Drmoul

Obec

výtluků

  • 0 / 0 % Kritická závažnost
  • 0 / 0 % Nízká závažnost
  • 0 / 0 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ7063

Extravilánový úsek silnice I/21. Jedná se o provizorní napojení obchvatu. Protisměrné oblouky doplněné změnou šířkového uspořádání (obchvat – provizorium). Styková křižovatka v dočasném propojení.
Spojnice východních Chebu (R6) s dálnicí D5.
Max. rychlost ve směrovém oblouku dočasného napojení a křižovatky 70 km/h.

Rizikovost místa

Směrový oblouk s opačným sklonem, změna šířkového uspořádání, vliv klimatických podmínek.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 13 (Ú 0, TZ 1, LZ 8, HŠ 5)

Socioekonomická ztráta

9 831 000 Kč

Vývoj místa

08/2016

Vývoj tohoto místa se změnil. Realizace se připravuje. Po tom, co na loňské Dopravní snídani zaznělo, že obchvat Velké Hleďsebe nemá prioritu se priority změnily a momentálně je již zažádáno o vydání stavebního povolení na výstavbu další etapy. V roce 2017 by se mohl soutěžit dodavatel stavby. Výstavba by optimisticky mohla začít v roce 2017 nebo 2018. Nehody zde stále přetrvávají i přesto, že dopravní značení bylo doplněno. Dalším opatřením u tohoto místa již může být jen stavební úprava.

01/2017

Dle vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odboru stavebního úřadu, v současné době probíhá stavební řízení na stavbu silnice I/21 Trstěnice – Drmoul, která navazuje na rizikové místo 2014_KVK_003 Obchvat obce Velké Hleďsebe, podle informací stavebníka je zahájení realizace naplánováno na duben 2017. Samozřejmě bude záležet na průběhu stavebního řízení.

Martin Kašík
Martin Kašík 23.5.17

CZ8070, Drmoul, silnice č.21

Aktivita: Přidán
CZ8070

Místo s vysokým počtem nehod. Smrtelná zranění1:, těžká zranění3: Lehká zranění: 7. Zdroj: Ředitelství služby dopravní policie

Echopix Echopix

Extravilánový úsek silnice I/21. Jedná se o provizorní napojení obchvatu. Protisměrné oblouky doplněné změnou šířkového uspořádání (obchvat – provizorium). Styková křižovatka v dočasném propojení.
Spojnice východních Chebu (R6) s dálnicí D5.
Max. rychlost ve směrovém oblouku dočasného napojení a křižovatky 70 km/h.

Rizikovost místa

Směrový oblouk s opačným sklonem, změna šířkového uspořádání, vliv klimatických podmínek.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 13 (Ú 0, TZ 1, LZ 8, HŠ 5)

Socioekonomická ztráta

9 831 000 Kč

Vývoj místa

08/2016

Vývoj tohoto místa se změnil. Realizace se připravuje. Po tom, co na loňské Dopravní snídani zaznělo, že obchvat Velké Hleďsebe nemá prioritu se priority změnily a momentálně je již zažádáno o vydání stavebního povolení na výstavbu další etapy. V roce 2017 by se mohl soutěžit dodavatel stavby. Výstavba by optimisticky mohla začít v roce 2017 nebo 2018. Nehody zde stále přetrvávají i přesto, že dopravní značení bylo doplněno. Dalším opatřením u tohoto místa již může být jen stavební úprava.

01/2017

Dle vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odboru stavebního úřadu, v současné době probíhá stavební řízení na stavbu silnice I/21 Trstěnice – Drmoul, která navazuje na rizikové místo 2014_KVK_003 Obchvat obce Velké Hleďsebe, podle informací stavebníka je zahájení realizace naplánováno na duben 2017. Samozřejmě bude záležet na průběhu stavebního řízení.