Chrudim

Okres

23 výtluků

  • 12 / 52 % Kritická závažnost
  • 4 / 17 % Nízká závažnost
  • 7 / 30 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ11252

Neskutečně ošklivý a léta záplatovaný či různě flekovaný úsek plný nerovností, který je dlouhý 2km od obce Vortová směrem Herálec - na hranici kraje. Zde začíná opravený - nový krásný úsek až do Herálce. Zřejmě se Pardubický kraj a kraj Vysočina NIKDY nedohodnou nebo snad ano?

CZ9583

Silnice 32271 - úsek o délce 66 metrů na konci obce Městec směrem k nádraží Uhersko, pouze na pravé straně. Propadající se nebo úplně rozpadlá krajnice šířky až 60 cm se sérií několika výmolů o velikosti šíře až 48 cm a hloubce až 7 cm se sérií drobných pavučinových prasklin. Jelikož na půlku noci je vypnuto veřejné osvětlení, jde tak o nebezpečnou situaci především pro cyklisty jedoucí na nádraží.

CZ8855

ulice Na Kopci,Chrudim - Déle než 12 let neřešený problém jediné příjezdové komunikace. Rozpadající se vozovka, praskliny a výtluky začínají být nebezpečné nejen pro motoristy. Měníme tlumiče, opravujeme auta i fasády přilehlých domů a to vše za nekonečného příslibu města, s tím něco udělat.

CZ8781

Rozbitá cesta navazující na nově zbudovaný obchvat Chrudimi. Mnoho velmi hlubokých výmolů, ve kterých by řidič zničil auto. Ne většině cesty utrhaná krajnice, že vyhýbání se osobního a nákladního vozidla je velmi nebezpečné. Silnice je velmi frekventovaná, protože nahrazuje druhou etapu obchvatu Chrudimi, ve které silničáři zatím "ani nekopli".

CZ7284

Silnice číslo 35817 v lese z Miřetic na Žumberk je v dezolátním stavu a bylo by zapotřebí natáhnout na ni nový koberec místo lepení aktuálních děr jako doposud. Sice se jedná o silnici III. třídy, a i když je silnice označena v některých úsecích značkou velbloud, tak si myslím, že to stejně ničemu nepomáhá.

Více
CZ9757

Úsek mezi obcí Vortová a Herálec je strašidelný. Silnice poměrně frekventovaná, nebezpečná. Bohužel je tato silnice na hranici krajů (Pardubický x Vysočina), tzn. zřejmě na okraji zájmů údržby.

CZ9734

Silnice mezi Hlinskem a obcí Herálec (resp. úsek Vortová-Herálec) je zoufalý. Výtluky, nerovnosti, degradující záplaty, výmrazy, apod. Zřejmě i problém hranice dvou krajů - Pardubického a Vysočina. Silnice zřejmě na pokraji zájmu, avšak je značně frekventovaná a využívaná.

CZ8800

Trvale zhoršující se stav. Velké díry, zničená velká část obou okrajů vozovky, v některých místech nemožnost vyhnout se na regulerním povrchu vozovky, pravými koly sjetí mimo asfalt do "oranice" na krajích vozovkového tělesa.

CZ8527

Východní Čechy - Chrudimsko - Orel - Zaječice. Velmi frekventovanou silnici "záplatují" každý rok v létě. Počínaje říjnem tam umístí varovné značky, neboť jejich velmi kvalitní práce byla na ... a díry jsou zpět v ještě větším rozsahu. No, tomu se říká řešení na úrovni. Celou zimu si budete řidiči ničit auta.

CZ7130

Styková křižovatka silnic I/34 a II/355 s napojením účelové komunikace nacházející se na začátku obce, bez přechodu pro chodce, s I/34 souběžná stezka pro chodce a cyklisty, také křižovatka cyklotras. Šířka pruhů 3,25m, úhel křížení cca 50°, intenzity 4,7tis/24h do centra, 2tis/24h směrem II/355.

