Znojmo

Okres

53 výtluků

  • 1 / 2 % Kritická závažnost
  • 2 / 4 % Nízká závažnost
  • 50 / 94 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
Více
CZ11629

Havarijní stav vozovky. Řidiči se snaží objíždět výmoly po polích, ale zemědělci již silnici obryli, aby se na pole autem nedalo dostat. Celoroční stav, který se prakticky nemění a je spíše horší a horší. Jedná se o skvělé zkrácení cesty o cca 8 kilometrů, která usnadňuje cestu stovkám řidiců za den.

CZ10382

Na hlavní silnici I38 hlavní tah Vídeň - Praha je přímo v križovatce prohlubeň a hned vedle hrbol, velmi nepříjemá překážka, je to nenápadné a velmi nebezpečné, při odbočování na vedlejší komunikaci, s nízkým autem zde vždy škrábnu podvozek, hrbol velmi omezuje, zkuste si otáčet koly v prohlubni a na to hned na hrbolu, velmi špatně se zde vozidlo ovládá, velmi nebezpečný úsek, jezdá se zde rychle, při odbočování je potřeba dávat pozor na provoz a výmol+hrbol, již mne to místo zde trápí více než jeden rok!

CZ7984

silnice I/38 Úsek s vysokou nehodovostí - smrtelná zranění: 2, těžká zranění: 2, lehká zranění: 5 zdroj: Ředitelství služby dopravní policie

CZ7171

Jde o kolizní dopravní prostor ve městě Znojmě na ul. Pražská v oblasti zahrádkářské kolonie na silnici I. třídy č. 38.

Rizikovost místa

Neoddělení dopravního prostoru silnice I. třídy od okolního prostranství, odstavování vozidel (včetně nákladních automobilů) na zpevněných plochách vedle komunikace, zhoršení rozhledů při vyjíždění na hlavní pozemní komunikaci, pohyb pěších přes vozovku, samostatné připojení přes propustky s kolmými čely.

Nehodovost místa 01/2010-05/2016

Celkem nehod řešených PČR - 5 (Ú 0, TZ 1, LZ 4, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

6 805 000 Kč

Vývoj místa

06/2016

Ing. Věra Hoderová, vedoucí provozního úseku ŘSD Závod Brno se na Dopravní snídani vyjádřila, že hlavním řešením tohoto místa bude výstavba obchvatu Znojma (obchvat 1 a obchvat 2). V tuto chvíli je aktuální informací, že na stavbu obchvatu 2 je dokončováno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Smlouva se zhotovitelem obchvatu by měla být podepsána ještě v průběhu letních prázdnin. Nicméně se ŘSD stále zabývá i silnicí v tomto úseku. Zkušenosti s opatřeními, která zde již byla realizována u jedné provozovny na jaře 2016 (jednalo se o umístění betonových svodidel) jsou taková, že řidiči a ti kteří sjezd používají, udělají vše proto, aby umístěná svodidla alespoň posunuli, tak aby jim při sjezdu nepřekážela. Jednotlivé případy, které se zde k řešení vyskytují, tak ty ŘSD řeší operativním řešením.

Npor. Mgr. Robert Pešek, Policie ČR, vedoucí dopravního inspektorátu Znojmo na Dopravní snídaní řekl, že prodej ovoce a zeleniny zde již probíhá prakticky celý rok, tedy i v zimních měsících a zboží, které je zde prodáváno již zcela jistě není pěstováno v okolních zahrádkách. V podstatě zde již probíhá legální prodej. Policie ČR zde provádí kontroly i ve smyslu prodávaného zboží a snaží se o to, aby prodejci své stánky a reklamní plochy měli pouze u plotů, nebyli v blízkosti komunikace a nevytvářeli rizikové situace v dopravě. K posunutí svodidel, které zmínila Ing Hoderová došlo v době, kdy si jeden z provozovatelů zde vytvořil sjezd v rozporu se zákonem a stavebním řízením přímo v problémové křižovatce. Došlo tam tedy k razantnímu řešení situace a k osazení betonových svodidel. Provozovatel následně svodidla rozmontoval a odsunul je. Policie zde proto 2 krát musela zasahovat. Momentálně jsou již svodidla opět na původních místech a provozovateli již nevadí, protože si sjezd vytvořil na jiném místě opět v rozporu se zákonem. Policie také navrhovala, aby se plochy upravili do původního stavu, tzn., aby zde byly opět jen samostatné sjezdy a nikoliv celé plochy, což by asi jednotlivé prodejce odradilo. Plochy zde vznikly až po úpravě vodovodního řadu.

01/2017

Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravní správy: Na poslední schůzce v srpnu 2016 na místě samém se přítomní zástupci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravní správy sešli se zástupci ŘSD ČR Závodu Brno a Policie ČR Dopravního inspektorátu Znojmo a vznesli požadavek na řešení kolizního prostoru na silnici I/38 podél zahrad (obnova silničního příkopu, instalace beton. svodidel a regulace vjezdů). Dosud nebyl návrh takových úprav na silnici I/38 na Krajský úřad Jihomoravského kraje předložen.

Martin Ondroušek

Havarijní stav vozovky. Řidiči se snaží objíždět výmoly po polích, ale zemědělci již silnici obryli, aby se na pole autem nedalo dostat. Celoroční stav, který se prakticky nemění a je spíše horší a horší. Jedná se o skvělé zkrácení cesty o cca 8 kilometrů, která usnadňuje cestu stovkám řidiců za den.

Více