Rozvadov

Obec

výtluků

  • 0 / 0 % Kritická závažnost
  • 0 / 0 % Nízká závažnost
  • 0 / 0 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ7162

Jde o úsek silnice č. II/605 (km cca 130,1) v extravilánu, ve směru od obce Rozvadov k obci Přimda. Směrově je trasa vedena dlouhým přímým úsekem, který přechází do pravostranného oblouku. Dále pokračuje přímý úsek, na nějž navazuje ve vzdálenosti cca 200-300 m levostranný oblouk. Výškopisně se jedná o úsek bez výrazných výškových sklonů. Komunikace je zde dvoupruhová, s obousměrným provozem. Stav vozovky se jeví bez výrazného poškození povrchu.

Rizikovost místa

Po dlouhém přímém úseku přechází komunikace do pravostranného oblouku, příčný sklon se mění ze střechovitého na dostředný v oblouku a následně za zatáčkou opět ve střechovitý. Zdá se, že délka změny klopení za obloukem je příliš krátká. Toto může být příčinou "vynášení" vozidel při vyjíždění ze zatáčky a vzniku dopravních nehod. Dalším nepříznivým faktorem v tomto místě, je případně i mokrý povrch vozovky.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 28 (Ú 0, TZ 0, LZ 7, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

3 003 000 Kč

Vývoj místa

05/2016

Správa a údržba silnic potvrdila v diskuzi na Dopravní snídani, že se tímto místem bude v příštím roce zabývat. Byla přislíbena diagnostika komunikace, případně projekt úprav. Realizace úprav by se pak u tohoto místa uskutečnila v roce 2018, nebo 2019. Správa a údržba silnic vzala na vědomí, že by se zde měl zdrsnit povrch vozovky a že by DZ Z03 mělo být zhuštěno, tak aby projíždějící řidič jasně viděl trasu komunikace a to v obou směrech jízdy.

01/2017

Dle vyjádření Správy silnic Plzeňského kraje zde bylo v roce 2016 provedeno následující opatření:
1. Výměna stávajících značek Z3 (standartní provedení) za Z3 na žlutozeleném retroreflexním podkladu – instalace květen 2016.
2. Obnova VDZ – vodící čáry V4 12,5 cm – realizováno v září 2016.
Úpravy stavebního stavu se předpokládají v rámci rekonstrukce vozovky.

Echopix Echopix

Jde o úsek silnice č. II/605 (km cca 130,1) v extravilánu, ve směru od obce Rozvadov k obci Přimda. Směrově je trasa vedena dlouhým přímým úsekem, který přechází do pravostranného oblouku. Dále pokračuje přímý úsek, na nějž navazuje ve vzdálenosti cca 200-300 m levostranný oblouk. Výškopisně se jedná o úsek bez výrazných výškových sklonů. Komunikace je zde dvoupruhová, s obousměrným provozem. Stav vozovky se jeví bez výrazného poškození povrchu.

Rizikovost místa

Po dlouhém přímém úseku přechází komunikace do pravostranného oblouku, příčný sklon se mění ze střechovitého na dostředný v oblouku a následně za zatáčkou opět ve střechovitý. Zdá se, že délka změny klopení za obloukem je příliš krátká. Toto může být příčinou "vynášení" vozidel při vyjíždění ze zatáčky a vzniku dopravních nehod. Dalším nepříznivým faktorem v tomto místě, je případně i mokrý povrch vozovky.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 28 (Ú 0, TZ 0, LZ 7, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

3 003 000 Kč

Vývoj místa

05/2016

Správa a údržba silnic potvrdila v diskuzi na Dopravní snídani, že se tímto místem bude v příštím roce zabývat. Byla přislíbena diagnostika komunikace, případně projekt úprav. Realizace úprav by se pak u tohoto místa uskutečnila v roce 2018, nebo 2019. Správa a údržba silnic vzala na vědomí, že by se zde měl zdrsnit povrch vozovky a že by DZ Z03 mělo být zhuštěno, tak aby projíždějící řidič jasně viděl trasu komunikace a to v obou směrech jízdy.

01/2017

Dle vyjádření Správy silnic Plzeňského kraje zde bylo v roce 2016 provedeno následující opatření:
1. Výměna stávajících značek Z3 (standartní provedení) za Z3 na žlutozeleném retroreflexním podkladu – instalace květen 2016.
2. Obnova VDZ – vodící čáry V4 12,5 cm – realizováno v září 2016.
Úpravy stavebního stavu se předpokládají v rámci rekonstrukce vozovky.