Blansko

Okres

96 výtluků

  • 9 / 9 % Kritická závažnost
  • 14 / 15 % Nízká závažnost
  • 73 / 76 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ10345
3
Úsek nad 50 m

Velké množství výtluků na silnici I/43 mezi Černou Horou a obcí Závist. Nejhorší úsek je za Černou Horou, kde není možné se výtlukům bezpečně vyhnout.

Více
CZ9392

NEBEZPEČNÝ ÚSEK u Závisti (okres Blansko) na I/43! Nejen nedostačující a nejhorší silnice v naší republice je současná I/43, jak zaznělo 4.3. 2019 na besedě v Černé Hoře! Ale také je nedostatečně zajištěna vůči například lesní zvěři!

CZ9319

Dne 16. 11. 2018, zde v Boskovicích na ul. Havlíčkova u restaurace REPETE, došlo k dopravní nehodě, při které byl sražen sloup se světlem, značkou i ZRCADLEM! Dnes, teď co to zde dávám, je 18. 1. 2019 a stále to ten, kdo to má na starosti, nebyl schopen dát do původního stavu. S řidiči tu na sebe, když nevidíme za zatáčku směrem na Jevíčko, MÁVÁME jestli můžeme jet nebo ne, protože tam nevidíme, je to tu zase o h*bu, o nehodu! Bylo by dobré, kdyby ten někdo, kdo to má na starosti, hejbnul kostrou a dal tam zase sloup se světlem, značkou i ZRCADLEM zpátky a to co nejdříve! Je leden 2019 a nehoda se stala 16. listopadu 2018! Tak si spočítejte, jak dlouho to tam už takto je...

CZ9115

Takto to vypadá během dne na ul. Havlíčkova v Boskovicích. Z této ulice je v současné době hlavní tah na směr Jevíčko a denně tudy podle posledních průzkumů ŘSD ČR (avizovaných v roce 2017) projede přes 6000 aut osobních a 800 aut nákladních, přičemž jejich počet stále narůstá. Tato situace je důsledkem toho, že doposud kolem Boskovic nebyl realizován obchvat, ani D43, který by tuto hustou dopravu odklonil. Ba naopak, současné vedení města se rozhodlo, že této křižovatce ještě přitíží zprůjezdněním slepé ulice Štefánikova a svůj boj o obchvat vzdá. U křižovatky leží i škola, do které doposud nevede ani jeden jediný přechod pro chodce. Podnět na přechody byl podán v lednu 2018, přičemž tato aktivita byla podpořena i personálem této školy. Policie ČR však krčí rameny a muselo by se pro to něco udělat, např. zbudovat ostrůvek. Odklonění dopravy by také pomohlo zvýšit bezpečnost dětí a nejen tu jejich při přecházení těchto silnic. Místo odklonění dopravy na obchvat, však odkloní dopravu jim sem. I přesto, že byl obchvat za poslední řadu let několikrát projednáván a sepisovaly se petice pro jeho realizaci, dodnes 30. 7. 2018 nebyl realizován a jeho budoucnost je nejasná. Pro město je realizace příliš finančně nákladná, pro JMK nepříliš důležitá. Z nejnovějšího vyjádření odboru dopravy JMK vyplývá, že z důvodu nízkého podílu tranzitní dopravy není realizace obchvatu ekonomicky obhajitelná. Dávám to sem proto, abych na tento problém ještě více upozornil a místo suché teorie publikoval záběry přímo z místa dění. Jistě nejsou předkládány odborníkům na projednávání o obchvatu nebo přechodech. Snímky jsou z videozáznamů, jejichž celková délka je cca 50 minut a byly pořízeny namátkou během tří pracovních dní. Děkuji všem, kteří tuto situaci vyhodnotí jako důležitou a pošlou ji dál. Třeba se to dostane k lidem, kteří mohou o této kritické situaci rozhodnout a představí si, že by zde dnes a denně přecházely jejich děti nebo by tento provoz měly denně na očích. Zdravím vás všechny výmoláře a věřím, že to k něčemu dobrému povede.

Více
Více