Nebezpečný úsek CZ7037

Obec: Holovousy

Okres: Jičín

Kraj: Královéhradecký kraj

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 16.2.16 13:46

Poslední kontrola: 16.2.16 13:46

GPS: 50.37156663, 15.56129482

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Jedná se o úsek silnice I/35 v km 79,8 - 80,8, krátce v intravilánu a následně v extravilánu. Ve směru staničení na výjezdu z obce Ostroměř po přejetí železničního přejezdu následují dva protisměrné směrové oblouky, po nichž následuje cca 300 m rovinka s relativně větším stoupáním, po němž následuje levý směrový oblouk a následně silnice vede v přímém směru po rovině. Úprava provozu je zde za pomocí svislého dopravního značení ve vztahu k označení železničního provozu, zákazu předjíždění a tvorbě kolon. Silnice I/35 je s mezinárodním provozem spojující Liberecký kraj a část Ústeckého kraje s krajem Královéhradeckým a následně se střední a severní Moravou. Okolí komunikace je rovinaté, částečně mírně zvlněné. Klimatické vlivy na dopravu jsou nevýznamné. V daném úseku se jedná o dvoupruhovou vozovku, oddělenou středovou čárou podélnou. Šíře jednotlivých jízdních pruhů je 3,5 m.

Rizikovost místa

Tento rizikový úsek je na komunikaci spojující Hradec Králové a Liberec, tudíž tranzitní. Tato komunikace je celá (kromě obcí) s nadstandartním šířkovým uspořádáním, pouze v tomto asi 2km rizikovém úseku je náhle zúžena a jsou na ni směrové oblouky. Na celé komunikaci jinak zúžení a obdobné směrové oblouky nejsou. Dálkoví řidiči jsou pak špatně upozorněni na to, že projíždějí úsekem, který má jiné parametry, než kterým doposud projížděli.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 12 (Ú 4, TZ 2, LZ 3, HŠ 7)

Socioekonomická ztráta

96 823 000 Kč

Vývoj místa

06/2016

ŘSD připravuje rekonstrukci průtahu Ostroměří, ale u tohoto úseku se úpravy zatím neplánují.
Nehodovost zde poklesla 01/2014 – 04/2016 (6N; 1LZ), nestávají se zde nehody pravidelně.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 16.2.16 13:46

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Jedná se o úsek silnice I/35 v km 79,8 - 80,8, krátce v intravilánu a následně v extravilánu. Ve směru staničení na výjezdu z obce Ostroměř po přejetí železničního přejezdu následují dva protisměrné směrové oblouky, po nichž následuje cca 300 m rovinka s relativně větším stoupáním, po němž následuje levý směrový oblouk a následně silnice vede v přímém směru po rovině. Úprava provozu je zde za pomocí svislého dopravního značení ve vztahu k označení železničního provozu, zákazu předjíždění a tvorbě kolon. Silnice I/35 je s mezinárodním provozem spojující Liberecký kraj a část Ústeckého kraje s krajem Královéhradeckým a následně se střední a severní Moravou. Okolí komunikace je rovinaté, částečně mírně zvlněné. Klimatické vlivy na dopravu jsou nevýznamné. V daném úseku se jedná o dvoupruhovou vozovku, oddělenou středovou čárou podélnou. Šíře jednotlivých jízdních pruhů je 3,5 m.

Rizikovost místa

Tento rizikový úsek je na komunikaci spojující Hradec Králové a Liberec, tudíž tranzitní. Tato komunikace je celá (kromě obcí) s nadstandartním šířkovým uspořádáním, pouze v tomto asi 2km rizikovém úseku je náhle zúžena a jsou na ni směrové oblouky. Na celé komunikaci jinak zúžení a obdobné směrové oblouky nejsou. Dálkoví řidiči jsou pak špatně upozorněni na to, že projíždějí úsekem, který má jiné parametry, než kterým doposud projížděli.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 12 (Ú 4, TZ 2, LZ 3, HŠ 7)

Socioekonomická ztráta

96 823 000 Kč

Vývoj místa

06/2016

ŘSD připravuje rekonstrukci průtahu Ostroměří, ale u tohoto úseku se úpravy zatím neplánují.
Nehodovost zde poklesla 01/2014 – 04/2016 (6N; 1LZ), nestávají se zde nehody pravidelně.