Chomutov

Okres

11 výtluků

  • 4 / 36 % Kritická závažnost
  • 7 / 64 % Nízká závažnost
  • 0 / 0 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ7526

Komunikace podél silnice 1/13 u elekt. rozvodny Vernéřov u Kadaně. Dříve silnice využívána pouze pro potřeby energetických závodů, ale nyní je velmi strategická pro automobily směřující do průmyslové zóny Verne. Jedná se o velmi frekventovanou spojnici mezi Kadaní a touto zónou. Pokud by tato silnice nebyla, tvořily by se na nedaleké křižovatce na silnici 1/13 velké kolony. Proto by si tato silnice zasloužila celkovou rekonstrukci a zrušení "silnice se v zimě neudržuje".

CZ5887

Silnice č. 13 - nájezd na Kláštereckou Jeseň u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov, Ústecký Kraj. Již několik let výmoly a nikdo je nespravuje. Jak se k tomu postaví Ředitelství silnic a dálnic, kterému tento nájezd patří?

CZ5886

Silnice č. 13 - nájezd na Kláštereckou Jeseň u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov, Ústecký Kraj. Již několik let výmoly a nikdo je nespravuje. Jak se k tomu postaví Ředitelství silnic a dálnic, kterému tento nájezd patří?

Více
CZ7111

Dlouhý přechod pro chodce přimknutý ke křižovatce. Přechod slouží ke spojení rezidenční oblasti města s centrem města přes I/13.

Rizikovost místa

Křižovatka s přechody na začátku obce, nadstandartní šířkové uspořádání, vliv na reálnou rychlosti v úseku.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 1 (Ú 1, TZ 0, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

20 881 000 Kč

Vývoj místa

04/2015

U přechodu pro chodce na silnici I/13 v Klášterci nad Ohří se zástupci města přiklání k vybudování okružní křižovatky pro zklidnění vjezdu do obce. Zatím ale nedošlo k dohodě se správcem komunikace a správním úřadem. Jako nejnutnější pro vytvoření bezpečného přecházení jsou zástupci města ochotni zafinancovat dělící ostrůvek z mobilních prvků.

03/2016

Dle Ing. Marka Macha, vedoucího provozního úseku ŘSD ČR, Správa Chomutov tak město Klášterec nad Ohří letos bude realizovat úpravu jiného přechodu - u gymnázia, výše uvedený přechod řešen zatím není.

04/2016

ŘSD je schopno ostrůvek vybudovat, ale potřebuje ke stavbě dělicích ostrůvků popud od obcí nebo od PČR!!

Šířka komunikace v místě přechodu je 12,6 m. ŘSD je již v kontaktu s jedním ze zastupitelů města Klášterec nad Ohří. Zastupitel se nebrání dalšímu jednání ohledně možnosti vybudování ostrůvku k ochraně chodců a tuto možnost představí na zastupitelstvu města Klášterec nad Ohří.

Janek Zelina

Komunikace podél silnice 1/13 u elekt. rozvodny Vernéřov u Kadaně. Dříve silnice využívána pouze pro potřeby energetických závodů, ale nyní je velmi strategická pro automobily směřující do průmyslové zóny Verne. Jedná se o velmi frekventovanou spojnici mezi Kadaní a touto zónou. Pokud by tato silnice nebyla, tvořily by se na nedaleké křižovatce na silnici 1/13 velké kolony. Proto by si tato silnice zasloužila celkovou rekonstrukci a zrušení "silnice se v zimě neudržuje".

Více