Louny

Okres

45 výtluků

  • 8 / 18 % Kritická závažnost
  • 21 / 47 % Nízká závažnost
  • 16 / 36 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ10477
5
Jednotlivý výtluk

Díra pod silnicí o kubatuře několika m3 se zvětšuje každý rok a já každý rok naivně předpokládám, že určitě někdo vyřeší, protože se přeci jedná o silnici první třídy. Jako autům asi nevadí, dokud se mostek nepropadne, ale já tady jezdím na kole a když se tam potkám s protijedoucím autem a zároveň mě předjíždí kamion, tak je to nic moc...

CZ10468

Výmol kraje silnice po pravé straně směrem na Nečichy. Vzhledem ke zhoršenému stavu parkování (díky stavbě domu v místě) vzniká zúžené místo a projíždí tímto blátivým výmolem nákladní vozidla a traktory, čímž za deštivého počasí pravidelně ohodí okna i fasádu přilehlého domu čp. 111.

CZ10411
5
Jednotlivý výtluk

Díra jako prase na silnici 7 před mostem přes Ohři směrem na Chomutov. Když ji trefíte, koledujete si o výměnu ráfku a o proraženou pneumatiku.

CZ9339
2
Jednotlivý výtluk

Díra na nově otevřené dálnici !!!! Kdo tohle nezažil, neuvěří. Večer jsem do ní vlítl, protože, kdo by proboha předpokládal, že tam po pár měsících bude už díra ??? !! A je tam. No a v tomhle provozu z ní bude za chvíli vymlácenej nebezpečnej kráter. Fotku nevložím protože se tam nedá zastavit a fotit. Tak alespoň obrázek s umístěním.

Tak č vím, že tam ty díry jsou jsem do jedné v noci vlítnul levým kolem. Pokud bude poškozen ráfek, nebo geometrie v hajzlu, budu požadovat náhradu škody od odpovědné instituce. V noci ve tmě ty díry vůbec nevidíte a navíc na silnici takového typu nemají vůbec co dělat.

CZ9329
3
Úsek nad 50 m

Několikrát na hovno opravené díry na rychlostní silnici Louny Chomutov. Nechápu, jak to mohou vždycky tak lajdácky opravit a požadovat za to mzdu. Na t díry pozor, když ji trefíte v 90ti, tak to může být o ráfek, nebo o novou geometrii. Silničáři to samozřejmě vědí, ale nic se neděje. Ono na úseku Louny Postoloprty je na opravu snad 10 míst. Všude jinde se to opravuje, tady se to řeší značkou "Pozor nerovnosti".

CZ9067
4
Úsek nad 50 m

Na silnici vedoucí z obce Levousy do obce Stradonice (Ústecký kraj) je řada výtluků, nejhorší situace začíná před obcí Stradonice a pokračuje dál do obce. Nejen výtluky, ale díky intenzivnějšímu provozu kamimonové dopravy z důvodu rekonstrukce vlakové trati se začíná trhat krajnice vozovky. Vozovka zde potřebuje urychlený zásah.

CZ8956
1
Úsek nad 50 m

Špatná silnice, plná záplat a zvlnění. Paradoc je, že je to přímo před Správou a údržbou silnic. Celá Poděbradova ulice od kolejí nahoru je ve stavu nehodném 21. století. I když .... v ČR je to asi standard.

Více
CZ10416

Silnice před cedulí Cítoliby směrem od Zeměch. Tenhle tankodrom pokračuje i v obci Cítoliby ještě cca 300 metrů za cedulí .Silnice je nyní poměrně frekventovaná vzhledem k práci na obchvatu Loun a ty výtluky jsou poměrně hluboké. A hlavně jich tam je hodně.

CZ9338

Hrůzostrašná silnice, jak je na Lounsku již zvykem. Jedná se o silnici od křižovatky u Postoloprt až do Lenešic. První cca 1 kilometr je fakt rodeo. Logicky rok od roku horší.

CZ9178

Od Loun směrem k odbočce na Farmu Březno je silnice rozdrbaná od kamionů a opět se od jara nic neděje. Nechají to vydrolit, až si někdo rozmete auto, nebo se tam vysype. Určitě o tom vědí, protože, než aby to silničáři opravili, mrsknou tam značku Pozor nerovnost. A mají dojem , že tím to končí. Denně tam projedou tisíce aut, proto to nemůžu nafotit, zastavit tam kvůli focení je risk.

CZ9177

Od čerpací stanice ONO u Března, až k odbočce do průmyslové zóny Postoloprty je silnice zvlněná jako prase. Stačí jet 90 km/hodinu a skáčete. I u aut v protisměru vidíte, jak nadskakují. Těch vln je tam asi 6 velkých a několik menších. POZOR, JE TO OPRAVDU O NEHODU. Stačí namoknout, nebo na podzim ranní mrazíky a vsadím se, že tam budou nehody. A mohou za to samozřejmě naši skvělí silničáři spolu s přetíženými kamiony. Bohužel to nelze za provozu nafotit, proto jen obrázek s umístěním.

CZ8843

Silniční nerovnosti, terénní vlny, které Vás mohou rozhodit, Na to, že je to silnice 1. třídy je to opravdu hazard to takhle nechat. Ale opravovali to několikrát a vždycky se to objeví znovu.

CZ7618

Křižovatka v obci Smolnice v okr. Louny je místem s častými dopravními nehodami. Při vjíždění na silnici č. 7 řidiči musejí velmi riskovat, chtějí-li se dostat mezi rychle projíždějící auta a to se v mnoha případech stává osudným. Zdroj: ředitelství služby dopravní policie

CZ7109

Úsek silnice I. třídy s asfaltovým krytem mimo obec s nejvyšší dovolenou rychlostí ve směru Plzeň - Most sníženou místní úpravou na 30 km.h-1. Ostrý směrový oblouk v mírném klesání. Silnice I/27 je významnou silnicí spojující Ústecký a Plzeňský kraj a je využívána jako hlavní trasa mezi městy Most - Plzeň a její okolí, dále až na hraniční přechod v Železné Rudě.

