Hodonín

Okres

29 výtluků

  • 3 / 10 % Kritická závažnost
  • 17 / 59 % Nízká závažnost
  • 9 / 31 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ9943
2
Úsek nad 50 m

Žarošice, místní část Silničná - tři výtluky u křižovatky směrem ke Zdravé Vodě, jeden výtluk v zastavěné části Silničné. Komunikace je označena značkou upozorňující na nerovnosti.

Více
CZ8078

Strom bránící ve výhledu v zatáčce, která následuje po relativně dlouhém rovném úseku vytváří nepříjemnou situaci, v které řidiči vozidel při vyhýbání se protijedoucím vozidlům občas končí v příkopu.

CZ7060

Extravilánový úsek silnice I/54 (Vlkoš - Vracov), střídání přímých úseků s oblouky menších poloměrů, kombinace protisměrných oblouků, omezené rozhledy v místech oblouků (směrových i výškových), předjíždění omezené pomocí VDZ, povrch vozovky opotřebovaný s poruchami.

Rizikovost místa

Směrové oblouky malých poloměrů, omezené rozhledy, opotřebovaný povrch vozovky.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 29 (Ú 1, TZ 2, LZ 24, HŠ 11)

Socioekonomická ztráta

44 237 000 Kč

Vývoj místa

09/2015

V roce 2015 zde proběhla oprava povrchu s obnovou SDZ a VDZ. Odstranění zeleně z rozhledů nebo směrová (či výšková) úprava trasy nebyla součástí oprav.

06/2016

Jedná se uzší komunikaci. Problémem je zde také chování řidičů. Nehodvost je zde i po opravě povrchu a doplnění SDZ a VDZ. V úseku jsou taktéž nevhodně chráněné pevné překážky. Nabízí se zvážení úpravy trasy komunikace. Úpravy, které se zde provedly se z pohledu ŘSD zdají jako reálné maximum, které se zde dalo provést vzhledem k finanční náročnosti úpravy trasy.

P. Š.
P. Š. 10.1.20

CZ9868, Karlín, silnice č.41926

Aktivita: Zkontrolován
CZ9868

Jeden výtluk přibližně 50 metrů před autobusovou zastávkou od Čejče, dva začínající výtluky před kulturním domem.

Více