Nebezpečný úsek CZ7111

Obec: Klášterec nad Ohří

Okres: Chomutov

Kraj: Ústecký kraj

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 18.2.16 8:16

Poslední kontrola: 18.2.16 8:16

GPS: 50.38706767, 13.16970771

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Dlouhý přechod pro chodce přimknutý ke křižovatce. Přechod slouží ke spojení rezidenční oblasti města s centrem města přes I/13.

Rizikovost místa

Křižovatka s přechody na začátku obce, nadstandartní šířkové uspořádání, vliv na reálnou rychlosti v úseku.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 1 (Ú 1, TZ 0, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

20 881 000 Kč

Vývoj místa

04/2015

U přechodu pro chodce na silnici I/13 v Klášterci nad Ohří se zástupci města přiklání k vybudování okružní křižovatky pro zklidnění vjezdu do obce. Zatím ale nedošlo k dohodě se správcem komunikace a správním úřadem. Jako nejnutnější pro vytvoření bezpečného přecházení jsou zástupci města ochotni zafinancovat dělící ostrůvek z mobilních prvků.

03/2016

Dle Ing. Marka Macha, vedoucího provozního úseku ŘSD ČR, Správa Chomutov tak město Klášterec nad Ohří letos bude realizovat úpravu jiného přechodu - u gymnázia, výše uvedený přechod řešen zatím není.

04/2016

ŘSD je schopno ostrůvek vybudovat, ale potřebuje ke stavbě dělicích ostrůvků popud od obcí nebo od PČR!!

Šířka komunikace v místě přechodu je 12,6 m. ŘSD je již v kontaktu s jedním ze zastupitelů města Klášterec nad Ohří. Zastupitel se nebrání dalšímu jednání ohledně možnosti vybudování ostrůvku k ochraně chodců a tuto možnost představí na zastupitelstvu města Klášterec nad Ohří.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 18.2.16 8:16

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Dlouhý přechod pro chodce přimknutý ke křižovatce. Přechod slouží ke spojení rezidenční oblasti města s centrem města přes I/13.

Rizikovost místa

Křižovatka s přechody na začátku obce, nadstandartní šířkové uspořádání, vliv na reálnou rychlosti v úseku.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 1 (Ú 1, TZ 0, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

20 881 000 Kč

Vývoj místa

04/2015

U přechodu pro chodce na silnici I/13 v Klášterci nad Ohří se zástupci města přiklání k vybudování okružní křižovatky pro zklidnění vjezdu do obce. Zatím ale nedošlo k dohodě se správcem komunikace a správním úřadem. Jako nejnutnější pro vytvoření bezpečného přecházení jsou zástupci města ochotni zafinancovat dělící ostrůvek z mobilních prvků.

03/2016

Dle Ing. Marka Macha, vedoucího provozního úseku ŘSD ČR, Správa Chomutov tak město Klášterec nad Ohří letos bude realizovat úpravu jiného přechodu - u gymnázia, výše uvedený přechod řešen zatím není.

04/2016

ŘSD je schopno ostrůvek vybudovat, ale potřebuje ke stavbě dělicích ostrůvků popud od obcí nebo od PČR!!

Šířka komunikace v místě přechodu je 12,6 m. ŘSD je již v kontaktu s jedním ze zastupitelů města Klášterec nad Ohří. Zastupitel se nebrání dalšímu jednání ohledně možnosti vybudování ostrůvku k ochraně chodců a tuto možnost představí na zastupitelstvu města Klášterec nad Ohří.