Rizikovost místa

Kombinace výškového a směrového vedení v souvislosti s šířkovým uspořádáním.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 64 (Ú 0, TZ 2, LZ 27, HŠ 43)

Socioekonomická ztráta

33 027 000 Kč

Vývoj místa

04/2015

Pro silnici I/27 u obce Pšov má správce komunikace za to, že bezpečnostní opatření byla provedena v dostatečné míře. Řešením tohoto rizikového místa je plánovaný obchvat Pšova, který je zatím momentálně bohužel pouze ve fázi studie výhledové trasy silnice I/27 v úseku Žiželice – MÚK R6 Kolešov z roku 2007. Společný obchvat Sýrovic a Pšova je veden jihovýchodně od těchto obcí. Aktuálně jsou podle správce komunikace pro výstavbu silnic I. tříd v Ústeckém kraji určeny jiné priority.

03/2016

Dle Ing. Marka Macha, vedoucího provozního úseku ŘSD ČR, Správa Chomutov tak nad rámec opatření je aktuálně v zadání zpracování projektu pokládky protismykového povrchu. Předpoklad realizace – 2016/2017.

04/2016

Zatáčka je zařazena mezi úseky, na které bude zpracován posudek s možností položení protismykového koberce.

05/2016

Npor. Bc. Jiří Král, vedoucí dopravního inspektorátu Louny na Dopravní snídani řekl, že toto místo je neproblémovější místo na komunikacích v okresu Louny. Je zde velký počet dopravních nehod souvisejících i s následky dopravních nehod, neboť za vnějším obloukem komunikace je hluboký sráz. Policie ČR zde jednala o spoustě opatření. Byl zde pokus umístit i na vnější oblouk zatáčky ocelové svodidlo. Bohužel tomu ale zabránily majetkové poměry a vyústění účelové komunikace, což byl velký problém a nepodařilo se najít náhradní řešení. Proto bylo místo vyřešeno úpravou VDZ, umístěním baliset a směrových tabulí. Ve větší vzdálenosti od směrového oblouku jsou opticko-psychologické brzdy a snížená dovolená rychlost SDZ postupně až na 30 km/hod. Definitivním řešením by byl obchvat Pšova nebo narovnání tohoto úseku, což je ale v nedohlednu. Npor. Bc. Jiří Král ještě apeloval na správce komunikace, aby se zde podařilo realizovat zdrsňující úpravu povrchu komunikace v oblouku zatáčky co nejdříve, protože v zatáčce jsou nevýhodné jak podélné, tak příčné sklony.

CZ7156

Jedná se o úsek silnice č. I/15 km 9,3 - 10,8, extravilán, mezi obcemi Kozly a Libčeves. Povrch je zde živičný v dobrém technickém stavu. V roce 2014 zde proběhla rekonstrukce povrchů a v roce 2015 instalace VDZ v plastu. V obou směrech jízdy se jedná o komunikaci se značným převýšením. Současně v nejvyšších partiích jsou střídavé směrové oblouky s rizikem trvalé námrazy.

Silnice č. I/15 je silnicí celorepublikového významu, dopravně zatížená komunikace I. třídy - spojnice Lovosice – Most. Je zde vysoký podíl nákladní dopravy cca 40%. Po obou stranách vozovky jsou silniční příkopy a valy se vzrostlými stromy a náletovými dřevinami. Je to členitý úsek, kde se střídají pole a lesní porosty. Panují zde i klimatické vlivy - tvorba námrazy (vyšší nadmořská výška) a je zde velké nebezpečí smyku!

Silnice č. I/15 je dvoupruhová komunikace se zpevněnými krajnicemi, včetně VDZ. Šířka jízdních pruhů je 3,2 m a 3 m.

Rizikovost místa

Podélný sklon vozovky, značné převýšení se střídavými směrovými oblouky, klimatické vlivy, snížená přehlednost vlivem profilu komunikace. Náletové dřeviny a vzrostlé stromy v blízkosti průjezdního úseku komunikace.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 17 (Ú 3, TZ 0, LZ 13, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

68 220 000 Kč

Adam Šída
Adam Šída 25.3.21

CZ10477, Očihov, silnice č.27

Aktivita: Přidán
CZ10477

Díra pod silnicí o kubatuře několika m3 se zvětšuje každý rok a já každý rok naivně předpokládám, že určitě někdo vyřeší, protože se přeci jedná o silnici první třídy. Jako autům asi nevadí, dokud se mostek nepropadne, ale já tady jezdím na kole a když se tam potkám s protijedoucím autem a zároveň mě předjíždí kamion, tak je to nic moc...

Petr Hofman

Výmol kraje silnice po pravé straně směrem na Nečichy. Vzhledem ke zhoršenému stavu parkování (díky stavbě domu v místě) vzniká zúžené místo a projíždí tímto blátivým výmolem nákladní vozidla a traktory, čímž za deštivého počasí pravidelně ohodí okna i fasádu přilehlého domu čp. 111.

F Y
F Y 24.2.21

CZ10416, Cítoliby, silnice č.22547

Aktivita: Přidán
CZ10416

Silnice před cedulí Cítoliby směrem od Zeměch. Tenhle tankodrom pokračuje i v obci Cítoliby ještě cca 300 metrů za cedulí .Silnice je nyní poměrně frekventovaná vzhledem k práci na obchvatu Loun a ty výtluky jsou poměrně hluboké. A hlavně jich tam je hodně.

Více