Skotnice

Obec

výtluků

  • 0 / 0 % Kritická závažnost
  • 0 / 0 % Nízká závažnost
  • 0 / 0 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ7082

Dlouhý přechod pro chodce v rámci křižovatky na začátku obce, rychlost vozidel bývá vyšší než 50 km/h. Komunikace v místě má extravilánový charakter.

Rizikovost místa

Mezi nebezpečné vlivy patří délka přechodu cca 17m, umístění přechodu na začátku obce, kde má komunikace extravilánový charakter, nasvícení přechodu je vzhledem k jeho délce neúčiné.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 5 (Ú 0, TZ 0, LZ 1, HŠ 4)

Socioekonomická ztráta

1 477 000 Kč

Vývoj místa

01/2016

Dle starostky obce Skotnice je momentálně Ing. Krejčím, který pro obec Skotnice řešil již dřívější návrhy, zpracována dopravní studie. Nyní se vybírají varianty. K variantám se již vyjádřilo ŘSD, Krajská správa silnic a Policie. Nyní se bude vyjadřovat zastupitelstvo obce Skotnice k realizaci úprav.

01/2017

Dle starostky obce Skotnice byla v roce 2016 vypracována technická studie okružní křižovatky, která byla předběžně odsouhlasena všemi dotčenými stranami, stále se však nevyjádřilo ŘSD ČR. Po udělení souhlasu předpokládá obec pokračování v dalším stupni projektové přípravy.

Echopix Echopix

Dlouhý přechod pro chodce v rámci křižovatky na začátku obce, rychlost vozidel bývá vyšší než 50 km/h. Komunikace v místě má extravilánový charakter.

Rizikovost místa

Mezi nebezpečné vlivy patří délka přechodu cca 17m, umístění přechodu na začátku obce, kde má komunikace extravilánový charakter, nasvícení přechodu je vzhledem k jeho délce neúčiné.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 5 (Ú 0, TZ 0, LZ 1, HŠ 4)

Socioekonomická ztráta

1 477 000 Kč

Vývoj místa

01/2016

Dle starostky obce Skotnice je momentálně Ing. Krejčím, který pro obec Skotnice řešil již dřívější návrhy, zpracována dopravní studie. Nyní se vybírají varianty. K variantám se již vyjádřilo ŘSD, Krajská správa silnic a Policie. Nyní se bude vyjadřovat zastupitelstvo obce Skotnice k realizaci úprav.

01/2017

Dle starostky obce Skotnice byla v roce 2016 vypracována technická studie okružní křižovatky, která byla předběžně odsouhlasena všemi dotčenými stranami, stále se však nevyjádřilo ŘSD ČR. Po udělení souhlasu předpokládá obec pokračování v dalším stupni projektové přípravy.