchvat Svitav, který by měl toto místo v podstatě vyřešit. Výhledově bude v lokalitě i silnice D35.

03/2016

Realizace okružní křižovatky zde zatím není v prioritách. Zdá se, že realizovaná opatření jsou zde zatím dostatečná. Připravuje se obchvat Svitav, zahájení prací cca za 5 let. Až bude postavena D35, bude zde vybudován kruhový objezd a přivaděč na D35.

01/2017

Dle předaných informací z ŘSD je výstavba OK zde nereálná, probíhá příprava obchvatu silnice I/43 kolem Svitav, křížení obou silnic je řešeno v této stavbě.

CZ7068

Jedná se o průsečnou křižovatku s dovolenou maximální rychlostí 70km/h. Na hlavní komunikaci jsou levé odbočovací pruhy, na vedlejších komunikacích je značení Stůj, dej přednost v jízdě. Hlavní komunikace klesá ve směru na Hradec Králové. Je zde významný podíl tranzitní a nákladní dopravy.

Rizikovost místa

Nebezpečnými vlivy jsou zde omezené rozhledy ze silnice III. třídy, rychlost vozidel od Olomouce, význam komunikací, intenzity a skladba dopravy.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 13 (Ú 3, TZ 1, LZ 9, HŠ 7)

Socioekonomická ztráta

73 427 000 Kč

Vývoj místa

01/2016

Dle ŘSD byla křižovatka vyřešena nízkonákladovou úpravou svislého i vodorovného dopravního značení. Časem se ukáže, zda tato úprava byla dostatečná.

03/2016

Na vedlejších větvích se ještě v tomto roce doplní VDZ "STOP" v plastu.

01/2017

Dle informací z ŘSD nově probíhá odstraňování skládky vyfrézované obalované směsi pro zlepšení rozhledových poměrů.

Více