Rizikovost místa

Velká plocha křižovatky, blíže neusměrněné proudy, úhel napojení, začátek obce, absence trasy pro chodce.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 3 (Ú 2, TZ 0, LZ 1, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

42 191 000 Kč

Vývoj místa

005/2015

Dle ŘSD tato křižovatka není mezi prioritami. Ani město Hlinsko toto místo zatím neřeší. V minulosti se uvažovalo o vybudování přechodu pro chodce níže směrem k čerpací stanici ÖMV, ale realizaci zatím v nejbližší době nelze očekávat.

01/2016

ŘSD toto místo stále neřeší. Dle vedoucího odboru investic a městského majetku Města Hlinska Ing. Jaroslava Dvořáka město Hlinsko taktéž neví o žádné připravované úpravě tohoto místa. Křižovatka není ve vlastnictví města Hlinska.

Dle Ing. Jalůvky ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje musí být iniciátorem rekonstrukce křižovatky ŘSD ČR Správa Pardubice, která doposud tyto křižovatky nemá ve svých prioritách. Pardubický kraj jako vlastník silnic II. a III. třídy se svým podílem k iniciativě ze strany ŘSD pravděpodobně rád připojí.

03/2016

Dle Policie ČR není u této křižovatky problém s nehodami, ale s pohybem chodců. Chybí zde chodníkové plochy. Město Hlinsko momentálně zpracovává projektovou dokumentaci chodníků, která by měla být ve fázi stavebního řízení. Pardubický kraj zváží úpravu VDZ na vedlejší větvi křižovatky.

04/2016

Krajský úřad Pardubického kraje nyní konzultuje i varianty úpravy VDZ se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a mělo by dojít k úpravě rozlehlých ploch samotné křižovatky. Termín realizace se očekává do konce července 2016.

01/2017

Dle informací z ŘSD, tak úprava VDZ na II/355 spadá do kompetence SÚS PK, ze strany ŘSD se přestavba na OK nepřipravuje.

Stavební úřad městského úřadu v Hlinsku souhlasí s vyjádřením policie, že na této křižovatce není problém s nehodami, ale s pohybem chodců, protože na křižovatce I/34 x II/355 ani v jejím okolí není přechod pro chodce přes tyto frekventované komunikace. V současné době bylo vydáno stavební povolení na stavbu chodníku podél silnice I/34 od objektu praktické ZŠ směrem ke křižovatce s II/355 a dále podél silnice II/355 směrem k hranici zastavitelného území k obci Holetín. Bohužel tato stavba s názvem "Chodník Hlinsko - Holetín 1. etapa", jejímž stavebníkem je Město Hlinsko neřeší problém přechodu chodců přes tyto komunikace.

Odbor ivestic a městského majetku města Hlinska se vyjádřil, že k projektu na stavbu chodníku Hlinsko Holetín 1. etapa - je podána žádost o dotaci na SFDI.
Jak je psáno ve vyjádření stavebního úřadu, tak tato stavba neřeší problém přechodu chodců přes komunikace I/34 a II/355.

Více
Jiří Svoboda

Neskutečně ošklivý a léta záplatovaný či různě flekovaný úsek plný nerovností, který je dlouhý 2km od obce Vortová směrem Herálec - na hranici kraje. Zde začíná opravený - nový krásný úsek až do Herálce. Zřejmě se Pardubický kraj a kraj Vysočina NIKDY nedohodnou nebo snad ano?

Martin Čečetka

Díky absenci údržby se zhoršil stav silnice, kdy se zvětšily výtluky až na podkladovou vrstvu a začala v tomto úseku praskat silnice od krajnice. I když se to nemusí zdát, tak pokud do tohoto vjedete s kolem s úzkými galuzky, můžete klidně havarovat a v tuto chvíli na podzim jsou díry zapadané listím.

Jiří Svoboda

Úsek mezi obcí Vortová a Herálec je strašidelný. Silnice poměrně frekventovaná, nebezpečná. Bohužel je tato silnice na hranici krajů (Pardubický x Vysočina), tzn. zřejmě na okraji zájmů údržby.

Více