Nebezpečný úsek CZ7061

Obec: Lysice

Okres: Blansko

Kraj: Jihomoravský kraj

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 17.2.16 11:00

Poslední kontrola: 17.2.16 11:00

GPS: 49.45434491, 16.57347714

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Extravilánový úsek I/43 - směrový oblouk na horizontu, krátký čtyřpruhový úsek mezi třípruhovými (stoupací pruhy), zvýšený vliv klimatických podmínek.
Součást evropského tahu E461 (Svitavy-Vídeň).

Rizikovost místa

Kombinace směrového a výškového vedení ve vztahu ke změně počtu pruhů, vliv klimatických podmínek, jedno z mála míst k předjíždění.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 9 (Ú 5, TZ 6, LZ 5, HŠ 6)

Socioekonomická ztráta

138 656 000 Kč

Vývoj místa

09/2015

Proběhla zde úprava DZ v úseku s cílem úpravy vedení a uspořádání jízdních pruhů bez stavebních zásahů do komunikace, které by naopak uvítala PČR. To je jen část úprav, které by se zde měly provést. Konečným opatřením by zde měla být jednoznačně stavební úprava.

06/2016

Úprava DZ, úprava vedení a uspořádání jízdních pruhů přinesla zlepšení stavu. Co se týká připravovaných stavebních úprav, tak je zpracovaná studie o 7 variantách celé I/43. Z ní vyplynula jedna reálná varianta, ke které se nyní vyjadřuje PČR. Ideálním stavem by byla výstavba R43 v úseku Lysice - Sebranice, což je ovšem v nedohlednu.

01/2017

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravní správy se v srpnu 2016 vyjadřoval k dokumentaci ve stupni studie stavby "I/43 Perná - Krhov, bodová závada - technická studie", kterou zpracovala firma Dopravoprojekt Brno, a.s. Studie řeší přeložku silnice I/43 v kritickém místě u osady Perná. Z 5 předložených variant (A-E) se Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravní správy vyslovil pro variantu označenou B.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 17.2.16 11:00

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Extravilánový úsek I/43 - směrový oblouk na horizontu, krátký čtyřpruhový úsek mezi třípruhovými (stoupací pruhy), zvýšený vliv klimatických podmínek.
Součást evropského tahu E461 (Svitavy-Vídeň).

Rizikovost místa

Kombinace směrového a výškového vedení ve vztahu ke změně počtu pruhů, vliv klimatických podmínek, jedno z mála míst k předjíždění.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 9 (Ú 5, TZ 6, LZ 5, HŠ 6)

Socioekonomická ztráta

138 656 000 Kč

Vývoj místa

09/2015

Proběhla zde úprava DZ v úseku s cílem úpravy vedení a uspořádání jízdních pruhů bez stavebních zásahů do komunikace, které by naopak uvítala PČR. To je jen část úprav, které by se zde měly provést. Konečným opatřením by zde měla být jednoznačně stavební úprava.

06/2016

Úprava DZ, úprava vedení a uspořádání jízdních pruhů přinesla zlepšení stavu. Co se týká připravovaných stavebních úprav, tak je zpracovaná studie o 7 variantách celé I/43. Z ní vyplynula jedna reálná varianta, ke které se nyní vyjadřuje PČR. Ideálním stavem by byla výstavba R43 v úseku Lysice - Sebranice, což je ovšem v nedohlednu.

01/2017

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravní správy se v srpnu 2016 vyjadřoval k dokumentaci ve stupni studie stavby "I/43 Perná - Krhov, bodová závada - technická studie", kterou zpracovala firma Dopravoprojekt Brno, a.s. Studie řeší přeložku silnice I/43 v kritickém místě u osady Perná. Z 5 předložených variant (A-E) se Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravní správy vyslovil pro variantu označenou B.