Nebezpečný úsek CZ7123

Obec: Kroměříž

Okres: Kroměříž

Kraj: Zlínský kraj

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 18.2.16 9:13

Poslední kontrola: 18.2.16 9:13

GPS: 49.31000147, 17.40929604

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Křižovatka silnic I/47, III/4327 a MK v intravilánu. Jedná se o průsečnou křižovatku s řadícími pruhy na hlavní komunikaci s SSZ, vedlejší větve s SDZ P4-dej přednost v jízdě. Silnice I/47 souběžná s D1 od Hulína, hlavní příjezd do Kroměříže od východu, III/4327 slouží jako přivaděč k D1 na mimoúrovňovou křižovatku Kroměříž-východ MK napojení průmyslové zóny na I/47 a D1. Křižovatka na začátku obce v blízkosti mimoúrovňové křižovatky.

Rizikovost místa

Nevýrazné určení přednosti přivaděče k D1, přímý průjezd při vypnutém SSZ vnímán jako hlavní komunikace.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 18 (Ú 0, TZ 2, LZ 24, HŠ 5)

Socioekonomická ztráta

21 784 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Ing. Květoslav Namyslo, místostarosta města Humpolce potvrdil, že město Humpolec zadalo zpracování studie, kterou následně poskytlo Kraji Vysočina. Toto je první krok k řešení tohoto místa a otázkou nyní je, jak se ke studii postaví Kraj Vysočina a zda se přikročí k vypracování projektových dokumentací.

03/2016

V říjnu 2014 byla provedena výměna SDZ dle požadavků Silničního správního úřadu. Byla zohledněna a akceptována doporučení z Dopravní snídaně 2014.

10/2016

Dopravní nehody v období po realizaci opatření 11/2014 - 08/2016. 9 nehod (7x proti DZ DEJ PŘEDNOST nebo STŮJ, DEJ PŘEDNOST), z toho 3 nehody s následky na zdraví osob, 3 lehká zranění osob - z těchto 3 nehod s následky na zdraví 2x proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST a 1x proti příkazu dopravní značky STŮJ, DEJ PŘEDNOST. Z této nehodovosti se dá usoudit, že tyto dopravnní nehody se mohly stát při vypnuté světelné signalizaci. Policie ČR požaduje aby zde byla zapnutá světelná signalizace 24 hodin denně.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 18.2.16 9:13

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Křižovatka silnic I/47, III/4327 a MK v intravilánu. Jedná se o průsečnou křižovatku s řadícími pruhy na hlavní komunikaci s SSZ, vedlejší větve s SDZ P4-dej přednost v jízdě. Silnice I/47 souběžná s D1 od Hulína, hlavní příjezd do Kroměříže od východu, III/4327 slouží jako přivaděč k D1 na mimoúrovňovou křižovatku Kroměříž-východ MK napojení průmyslové zóny na I/47 a D1. Křižovatka na začátku obce v blízkosti mimoúrovňové křižovatky.

Rizikovost místa

Nevýrazné určení přednosti přivaděče k D1, přímý průjezd při vypnutém SSZ vnímán jako hlavní komunikace.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 18 (Ú 0, TZ 2, LZ 24, HŠ 5)

Socioekonomická ztráta

21 784 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Ing. Květoslav Namyslo, místostarosta města Humpolce potvrdil, že město Humpolec zadalo zpracování studie, kterou následně poskytlo Kraji Vysočina. Toto je první krok k řešení tohoto místa a otázkou nyní je, jak se ke studii postaví Kraj Vysočina a zda se přikročí k vypracování projektových dokumentací.

03/2016

V říjnu 2014 byla provedena výměna SDZ dle požadavků Silničního správního úřadu. Byla zohledněna a akceptována doporučení z Dopravní snídaně 2014.

10/2016

Dopravní nehody v období po realizaci opatření 11/2014 - 08/2016. 9 nehod (7x proti DZ DEJ PŘEDNOST nebo STŮJ, DEJ PŘEDNOST), z toho 3 nehody s následky na zdraví osob, 3 lehká zranění osob - z těchto 3 nehod s následky na zdraví 2x proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST a 1x proti příkazu dopravní značky STŮJ, DEJ PŘEDNOST. Z této nehodovosti se dá usoudit, že tyto dopravnní nehody se mohly stát při vypnuté světelné signalizaci. Policie ČR požaduje aby zde byla zapnutá světelná signalizace 24 hodin denně.