Nebezpečný úsek CZ7034

Obec: Hradec Králové

Okres: Hradec Králové

Kraj: Královéhradecký kraj

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 16.2.16 13:29

Poslední kontrola: 16.2.16 13:29

GPS: 50.20296853, 15.82184751

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Jde o úsek silnice I/31 v úseku před Fakultní nemocnicí, přes most Na Soutoku až po křižovatku se silnicí I/37 v Hradci Králové. Jedná se o intravilán vedený v rovině. Úsek je většinou v přímém směru, avšak před křižovatkou je počátek směrového oblouku vpravo o velkém poloměru. Rychlost je zde omezena obecným ustanovením zákona o pozemních komunikacích. Živičný povrch je v úseku částečně poškozen od velké intenzity dopravy. Uvedený úsek silnice I/31 je spojnicí silnice I/35 přivádějící dopravu ze střední a severní Moravy a silnice I/37 přivádějící dopravu ze středních a západních Čech sjíždějící na mimoúrovňovou křižovatku Opatovice nad Labem z R35, a tím i z D11. V úseku se také mísí lokální doprava objíždějící historické centrum Hradce Králové včetně silně zastoupené MHD se zastávkou "Fakultní nemocnice".

Rizikovost místa

Živičný povrch je v úseku částečně poškozen od velké intenzity dopravy.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 132 (Ú 0, TZ 0, LZ 32, HŠ 107)

Socioekonomická ztráta

41 762 000 Kč

Vývoj místa

06/2016

Intenzity provozu jsou zde nejvyšší z celého Královéhradeckého kraje.
Stavební úprava tohoto úseku je nereálná (nemožnost objízdných tras, finanční náročnost stavební úpravy oproti plánovanému zprovoznění D35, která přinese zklidnění dopravy v tomto úseku).
PČR zde požaduje hlavně úpravu DZ. Řidiči by zde měli být dříve informováni o řazení do jízdních pruhů.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 16.2.16 13:29

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Jde o úsek silnice I/31 v úseku před Fakultní nemocnicí, přes most Na Soutoku až po křižovatku se silnicí I/37 v Hradci Králové. Jedná se o intravilán vedený v rovině. Úsek je většinou v přímém směru, avšak před křižovatkou je počátek směrového oblouku vpravo o velkém poloměru. Rychlost je zde omezena obecným ustanovením zákona o pozemních komunikacích. Živičný povrch je v úseku částečně poškozen od velké intenzity dopravy. Uvedený úsek silnice I/31 je spojnicí silnice I/35 přivádějící dopravu ze střední a severní Moravy a silnice I/37 přivádějící dopravu ze středních a západních Čech sjíždějící na mimoúrovňovou křižovatku Opatovice nad Labem z R35, a tím i z D11. V úseku se také mísí lokální doprava objíždějící historické centrum Hradce Králové včetně silně zastoupené MHD se zastávkou "Fakultní nemocnice".

Rizikovost místa

Živičný povrch je v úseku částečně poškozen od velké intenzity dopravy.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 132 (Ú 0, TZ 0, LZ 32, HŠ 107)

Socioekonomická ztráta

41 762 000 Kč

Vývoj místa

06/2016

Intenzity provozu jsou zde nejvyšší z celého Královéhradeckého kraje.
Stavební úprava tohoto úseku je nereálná (nemožnost objízdných tras, finanční náročnost stavební úpravy oproti plánovanému zprovoznění D35, která přinese zklidnění dopravy v tomto úseku).
PČR zde požaduje hlavně úpravu DZ. Řidiči by zde měli být dříve informováni o řazení do jízdních pruhů.