Nebezpečný úsek CZ7170

Obec: Brno

Okres: Brno-město

Kraj: Jihomoravský kraj

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 17.2.16 10:01

Poslední kontrola: 17.2.16 10:01

GPS: 49.147615, 16.667911

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Jedná se o kombinovanou křižovatku silnic II/380, II/417 a III/15283 v intravilánu, místní část Tuřany. Hlavní komunikace je zde lomená (II/380), v křižovatce je umístěn středový ostrov se sousoším. Pěší trasy jsou situovány po obvodu křižovatky, autobusové zastávky jsou zde umístěny na jízdním pruhu a na větvi křižovatky.

Rizikovost místa

Nestandartní vedení hlavní pozemní komunikace do oblouku, rozlehlost křižovatky, zhoršené rozhledové poměry, nevyhovující sklon větve křižovatky ve směru od centra města Brna, velké intenzity dopravy prakticky na všech větvích křižovatky.

Nehodovost místa 01/2010-05/2016

Celkem nehod řešených PČR - 14 (Ú 0, TZ 1, LZ 8, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

8 521 000 Kč

Vývoj místa

06/2016

Ing. Michal Franek, vedoucí oddělení rozvoje dopravy Jihomoravského kraje se k této křižovatce, resp. o několika sousedících křižovatkách na Dopravní snídani vyjádřil, že Jihomoravský kraj ví, že tyto křižovatky jsou problematické. Pokud by se zde Jihomoravský kraj pustil do nějakých razantnějších investičních akcí, tak než se tyto akce stačí připravit a projednat (v místě je např. několik stromů, které by se musely vykácet, proti čemuž bude bojovat spousta ochránců), tak jsme v časovém horizontu, kdy se začne realizovat obchvat Tuřan. A obchvat Tuřan zde z této křižovatky odvede značné množství dopravy. Pokud by se zde našlo nějaké „organizační opatření“ s mírnými stavebními úpravami a hlavně bez zásahu do zeleně, tak by bylo možné na takovém to opatření zapracovat. Opatření by ale také muselo vyhovovat i novým poměrům, které do této problematiky následně vznese obchvat Tuřan. Dále by se někdy v budoucnu měla realizovat i MUK na D1 Černovická terasa, o které se zatím sice neví, kdy bude realizována, ale ta zde také bude mít vliv na intenzitu dopravy. A je pak otázkou, zda se zde intenzity zvýší nebo naopak sníží. Tuto MUK vláda ČR uložila ŘSD vybudovat do konce roku 2005 a dnes je rok 2016 a křižovatka stále není realizována. Stále probíhá letité územní řízení. Pokud by Jihomoravský kraj u této křižovatky v Tuřanech začal řešit územní řízení, tak by se realizace úprav pravděpodobně uskutečnila až někdy po roce 2020. Obchvat Tuřan se připravuje a zásadním problémem je zde majetkoprávní vypořádání k pozemkům, které je finančně náročnější než samotná stavba obchvatu a to je obrovský problém, který si málokdo uvědomuje. Získat potřebné pozemky pro stavbu je značně složité, a pokud vlastnící pozemků je tyto Jihomoravskému kraji nabízí za cenu 5.000,-Kč za m2 apod., tak Jihomoravský kraj musí zvažovat, zda toto je správné řešení a zda se chová jako řádný hospodář. Jihomoravský kraj nemůže přistupovat za každou cenu na takovéto částky. Bylo ale uzavřeno memorandum mezi Jihomoravským krajem, městem Brnem a místní částí Brna a je naplánováno, že obchvat Tuřan bude do roku 2023 realizován.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 17.2.16 10:01

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Jedná se o kombinovanou křižovatku silnic II/380, II/417 a III/15283 v intravilánu, místní část Tuřany. Hlavní komunikace je zde lomená (II/380), v křižovatce je umístěn středový ostrov se sousoším. Pěší trasy jsou situovány po obvodu křižovatky, autobusové zastávky jsou zde umístěny na jízdním pruhu a na větvi křižovatky.

Rizikovost místa

Nestandartní vedení hlavní pozemní komunikace do oblouku, rozlehlost křižovatky, zhoršené rozhledové poměry, nevyhovující sklon větve křižovatky ve směru od centra města Brna, velké intenzity dopravy prakticky na všech větvích křižovatky.

Nehodovost místa 01/2010-05/2016

Celkem nehod řešených PČR - 14 (Ú 0, TZ 1, LZ 8, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

8 521 000 Kč

Vývoj místa

06/2016

Ing. Michal Franek, vedoucí oddělení rozvoje dopravy Jihomoravského kraje se k této křižovatce, resp. o několika sousedících křižovatkách na Dopravní snídani vyjádřil, že Jihomoravský kraj ví, že tyto křižovatky jsou problematické. Pokud by se zde Jihomoravský kraj pustil do nějakých razantnějších investičních akcí, tak než se tyto akce stačí připravit a projednat (v místě je např. několik stromů, které by se musely vykácet, proti čemuž bude bojovat spousta ochránců), tak jsme v časovém horizontu, kdy se začne realizovat obchvat Tuřan. A obchvat Tuřan zde z této křižovatky odvede značné množství dopravy. Pokud by se zde našlo nějaké „organizační opatření“ s mírnými stavebními úpravami a hlavně bez zásahu do zeleně, tak by bylo možné na takovém to opatření zapracovat. Opatření by ale také muselo vyhovovat i novým poměrům, které do této problematiky následně vznese obchvat Tuřan. Dále by se někdy v budoucnu měla realizovat i MUK na D1 Černovická terasa, o které se zatím sice neví, kdy bude realizována, ale ta zde také bude mít vliv na intenzitu dopravy. A je pak otázkou, zda se zde intenzity zvýší nebo naopak sníží. Tuto MUK vláda ČR uložila ŘSD vybudovat do konce roku 2005 a dnes je rok 2016 a křižovatka stále není realizována. Stále probíhá letité územní řízení. Pokud by Jihomoravský kraj u této křižovatky v Tuřanech začal řešit územní řízení, tak by se realizace úprav pravděpodobně uskutečnila až někdy po roce 2020. Obchvat Tuřan se připravuje a zásadním problémem je zde majetkoprávní vypořádání k pozemkům, které je finančně náročnější než samotná stavba obchvatu a to je obrovský problém, který si málokdo uvědomuje. Získat potřebné pozemky pro stavbu je značně složité, a pokud vlastnící pozemků je tyto Jihomoravskému kraji nabízí za cenu 5.000,-Kč za m2 apod., tak Jihomoravský kraj musí zvažovat, zda toto je správné řešení a zda se chová jako řádný hospodář. Jihomoravský kraj nemůže přistupovat za každou cenu na takovéto částky. Bylo ale uzavřeno memorandum mezi Jihomoravským krajem, městem Brnem a místní částí Brna a je naplánováno, že obchvat Tuřan bude do roku 2023 realizován.