Hazlov

Obec

1 výtluk

  • 1 / 100 % Kritická závažnost
  • 0 / 0 % Nízká závažnost
  • 0 / 0 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ9560

Už x let slibovaná oprava silnice. Ale nic se neděje. Auto trpí, už dvakrát jsme zde v zničili pneumatiku (jednou zcela novou při velmi pomalé jízdě). V obci žije několik rodin plus ,,zahrádkáři" a příjezdová cesta mezi obcemi Polná a Podílná je již několik let doslova opravována lopatou. V samotné obci Podílná je stav ,,silnice" ve stavu viz foto. Ale tohle se už nedá nazvat silnicí, ale spíše tankodromem. I při velmi pomalé jízdě často ,,odskakující" kameny naráží do automobilu. Silnice 21316.

CZ7172

Jde o úsek silnice I/64 (km 7,00 - 8,00), který se nachází v extravilánu v blízkosti Hazlova. Silnice je vedena do tzv. "esíčka" s první zatáčkou vlevo a ve směru od Chebu bezprostředně navazuje na křižovatku se silnicí III/21315. Úsek "esíčka" je vybaven v místech velkého převýšení oproti okolnímu terénu svodidly se zvýrazněnými dopravními značkami Z3 – vodící tabule. Ve směru od Chebu je tento úsek veden mírně do kopce. Rychlost je zde omezena dopravním značením na 60 km/hod. Povrch komunikace je živičný, v dobrém stavu bez závad a výtluků.

Rizikovost místa

Kombinace směrových oblouků v podélném sklonu v jinak přímém úseku. Pro řidiče je to náročnější technický úsek z hlediska průjezdu, kdy musí dbát zvýšené opatrnosti a snížit rychlost jízdy.

Nehodovost místa 01/2010-07/2016

Celkem nehod řešených PČR - 46 (Ú 0, TZ 5, LZ 16, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

32 309 000 Kč

Vývoj místa

09/2016

Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD – Správa Karlovy Vary na Dopravní snídani řekl, že ŘSD o tomto úseku ví. V roce 2015 byla k tomuto úseku již zpracovaná technická studie a nyní ŘSD zpracovává záměr projektu a podklady pro zjišťovací řízení což je ta „malá EIA“. Pokud vše dopadne dobře a ŘSD dostane schválení záměru projektu z Ministerstva dopravy ČR, tak bude ŘSD pracovat na dalších stupních, tzn. na zpracování projektových dokumentací pro územní řízení a stavební řízení a následně pak pro realizaci stavby. Realizace stavby by se zde mohla dle optimistických předpokladů provést v roce 2018 nebo 2019. Ještě Bc. Lukáš Hnízdil upřesnil, že ŘSD připravuje narovnání oblouků v tomto úseku, kdy ve studii bylo vypracováno několik variant, z nichž byla vybrána nejvíce reálná varianta vzhledem ke vztahu k okolním pozemkům.

01/2017

Dle vyjádření ŘSD, Správy Karlovy Vary, je zpracovaná studie a nyní se tato studie řeší s Odborem životního prostředí Karlovarského kraje. Bohužel k této stavbě nyvešlo dobře zjišťovací řízení (tzv. malá EIA) a nastala patová situace. Jelikož se jedná o významnou nehodou lokalitu v Karlovarském kraji, bude se ŘSD nadále snažit posunout přípravu stavby do další fáze projektových dokumentací.

CZ7174

Silnice I. tříd tvoří základní silniční síť s odpovídajícími intenzitami provozu, komfortem a rychlostí jízdy. Problematika nechráněných nebo nedostatečně chráněných tuhých pevných překážek byla na Dopravní snídani prezentována na pěti lokalitách – jako pevné překážky figurují pilíře nebo opěry mostů, stromy a portál dopravního značení. Riziko střetu je umocněno průběhem trasy komunikace kolem překážek – směrový nebo výškový oblouk, maximální dovolená rychlost 90 km/hod. Případy úplné absence záchytného systému zvyšují následky na životě nebo zdraví při střetu s překážkou, při níž nedojde téměř k žádné deformaci pevné překážky. Nehodovost na uvedených lokalitách není středem pozornosti, nicméně riziko možného následku v případě střetu je vysoké vzhledem k zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Rizikovost místa

Překážky v blízkosti jízdního pruhu, od hrany zpevnění cca 0,5-3m. Blízkost směrových nebo výškových oblouků, v extravilánu. Riziko možného následku v případě střetu s pevnou překážkou je vysoké vzhledem k zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Nehodovost místa 01/2010-07/2016

Celkem nehod řešených PČR - 0 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

0 Kč

Vývoj místa

09/2016

Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD – Správa Karlovy Vary k těmto místům na Dopravní snídani řekl, že ŘSD obecně bodové závady odstraňuje na základě bezpečnostních inspekcí, takže postupně se odstraní i tyto závady. Zatím se bohužel nedá časově říci, kdy bude tato konkrétní závada bude odstraněna.

01/2017

ŘSD provedlo bezpečnostní inspekci (BI) dálnic a silnic I. tříd v Karlovarském kraji, z této inspekce vznikl elaborát pro zadání projektových dokumentací k řešení závad plynoucích z BI (mezi závadami jsou mimo jiné i nechráněné pevné překážky jako u tohoto místa). Nyní se řeší zadání zpracování projektových dokumentací.

Milan Šplichal

Už x let slibovaná oprava silnice. Ale nic se neděje. Auto trpí, už dvakrát jsme zde v zničili pneumatiku (jednou zcela novou při velmi pomalé jízdě). V obci žije několik rodin plus ,,zahrádkáři" a příjezdová cesta mezi obcemi Polná a Podílná je již několik let doslova opravována lopatou. V samotné obci Podílná je stav ,,silnice" ve stavu viz foto. Ale tohle se už nedá nazvat silnicí, ale spíše tankodromem. I při velmi pomalé jízdě často ,,odskakující" kameny naráží do automobilu. Silnice 21316.

Echopix Echopix

Jde o úsek silnice I/64 (km 7,00 - 8,00), který se nachází v extravilánu v blízkosti Hazlova. Silnice je vedena do tzv. "esíčka" s první zatáčkou vlevo a ve směru od Chebu bezprostředně navazuje na křižovatku se silnicí III/21315. Úsek "esíčka" je vybaven v místech velkého převýšení oproti okolnímu terénu svodidly se zvýrazněnými dopravními značkami Z3 – vodící tabule. Ve směru od Chebu je tento úsek veden mírně do kopce. Rychlost je zde omezena dopravním značením na 60 km/hod. Povrch komunikace je živičný, v dobrém stavu bez závad a výtluků.

Rizikovost místa

Kombinace směrových oblouků v podélném sklonu v jinak přímém úseku. Pro řidiče je to náročnější technický úsek z hlediska průjezdu, kdy musí dbát zvýšené opatrnosti a snížit rychlost jízdy.

Nehodovost místa 01/2010-07/2016

Celkem nehod řešených PČR - 46 (Ú 0, TZ 5, LZ 16, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

32 309 000 Kč

Vývoj místa

09/2016

Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD – Správa Karlovy Vary na Dopravní snídani řekl, že ŘSD o tomto úseku ví. V roce 2015 byla k tomuto úseku již zpracovaná technická studie a nyní ŘSD zpracovává záměr projektu a podklady pro zjišťovací řízení což je ta „malá EIA“. Pokud vše dopadne dobře a ŘSD dostane schválení záměru projektu z Ministerstva dopravy ČR, tak bude ŘSD pracovat na dalších stupních, tzn. na zpracování projektových dokumentací pro územní řízení a stavební řízení a následně pak pro realizaci stavby. Realizace stavby by se zde mohla dle optimistických předpokladů provést v roce 2018 nebo 2019. Ještě Bc. Lukáš Hnízdil upřesnil, že ŘSD připravuje narovnání oblouků v tomto úseku, kdy ve studii bylo vypracováno několik variant, z nichž byla vybrána nejvíce reálná varianta vzhledem ke vztahu k okolním pozemkům.

01/2017

Dle vyjádření ŘSD, Správy Karlovy Vary, je zpracovaná studie a nyní se tato studie řeší s Odborem životního prostředí Karlovarského kraje. Bohužel k této stavbě nyvešlo dobře zjišťovací řízení (tzv. malá EIA) a nastala patová situace. Jelikož se jedná o významnou nehodou lokalitu v Karlovarském kraji, bude se ŘSD nadále snažit posunout přípravu stavby do další fáze projektových dokumentací.

Echopix Echopix

Silnice I. tříd tvoří základní silniční síť s odpovídajícími intenzitami provozu, komfortem a rychlostí jízdy. Problematika nechráněných nebo nedostatečně chráněných tuhých pevných překážek byla na Dopravní snídani prezentována na pěti lokalitách – jako pevné překážky figurují pilíře nebo opěry mostů, stromy a portál dopravního značení. Riziko střetu je umocněno průběhem trasy komunikace kolem překážek – směrový nebo výškový oblouk, maximální dovolená rychlost 90 km/hod. Případy úplné absence záchytného systému zvyšují následky na životě nebo zdraví při střetu s překážkou, při níž nedojde téměř k žádné deformaci pevné překážky. Nehodovost na uvedených lokalitách není středem pozornosti, nicméně riziko možného následku v případě střetu je vysoké vzhledem k zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Rizikovost místa

Překážky v blízkosti jízdního pruhu, od hrany zpevnění cca 0,5-3m. Blízkost směrových nebo výškových oblouků, v extravilánu. Riziko možného následku v případě střetu s pevnou překážkou je vysoké vzhledem k zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Nehodovost místa 01/2010-07/2016

Celkem nehod řešených PČR - 0 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

0 Kč

Vývoj místa

09/2016

Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD – Správa Karlovy Vary k těmto místům na Dopravní snídani řekl, že ŘSD obecně bodové závady odstraňuje na základě bezpečnostních inspekcí, takže postupně se odstraní i tyto závady. Zatím se bohužel nedá časově říci, kdy bude tato konkrétní závada bude odstraněna.

01/2017

ŘSD provedlo bezpečnostní inspekci (BI) dálnic a silnic I. tříd v Karlovarském kraji, z této inspekce vznikl elaborát pro zadání projektových dokumentací k řešení závad plynoucích z BI (mezi závadami jsou mimo jiné i nechráněné pevné překážky jako u tohoto místa). Nyní se řeší zadání zpracování projektových dokumentací.