Hlinsko

Obec

výtluků

  • 0 / 0 % Kritická závažnost
  • 0 / 0 % Nízká závažnost
  • 0 / 0 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ7130

Styková křižovatka silnic I/34 a II/355 s napojením účelové komunikace nacházející se na začátku obce, bez přechodu pro chodce, s I/34 souběžná stezka pro chodce a cyklisty, také křižovatka cyklotras. Šířka pruhů 3,25m, úhel křížení cca 50°, intenzity 4,7tis/24h do centra, 2tis/24h směrem II/355.

Rizikovost místa

Velká plocha křižovatky, blíže neusměrněné proudy, úhel napojení, začátek obce, absence trasy pro chodce.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 3 (Ú 2, TZ 0, LZ 1, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

42 191 000 Kč

Vývoj místa

005/2015

Dle ŘSD tato křižovatka není mezi prioritami. Ani město Hlinsko toto místo zatím neřeší. V minulosti se uvažovalo o vybudování přechodu pro chodce níže směrem k čerpací stanici ÖMV, ale realizaci zatím v nejbližší době nelze očekávat.

01/2016

ŘSD toto místo stále neřeší. Dle vedoucího odboru investic a městského majetku Města Hlinska Ing. Jaroslava Dvořáka město Hlinsko taktéž neví o žádné připravované úpravě tohoto místa. Křižovatka není ve vlastnictví města Hlinska.

Dle Ing. Jalůvky ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje musí být iniciátorem rekonstrukce křižovatky ŘSD ČR Správa Pardubice, která doposud tyto křižovatky nemá ve svých prioritách. Pardubický kraj jako vlastník silnic II. a III. třídy se svým podílem k iniciativě ze strany ŘSD pravděpodobně rád připojí.

03/2016

Dle Policie ČR není u této křižovatky problém s nehodami, ale s pohybem chodců. Chybí zde chodníkové plochy. Město Hlinsko momentálně zpracovává projektovou dokumentaci chodníků, která by měla být ve fázi stavebního řízení. Pardubický kraj zváží úpravu VDZ na vedlejší větvi křižovatky.

04/2016

Krajský úřad Pardubického kraje nyní konzultuje i varianty úpravy VDZ se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a mělo by dojít k úpravě rozlehlých ploch samotné křižovatky. Termín realizace se očekává do konce července 2016.

01/2017

Dle informací z ŘSD, tak úprava VDZ na II/355 spadá do kompetence SÚS PK, ze strany ŘSD se přestavba na OK nepřipravuje.

Stavební úřad městského úřadu v Hlinsku souhlasí s vyjádřením policie, že na této křižovatce není problém s nehodami, ale s pohybem chodců, protože na křižovatce I/34 x II/355 ani v jejím okolí není přechod pro chodce přes tyto frekventované komunikace. V současné době bylo vydáno stavební povolení na stavbu chodníku podél silnice I/34 od objektu praktické ZŠ směrem ke křižovatce s II/355 a dále podél silnice II/355 směrem k hranici zastavitelného území k obci Holetín. Bohužel tato stavba s názvem "Chodník Hlinsko - Holetín 1. etapa", jejímž stavebníkem je Město Hlinsko neřeší problém přechodu chodců přes tyto komunikace.

Odbor ivestic a městského majetku města Hlinska se vyjádřil, že k projektu na stavbu chodníku Hlinsko Holetín 1. etapa - je podána žádost o dotaci na SFDI.
Jak je psáno ve vyjádření stavebního úřadu, tak tato stavba neřeší problém přechodu chodců přes komunikace I/34 a II/355.

Echopix Echopix

Styková křižovatka silnic I/34 a II/355 s napojením účelové komunikace nacházející se na začátku obce, bez přechodu pro chodce, s I/34 souběžná stezka pro chodce a cyklisty, také křižovatka cyklotras. Šířka pruhů 3,25m, úhel křížení cca 50°, intenzity 4,7tis/24h do centra, 2tis/24h směrem II/355.

Rizikovost místa

Velká plocha křižovatky, blíže neusměrněné proudy, úhel napojení, začátek obce, absence trasy pro chodce.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 3 (Ú 2, TZ 0, LZ 1, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

42 191 000 Kč

Vývoj místa

005/2015

Dle ŘSD tato křižovatka není mezi prioritami. Ani město Hlinsko toto místo zatím neřeší. V minulosti se uvažovalo o vybudování přechodu pro chodce níže směrem k čerpací stanici ÖMV, ale realizaci zatím v nejbližší době nelze očekávat.

01/2016

ŘSD toto místo stále neřeší. Dle vedoucího odboru investic a městského majetku Města Hlinska Ing. Jaroslava Dvořáka město Hlinsko taktéž neví o žádné připravované úpravě tohoto místa. Křižovatka není ve vlastnictví města Hlinska.

Dle Ing. Jalůvky ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje musí být iniciátorem rekonstrukce křižovatky ŘSD ČR Správa Pardubice, která doposud tyto křižovatky nemá ve svých prioritách. Pardubický kraj jako vlastník silnic II. a III. třídy se svým podílem k iniciativě ze strany ŘSD pravděpodobně rád připojí.

03/2016

Dle Policie ČR není u této křižovatky problém s nehodami, ale s pohybem chodců. Chybí zde chodníkové plochy. Město Hlinsko momentálně zpracovává projektovou dokumentaci chodníků, která by měla být ve fázi stavebního řízení. Pardubický kraj zváží úpravu VDZ na vedlejší větvi křižovatky.

04/2016

Krajský úřad Pardubického kraje nyní konzultuje i varianty úpravy VDZ se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a mělo by dojít k úpravě rozlehlých ploch samotné křižovatky. Termín realizace se očekává do konce července 2016.

01/2017

Dle informací z ŘSD, tak úprava VDZ na II/355 spadá do kompetence SÚS PK, ze strany ŘSD se přestavba na OK nepřipravuje.

Stavební úřad městského úřadu v Hlinsku souhlasí s vyjádřením policie, že na této křižovatce není problém s nehodami, ale s pohybem chodců, protože na křižovatce I/34 x II/355 ani v jejím okolí není přechod pro chodce přes tyto frekventované komunikace. V současné době bylo vydáno stavební povolení na stavbu chodníku podél silnice I/34 od objektu praktické ZŠ směrem ke křižovatce s II/355 a dále podél silnice II/355 směrem k hranici zastavitelného území k obci Holetín. Bohužel tato stavba s názvem "Chodník Hlinsko - Holetín 1. etapa", jejímž stavebníkem je Město Hlinsko neřeší problém přechodu chodců přes tyto komunikace.

Odbor ivestic a městského majetku města Hlinska se vyjádřil, že k projektu na stavbu chodníku Hlinsko Holetín 1. etapa - je podána žádost o dotaci na SFDI.
Jak je psáno ve vyjádření stavebního úřadu, tak tato stavba neřeší problém přechodu chodců přes komunikace I/34 a II/355.