Nebezpečný úsek CZ7063

Obec: Drmoul

Okres: Cheb

Kraj: Karlovarský kraj

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 17.2.16 11:32

Poslední kontrola: 17.2.16 11:32

GPS: 49.94987252, 12.66472726

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Extravilánový úsek silnice I/21. Jedná se o provizorní napojení obchvatu. Protisměrné oblouky doplněné změnou šířkového uspořádání (obchvat – provizorium). Styková křižovatka v dočasném propojení.
Spojnice východních Chebu (R6) s dálnicí D5.
Max. rychlost ve směrovém oblouku dočasného napojení a křižovatky 70 km/h.

Rizikovost místa

Směrový oblouk s opačným sklonem, změna šířkového uspořádání, vliv klimatických podmínek.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 13 (Ú 0, TZ 1, LZ 8, HŠ 5)

Socioekonomická ztráta

9 831 000 Kč

Vývoj místa

08/2016

Vývoj tohoto místa se změnil. Realizace se připravuje. Po tom, co na loňské Dopravní snídani zaznělo, že obchvat Velké Hleďsebe nemá prioritu se priority změnily a momentálně je již zažádáno o vydání stavebního povolení na výstavbu další etapy. V roce 2017 by se mohl soutěžit dodavatel stavby. Výstavba by optimisticky mohla začít v roce 2017 nebo 2018. Nehody zde stále přetrvávají i přesto, že dopravní značení bylo doplněno. Dalším opatřením u tohoto místa již může být jen stavební úprava.

01/2017

Dle vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odboru stavebního úřadu, v současné době probíhá stavební řízení na stavbu silnice I/21 Trstěnice – Drmoul, která navazuje na rizikové místo 2014_KVK_003 Obchvat obce Velké Hleďsebe, podle informací stavebníka je zahájení realizace naplánováno na duben 2017. Samozřejmě bude záležet na průběhu stavebního řízení.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 17.2.16 11:32

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Extravilánový úsek silnice I/21. Jedná se o provizorní napojení obchvatu. Protisměrné oblouky doplněné změnou šířkového uspořádání (obchvat – provizorium). Styková křižovatka v dočasném propojení.
Spojnice východních Chebu (R6) s dálnicí D5.
Max. rychlost ve směrovém oblouku dočasného napojení a křižovatky 70 km/h.

Rizikovost místa

Směrový oblouk s opačným sklonem, změna šířkového uspořádání, vliv klimatických podmínek.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 13 (Ú 0, TZ 1, LZ 8, HŠ 5)

Socioekonomická ztráta

9 831 000 Kč

Vývoj místa

08/2016

Vývoj tohoto místa se změnil. Realizace se připravuje. Po tom, co na loňské Dopravní snídani zaznělo, že obchvat Velké Hleďsebe nemá prioritu se priority změnily a momentálně je již zažádáno o vydání stavebního povolení na výstavbu další etapy. V roce 2017 by se mohl soutěžit dodavatel stavby. Výstavba by optimisticky mohla začít v roce 2017 nebo 2018. Nehody zde stále přetrvávají i přesto, že dopravní značení bylo doplněno. Dalším opatřením u tohoto místa již může být jen stavební úprava.

01/2017

Dle vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odboru stavebního úřadu, v současné době probíhá stavební řízení na stavbu silnice I/21 Trstěnice – Drmoul, která navazuje na rizikové místo 2014_KVK_003 Obchvat obce Velké Hleďsebe, podle informací stavebníka je zahájení realizace naplánováno na duben 2017. Samozřejmě bude záležet na průběhu stavebního řízení.