Lysice

Obec

13 výtluků

  • 0 / 0 % Kritická závažnost
  • 5 / 38 % Nízká závažnost
  • 8 / 62 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ9109
3
Úsek nad 50 m

Silnice II/376 Ceý úsek od školy až ke kostelu je na rekonstrukci. Asfalt je díky brždění zvlněný, vozidla nadskakují a brždění je obtížné

CZ9100
4
Úsek nad 50 m

Komunikaci II/376. Tuto část silnice lze doporučit pro motokrosové soutěže. Silniční motorka je řiditelná jen velmi obtížně a vozidla to v zatáčce vyhazuje ke krajnici. Celá trasa je zralá na generální rekonstrukci.

Více
CZ7061

Extravilánový úsek I/43 - směrový oblouk na horizontu, krátký čtyřpruhový úsek mezi třípruhovými (stoupací pruhy), zvýšený vliv klimatických podmínek.
Součást evropského tahu E461 (Svitavy-Vídeň).

Rizikovost místa

Kombinace směrového a výškového vedení ve vztahu ke změně počtu pruhů, vliv klimatických podmínek, jedno z mála míst k předjíždění.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 9 (Ú 5, TZ 6, LZ 5, HŠ 6)

Socioekonomická ztráta

138 656 000 Kč

Vývoj místa

09/2015

Proběhla zde úprava DZ v úseku s cílem úpravy vedení a uspořádání jízdních pruhů bez stavebních zásahů do komunikace, které by naopak uvítala PČR. To je jen část úprav, které by se zde měly provést. Konečným opatřením by zde měla být jednoznačně stavební úprava.

06/2016

Úprava DZ, úprava vedení a uspořádání jízdních pruhů přinesla zlepšení stavu. Co se týká připravovaných stavebních úprav, tak je zpracovaná studie o 7 variantách celé I/43. Z ní vyplynula jedna reálná varianta, ke které se nyní vyjadřuje PČR. Ideálním stavem by byla výstavba R43 v úseku Lysice - Sebranice, což je ovšem v nedohlednu.

01/2017

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravní správy se v srpnu 2016 vyjadřoval k dokumentaci ve stupni studie stavby "I/43 Perná - Krhov, bodová závada - technická studie", kterou zpracovala firma Dopravoprojekt Brno, a.s. Studie řeší přeložku silnice I/43 v kritickém místě u osady Perná. Z 5 předložených variant (A-E) se Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravní správy vyslovil pro variantu označenou B.