Nebezpečný úsek CZ7179

Obec: Liberec

Okres: Liberec

Kraj: Liberecký kraj

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 17.2.16 10:01

Poslední kontrola: 17.2.16 10:01

GPS: 50.751038, 15.053913

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Jedná se o nájezdovou větev MÚK silnic I/14 a I/35 nacházející se v k.ú. Liberec. Nájezdová větev MÚK je vedena v mírném stoupání ze silnice I/14 (směrem od Jablonce nad Nisou) na silnici I/35 (směr Děčín), kde se po přejetí stoupání prudce stačí vpravo do připojovacího pruhu silnice I/35. Komunikace je bez výtluků a výmolů.

Rizikovost místa

Za nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek zde dochází k dopravním nehodám, kdy řidiči vozidel po přejetí horizontu nájezdové větve a zatáčení vpravo na připojovací pruh dostávají smyk a vjíždějí do pravého a následně levého jízdního pruhu silnice I/35 (vedoucí ve směru Praha - Liberec - Hrádek nad Nisou), kde po přejetí jízdních pruhů naráží do středového ocelového a betonového svodidla (v případě, kdy se před tím nestřetnou s vozidly jedoucí po silnici I/35).

Nehodovost místa 01/2010-08/2016

Celkem nehod řešených PČR - 27 (Ú 0, TZ 0, LZ 10, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

4 290 000 Kč

Vývoj místa

09/2016

Ing. Josef Vrba, vedoucí provozního úseku ŘSD Správa Liberec k tomuto místu na Dopravní snídani řekl, že ŘSD již u tohoto místa nechalo zpracovat studii rekonstrukce mostu (most sousedí s výjezdovou rampou), ze které vyplynuly dvě varianty řešení. Most v protějším jízdním směru již rekonstrukcí prošel, kdy původní polská estakáda z roku 1976 byla zkrácena. Připravuje se tedy rekonstrukce druhého mostu, který sousedí s řešenou výjezdovou rampou na silnici I/35. Jedna z variant rekonstrukce mostu je, že 16-nácti pólový most se zkrátí na 1-dno pólový. Místo estakády tam pak vznikne násep. Současná situace připojení komunikací I/14 a I/35 v minulosti vznikla tak, že původně měla silnice I/14 vést Libercem jinudy a současné napojení bylo v minulosti vybráno jako tehdy jediné řešení. Most by tedy měl projít rekonstrukcí a v rámci rekonstrukce by mělo být řešeno i nové napojení silnice I/14 na silnici I/35. Oddělí se výškový oblouk od směrového, tak aby směrový oblouk připojení nebyl na horizontu. V současné době se prověřují možné výkupy pozemků souvisejících s připravovanou rekonstrukcí a řeší se převedení pěší dopravy, která nyní prochází pod rampou mostu. Město Liberec by zde také rádo v rámci rekonstrukce zakomponovalo i řešení pohybu cyklistů. V současné době se nedá odhadnout časový vývoj tohoto místa. Jisté je, že v roce 2017 se ještě bude toto místo projektovat v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 17.2.16 10:01

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Jedná se o nájezdovou větev MÚK silnic I/14 a I/35 nacházející se v k.ú. Liberec. Nájezdová větev MÚK je vedena v mírném stoupání ze silnice I/14 (směrem od Jablonce nad Nisou) na silnici I/35 (směr Děčín), kde se po přejetí stoupání prudce stačí vpravo do připojovacího pruhu silnice I/35. Komunikace je bez výtluků a výmolů.

Rizikovost místa

Za nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek zde dochází k dopravním nehodám, kdy řidiči vozidel po přejetí horizontu nájezdové větve a zatáčení vpravo na připojovací pruh dostávají smyk a vjíždějí do pravého a následně levého jízdního pruhu silnice I/35 (vedoucí ve směru Praha - Liberec - Hrádek nad Nisou), kde po přejetí jízdních pruhů naráží do středového ocelového a betonového svodidla (v případě, kdy se před tím nestřetnou s vozidly jedoucí po silnici I/35).

Nehodovost místa 01/2010-08/2016

Celkem nehod řešených PČR - 27 (Ú 0, TZ 0, LZ 10, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

4 290 000 Kč

Vývoj místa

09/2016

Ing. Josef Vrba, vedoucí provozního úseku ŘSD Správa Liberec k tomuto místu na Dopravní snídani řekl, že ŘSD již u tohoto místa nechalo zpracovat studii rekonstrukce mostu (most sousedí s výjezdovou rampou), ze které vyplynuly dvě varianty řešení. Most v protějším jízdním směru již rekonstrukcí prošel, kdy původní polská estakáda z roku 1976 byla zkrácena. Připravuje se tedy rekonstrukce druhého mostu, který sousedí s řešenou výjezdovou rampou na silnici I/35. Jedna z variant rekonstrukce mostu je, že 16-nácti pólový most se zkrátí na 1-dno pólový. Místo estakády tam pak vznikne násep. Současná situace připojení komunikací I/14 a I/35 v minulosti vznikla tak, že původně měla silnice I/14 vést Libercem jinudy a současné napojení bylo v minulosti vybráno jako tehdy jediné řešení. Most by tedy měl projít rekonstrukcí a v rámci rekonstrukce by mělo být řešeno i nové napojení silnice I/14 na silnici I/35. Oddělí se výškový oblouk od směrového, tak aby směrový oblouk připojení nebyl na horizontu. V současné době se prověřují možné výkupy pozemků souvisejících s připravovanou rekonstrukcí a řeší se převedení pěší dopravy, která nyní prochází pod rampou mostu. Město Liberec by zde také rádo v rámci rekonstrukce zakomponovalo i řešení pohybu cyklistů. V současné době se nedá odhadnout časový vývoj tohoto místa. Jisté je, že v roce 2017 se ještě bude toto místo projektovat v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí.