Nebezpečný úsek CZ7042

Obec: Brno

Okres: Brno-město

Kraj: Jihomoravský kraj

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 17.2.16 7:33

Poslední kontrola: 17.2.16 7:33

GPS: 49.15659035, 16.60070658

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Jde o silnici I/52, ul. Vídeňská a třípruhový oddělený jízdní pás ve směru od Modřic do Brna. Úsek od napojení silnice III. třídy č. 15268 (okružní křižovatka naproti OC Futurum) ke sjezdu na dálnici D1 ve směru na Olomouc. Silnice I. třídy I/52 má odděleny protisměrné jízdní proudy dělícím ostrůvkem s tramvajovou tratí, doplněným bezpečnostním svodidlem. V předmětném úseku se nachází připojovací - průpletový a odbočovací jízdní pruh ve vztahu k dopravnímu napojení výše uvedených pozemních komunikací. Stav vozovky je zde vyhovující.

Rizikovost místa

Dochází zde ke konfliktu vozidel směřujících na dálnici D1, jejichž řidiči nesprávně vyhodnotí dopravní situaci v daném místě. Najedou s vozidlem do odbočovacího pruhu vedoucího k okružní křižovatce, následně projíždí přes dopravní stín a dochází ke střetům s vozidly vyjíždějícími z okružní křižovatky na silnici I/52. Také zde často dochází k předčasnému zařazování do průpletového pruhu v místě kde je na vozovce vodorovná dopravní značka č. V1a ve směru na sjízdnou rampu na dálnici D1 na Olomouc (nákladní vozidla zde mohou mít připojující se osobní vozidla v tzv. mrtvém úhlu). Je zde vysoká intenzita provozu a vysoký podíl nákladní dopravy. Dalším negativem je blízkost jednotlivých připojení.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 22 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 22)

Socioekonomická ztráta

5 764 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle vyjádření pana Ing. Michala Franeka z odboru rozvoje dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje je v tomto místě řešení situace velmi složité. V minulosti se zde postavila naprosto nevhodně okružní křižovatka nejen z hlediska umístění, ale i z hlediska parametrů a Krajský úřad ji majetkově nikdy nepřevzal. V dnešní době se k okružní křižovatce nikdo majetkově nehlásí. Kdo bude křižovatku opravovat, nikdo neví. řešení, které se zde chystá v rámci rozšíření dálnice je, že se sjezd a nájezd k okružní křižovatce zruší a posune se směrem někam k Modřicím, což zase naráží na majetkové problémy, protože tam není vhodný pozemek, kde by se nové napojení souběžné komunikace na komunikaci I/52 realizovalo. Dalším řešením jsou "mosty Moravanská", což je řešení zhruba za půl miliardy korun, do kterého stát investovat nechce. Maximálně je stát ochoten zaplatit nějaké rampy a zbytek by měl platit Jihomoravský kraj a město Brno, což je poměrně nereálné.

06/2016

Nyní se projednává umístění baliset do dopravního stínu. Také se projednává úplné zrušení okružní křižovatky a také zrušení tohoto sjezdu z I/52 k současné okružní křižovatce. Zůstal by zde pouze výjezd na I/52. Sjezd z I/52 by se provedl o jeden dříve s čímž ale za současného stavu nesouhlasí PČR, protože problém by se přenesl na dřívější sjezd. U dřívějšího sjezdu by se musel alespoň zrušit výjezd na I/52, který také není ideální. Pomohla by výstavba Jižní tangenty, což je v nedohlednu.

01/2017

Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravní správy: V současné době je požádáno u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravní správy o změnu místní úpravy provozu v kritickém místě silnice I/52. Místní úpravou provozu bude mj. snížena nejvyšší dovolená rychlost na 60 km/hod a v místě dopravního stínu budou osazeny balisety. Předpoklad realizace úprav je do konce I. pol. r. 2017 (dlouhý legislativní proces, stanovení musí být vydáno formou tzv. opatření obecné povahy dle správního řádu).

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 17.2.16 7:33

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Jde o silnici I/52, ul. Vídeňská a třípruhový oddělený jízdní pás ve směru od Modřic do Brna. Úsek od napojení silnice III. třídy č. 15268 (okružní křižovatka naproti OC Futurum) ke sjezdu na dálnici D1 ve směru na Olomouc. Silnice I. třídy I/52 má odděleny protisměrné jízdní proudy dělícím ostrůvkem s tramvajovou tratí, doplněným bezpečnostním svodidlem. V předmětném úseku se nachází připojovací - průpletový a odbočovací jízdní pruh ve vztahu k dopravnímu napojení výše uvedených pozemních komunikací. Stav vozovky je zde vyhovující.

Rizikovost místa

Dochází zde ke konfliktu vozidel směřujících na dálnici D1, jejichž řidiči nesprávně vyhodnotí dopravní situaci v daném místě. Najedou s vozidlem do odbočovacího pruhu vedoucího k okružní křižovatce, následně projíždí přes dopravní stín a dochází ke střetům s vozidly vyjíždějícími z okružní křižovatky na silnici I/52. Také zde často dochází k předčasnému zařazování do průpletového pruhu v místě kde je na vozovce vodorovná dopravní značka č. V1a ve směru na sjízdnou rampu na dálnici D1 na Olomouc (nákladní vozidla zde mohou mít připojující se osobní vozidla v tzv. mrtvém úhlu). Je zde vysoká intenzita provozu a vysoký podíl nákladní dopravy. Dalším negativem je blízkost jednotlivých připojení.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 22 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 22)

Socioekonomická ztráta

5 764 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle vyjádření pana Ing. Michala Franeka z odboru rozvoje dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje je v tomto místě řešení situace velmi složité. V minulosti se zde postavila naprosto nevhodně okružní křižovatka nejen z hlediska umístění, ale i z hlediska parametrů a Krajský úřad ji majetkově nikdy nepřevzal. V dnešní době se k okružní křižovatce nikdo majetkově nehlásí. Kdo bude křižovatku opravovat, nikdo neví. řešení, které se zde chystá v rámci rozšíření dálnice je, že se sjezd a nájezd k okružní křižovatce zruší a posune se směrem někam k Modřicím, což zase naráží na majetkové problémy, protože tam není vhodný pozemek, kde by se nové napojení souběžné komunikace na komunikaci I/52 realizovalo. Dalším řešením jsou "mosty Moravanská", což je řešení zhruba za půl miliardy korun, do kterého stát investovat nechce. Maximálně je stát ochoten zaplatit nějaké rampy a zbytek by měl platit Jihomoravský kraj a město Brno, což je poměrně nereálné.

06/2016

Nyní se projednává umístění baliset do dopravního stínu. Také se projednává úplné zrušení okružní křižovatky a také zrušení tohoto sjezdu z I/52 k současné okružní křižovatce. Zůstal by zde pouze výjezd na I/52. Sjezd z I/52 by se provedl o jeden dříve s čímž ale za současného stavu nesouhlasí PČR, protože problém by se přenesl na dřívější sjezd. U dřívějšího sjezdu by se musel alespoň zrušit výjezd na I/52, který také není ideální. Pomohla by výstavba Jižní tangenty, což je v nedohlednu.

01/2017

Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravní správy: V současné době je požádáno u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravní správy o změnu místní úpravy provozu v kritickém místě silnice I/52. Místní úpravou provozu bude mj. snížena nejvyšší dovolená rychlost na 60 km/hod a v místě dopravního stínu budou osazeny balisety. Předpoklad realizace úprav je do konce I. pol. r. 2017 (dlouhý legislativní proces, stanovení musí být vydáno formou tzv. opatření obecné povahy dle správního řádu).