Tachov

Okres

4 výtluky

  • 1 / 25 % Kritická závažnost
  • 2 / 50 % Nízká závažnost
  • 1 / 25 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ3018

Trasa Velký rapotín až Žebráky v Tachovském okrese.Tento usek se už nedá považovat za asfaltovou silnici nýbrž polní či cvičnou trasu pro offroad.Sám mám čtyrkolku vážící necelích 300Kg ale mám co dělat jí udržet ve své jízdní stopě,Nenán foto,proto pužiju satelitní snímek,kde jsou vidět díry i ze satelitu.

CZ2511

Za sebou několik výtluků na tak již dost chatrné komunikaci, kde ani několik měsíců po zimě nebyl odstraněn štěrk z posypu. Během posledních čtrnácti dnů zde zlomil jeden motorista poloosu a u druhému se vlivem nadskočení uvolnil vlek za os. autem (naštěstí to dopadlo bez škod a zranění)

CZ7137

Extravilánový úsek silnice II/230, historické trasování kolem rybníka, dvoupruhová komunikace, doporučená rychlost 60 km/h, vliv zhoršených klimatických podmínek.

Rizikovost místa

Směrové oblouky malých poloměrů, klopení, nedostatečná délka svodidel u mostu.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 34 (Ú 0, TZ 0, LZ 24, HŠ 18)

Socioekonomická ztráta

15 012 000 Kč

Vývoj místa

06/2015

V úseku byla projektantem navržena určitá opatření. Proběhla zde obnova vodorovného dopravního značení, zvýraznily se vodící čáry, doplnilo se svislé dopravní značení do oblouků a některé vodící tabule Z03 se podložily reflexním podkladem. Nejdůležitějším opatřením bylo ale provedení zdrsnění povrchu vozovky. Od provedení těchto opatření se situace v úseku rapidně zlepšila a nedochází zde k vážným dopravním nehodám.

CZ7162

Jde o úsek silnice č. II/605 (km cca 130,1) v extravilánu, ve směru od obce Rozvadov k obci Přimda. Směrově je trasa vedena dlouhým přímým úsekem, který přechází do pravostranného oblouku. Dále pokračuje přímý úsek, na nějž navazuje ve vzdálenosti cca 200-300 m levostranný oblouk. Výškopisně se jedná o úsek bez výrazných výškových sklonů. Komunikace je zde dvoupruhová, s obousměrným provozem. Stav vozovky se jeví bez výrazného poškození povrchu.

Rizikovost místa

Po dlouhém přímém úseku přechází komunikace do pravostranného oblouku, příčný sklon se mění ze střechovitého na dostředný v oblouku a následně za zatáčkou opět ve střechovitý. Zdá se, že délka změny klopení za obloukem je příliš krátká. Toto může být příčinou "vynášení" vozidel při vyjíždění ze zatáčky a vzniku dopravních nehod. Dalším nepříznivým faktorem v tomto místě, je případně i mokrý povrch vozovky.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 28 (Ú 0, TZ 0, LZ 7, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

3 003 000 Kč

Vývoj místa

05/2016

Správa a údržba silnic potvrdila v diskuzi na Dopravní snídani, že se tímto místem bude v příštím roce zabývat. Byla přislíbena diagnostika komunikace, případně projekt úprav. Realizace úprav by se pak u tohoto místa uskutečnila v roce 2018, nebo 2019. Správa a údržba silnic vzala na vědomí, že by se zde měl zdrsnit povrch vozovky a že by DZ Z03 mělo být zhuštěno, tak aby projíždějící řidič jasně viděl trasu komunikace a to v obou směrech jízdy.

01/2017

Dle vyjádření Správy silnic Plzeňského kraje zde bylo v roce 2016 provedeno následující opatření:
1. Výměna stávajících značek Z3 (standartní provedení) za Z3 na žlutozeleném retroreflexním podkladu – instalace květen 2016.
2. Obnova VDZ – vodící čáry V4 12,5 cm – realizováno v září 2016.
Úpravy stavebního stavu se předpokládají v rámci rekonstrukce vozovky.

Více