Editace profilu provozzn provozzn

provozzn provozzn

Poslední aktivity

CZ10894, Blanné, silnice č.4115

19.5.22 7:35

Aktivita: Okomentován výtluk CZ10894

Aktuální stav / rozsah:

Výtluk č. CZ10894

jedná se o silnici I.třídy ( I/38), nikoli krajskou silnici III.třídy, jak je uvedeno na webu.