Nebezpečný úsek CZ7071

Obec: Jeřmanice

Okres: Liberec

Kraj: Liberecký kraj

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 17.2.16 12:05

Poslední kontrola: 17.2.16 12:05

GPS: 50.70717625, 15.09082603

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Cca 1km dlouhý úsek silnice pro motorová vozidla v extravilánu, čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace v zářezu.
Protisměrné oblouky (vn=80 km/h), podjezdy, zárubní stěny, zvýšený vliv povětrnostních podmínek.
R35 součást E442 (K.Vary-Žilina), spojnice krajských měst.

Rizikovost místa

Odlišné parametry směrových oblouků vzhledem k navazující trase (vn=80km/h), zvýšený vliv povětrnostních podmínek

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 21 (Ú 0, TZ 0, LZ 4, HŠ 16)

Socioekonomická ztráta

5 908 000 Kč

Vývoj místa

11/2015

Dle vyjádření Ing. Josef Vrby, vedoucího provozního úseku ŘSD Libereckého kraje, zde byly špatné protismykové vlastnosti vozovky. ŘSD tedy nechalo vyměnit obrusnou vrstvu v tloušťce 4 cm. Při kontrolním měření protismykových vlastností je nyní stav protismykových vlastností vozovky výborný v celém úseku. ŘSD také zareagovalo na podnět Policie, aby se omezení rychlosti zvýraznilo dopravní značkou a zažádalo zde o stanovení místní úpravy, tak aby se v příštím roce dala úprava realizovat.

To co zde ŘSD nebude umět, tak stavební úpravy stanovené bezpečnostní inspekcí na krajských komunikacích. O ty se musí postarat Liberecký kraj. Dále ŘSD nebude schopno vybudovat vhodný prostor pro pěší a cyklisty.

09/2016

V roce 2013 byla na vrcholu jeřmanického kopce postavená silniční meteostanice (SMS) s kamerami pro potřeby zimní údržby předmětného úseku silnice. Na tuto SMS jsou napojené proměnné dopravní značky (PDS), které jsou od roku 2013 umístěné na začátku stoupání do jeřmanického kopce v obou směrech. PDS poskytují celoročně dopravní informace o nebezpečí smyku v důsledku zhoršených povětrnostních podmínek. Pojem „rychlostní silnice“ s označením „R“ zmizel z právního řádu novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích od 31.12.2015. V současné době se jedná o silnici I. třídy, která je označená jako silnice pro motorová vozidla, s nejvyšší dovolenou rychlostí 110 km/hod.

Bezpečnostní inspekci jako na silnici v doplňkové transevropské síti (TEN-T) pro ŘSD ČR provedlo ČVUT, Fakulta dopravní v roce 2015. V této souvislosti probíhá realizace projektu zvýšení stupně zádržnosti svodidel v rámci akce „I/35 Ohrazenice – Liberec BP“. Předpoklad realizace je 09/2016 až 07/2017, zhotovitelem je sdružení firem EUROVIA CS a SAFEROAD. V řešeném úseku budou řešena především svodidla na středním dělícím pásu a podél středního pilíře drážního mostu.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 17.2.16 12:05

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Cca 1km dlouhý úsek silnice pro motorová vozidla v extravilánu, čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace v zářezu.
Protisměrné oblouky (vn=80 km/h), podjezdy, zárubní stěny, zvýšený vliv povětrnostních podmínek.
R35 součást E442 (K.Vary-Žilina), spojnice krajských měst.

Rizikovost místa

Odlišné parametry směrových oblouků vzhledem k navazující trase (vn=80km/h), zvýšený vliv povětrnostních podmínek

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 21 (Ú 0, TZ 0, LZ 4, HŠ 16)

Socioekonomická ztráta

5 908 000 Kč

Vývoj místa

11/2015

Dle vyjádření Ing. Josef Vrby, vedoucího provozního úseku ŘSD Libereckého kraje, zde byly špatné protismykové vlastnosti vozovky. ŘSD tedy nechalo vyměnit obrusnou vrstvu v tloušťce 4 cm. Při kontrolním měření protismykových vlastností je nyní stav protismykových vlastností vozovky výborný v celém úseku. ŘSD také zareagovalo na podnět Policie, aby se omezení rychlosti zvýraznilo dopravní značkou a zažádalo zde o stanovení místní úpravy, tak aby se v příštím roce dala úprava realizovat.

To co zde ŘSD nebude umět, tak stavební úpravy stanovené bezpečnostní inspekcí na krajských komunikacích. O ty se musí postarat Liberecký kraj. Dále ŘSD nebude schopno vybudovat vhodný prostor pro pěší a cyklisty.

09/2016

V roce 2013 byla na vrcholu jeřmanického kopce postavená silniční meteostanice (SMS) s kamerami pro potřeby zimní údržby předmětného úseku silnice. Na tuto SMS jsou napojené proměnné dopravní značky (PDS), které jsou od roku 2013 umístěné na začátku stoupání do jeřmanického kopce v obou směrech. PDS poskytují celoročně dopravní informace o nebezpečí smyku v důsledku zhoršených povětrnostních podmínek. Pojem „rychlostní silnice“ s označením „R“ zmizel z právního řádu novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích od 31.12.2015. V současné době se jedná o silnici I. třídy, která je označená jako silnice pro motorová vozidla, s nejvyšší dovolenou rychlostí 110 km/hod.

Bezpečnostní inspekci jako na silnici v doplňkové transevropské síti (TEN-T) pro ŘSD ČR provedlo ČVUT, Fakulta dopravní v roce 2015. V této souvislosti probíhá realizace projektu zvýšení stupně zádržnosti svodidel v rámci akce „I/35 Ohrazenice – Liberec BP“. Předpoklad realizace je 09/2016 až 07/2017, zhotovitelem je sdružení firem EUROVIA CS a SAFEROAD. V řešeném úseku budou řešena především svodidla na středním dělícím pásu a podél středního pilíře drážního mostu.