Kozly

Obec

1 výtluk

  • 0 / 0 % Kritická závažnost
  • 0 / 0 % Nízká závažnost
  • 1 / 100 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ7156

Jedná se o úsek silnice č. I/15 km 9,3 - 10,8, extravilán, mezi obcemi Kozly a Libčeves. Povrch je zde živičný v dobrém technickém stavu. V roce 2014 zde proběhla rekonstrukce povrchů a v roce 2015 instalace VDZ v plastu. V obou směrech jízdy se jedná o komunikaci se značným převýšením. Současně v nejvyšších partiích jsou střídavé směrové oblouky s rizikem trvalé námrazy.

Silnice č. I/15 je silnicí celorepublikového významu, dopravně zatížená komunikace I. třídy - spojnice Lovosice – Most. Je zde vysoký podíl nákladní dopravy cca 40%. Po obou stranách vozovky jsou silniční příkopy a valy se vzrostlými stromy a náletovými dřevinami. Je to členitý úsek, kde se střídají pole a lesní porosty. Panují zde i klimatické vlivy - tvorba námrazy (vyšší nadmořská výška) a je zde velké nebezpečí smyku!

Silnice č. I/15 je dvoupruhová komunikace se zpevněnými krajnicemi, včetně VDZ. Šířka jízdních pruhů je 3,2 m a 3 m.

Rizikovost místa

Podélný sklon vozovky, značné převýšení se střídavými směrovými oblouky, klimatické vlivy, snížená přehlednost vlivem profilu komunikace. Náletové dřeviny a vzrostlé stromy v blízkosti průjezdního úseku komunikace.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 17 (Ú 3, TZ 0, LZ 13, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

68 220 000 Kč

Echopix Echopix

Jedná se o úsek silnice č. I/15 km 9,3 - 10,8, extravilán, mezi obcemi Kozly a Libčeves. Povrch je zde živičný v dobrém technickém stavu. V roce 2014 zde proběhla rekonstrukce povrchů a v roce 2015 instalace VDZ v plastu. V obou směrech jízdy se jedná o komunikaci se značným převýšením. Současně v nejvyšších partiích jsou střídavé směrové oblouky s rizikem trvalé námrazy.

Silnice č. I/15 je silnicí celorepublikového významu, dopravně zatížená komunikace I. třídy - spojnice Lovosice – Most. Je zde vysoký podíl nákladní dopravy cca 40%. Po obou stranách vozovky jsou silniční příkopy a valy se vzrostlými stromy a náletovými dřevinami. Je to členitý úsek, kde se střídají pole a lesní porosty. Panují zde i klimatické vlivy - tvorba námrazy (vyšší nadmořská výška) a je zde velké nebezpečí smyku!

Silnice č. I/15 je dvoupruhová komunikace se zpevněnými krajnicemi, včetně VDZ. Šířka jízdních pruhů je 3,2 m a 3 m.

Rizikovost místa

Podélný sklon vozovky, značné převýšení se střídavými směrovými oblouky, klimatické vlivy, snížená přehlednost vlivem profilu komunikace. Náletové dřeviny a vzrostlé stromy v blízkosti průjezdního úseku komunikace.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 17 (Ú 3, TZ 0, LZ 13, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

68 220 000 Kč