Nový Jičín

Okres

216 výtluků

  • 13 / 6 % Kritická závažnost
  • 36 / 17 % Nízká závažnost
  • 167 / 77 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ10497

Obecní komunikace 20c v délce cca 180m má vyjeté koleje a obsahuje nespočet výtluků. Špatný stav komunikace představuje velké riziko vzniku dopravní nehody při vjezdu na komunikaci III/46419, kde je koncentrace výtluků nejvyšší.

Více
CZ7082

Dlouhý přechod pro chodce v rámci křižovatky na začátku obce, rychlost vozidel bývá vyšší než 50 km/h. Komunikace v místě má extravilánový charakter.

Rizikovost místa

Mezi nebezpečné vlivy patří délka přechodu cca 17m, umístění přechodu na začátku obce, kde má komunikace extravilánový charakter, nasvícení přechodu je vzhledem k jeho délce neúčiné.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 5 (Ú 0, TZ 0, LZ 1, HŠ 4)

Socioekonomická ztráta

1 477 000 Kč

Vývoj místa

01/2016

Dle starostky obce Skotnice je momentálně Ing. Krejčím, který pro obec Skotnice řešil již dřívější návrhy, zpracována dopravní studie. Nyní se vybírají varianty. K variantám se již vyjádřilo ŘSD, Krajská správa silnic a Policie. Nyní se bude vyjadřovat zastupitelstvo obce Skotnice k realizaci úprav.

01/2017

Dle starostky obce Skotnice byla v roce 2016 vypracována technická studie okružní křižovatky, která byla předběžně odsouhlasena všemi dotčenými stranami, stále se však nevyjádřilo ŘSD ČR. Po udělení souhlasu předpokládá obec pokračování v dalším stupni projektové přípravy.

CZ7147

Jde o úsek dvoupruhové silnice I/57 v extravilánu navazující na přeložku silnice I/57 k D1 a vjezd do obce Kunín.

Silnice I/57 je spojnice Nového Jičína s dálnicí D1, Fulnekem a Opavou.

Je zde střídání přímých úseků s malými oblouky, bez výrazných změn nivelety, bez zpevněné krajnice. V okolí silnice jsou stromy včetně nové výsadby.

Rizikovost místa

Stromy jako pevné překážky kolem silnice, chybějící zpevněná krajnice.

Nehodovost místa 01/2010-02/2016

Celkem nehod řešených PČR - 15 (Ú 0, TZ 2, LZ 10, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

14 468 000 Kč

CZ7054

Přechody na čtyř pruhové směrově nedělné komunikaci v intravilánu.

Rizikovost místa

Přechody nevyhovují svou délkou současným požadavkům bezpečného přechodu pro chodce. Jeden z přechodů nemá navazující chodníkovou plochu a druhý přechod prochází zálivem autobusové zastávky.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 4 (Ú 0, TZ 4, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

20 356 000 Kč

Vývoj místa

01/2016

Dle vyjádření ŘSD, ŘSD nemá nic proti instalaci ostrůvků u těchto přechodů. Nicméně muselo by je zainvestovat Město Frenštát pod Radhoštěm a musela by se vyměnit celá část komunikace včetně podložních vrstev.

Dle vyjádření pana Zdeňka Bartoše vedoucího odboru investic a rozvoje Města Frenštát pod Radhoštěm chce město Frenštát pod Radhoštěm v roce 2016 k těmto přechodům zpracovat studii a případně i projektovou dokumentaci k úpravě těchto přechodů.

01/2017

Dle vyjádření MěÚ Frenštát pod Radhoštěm, Odboru investic a rozvoje, bylo za účelem zvýšení bezpečnosti chodců na ul. Rožnovská zadáno v roce 2012 u firmy ELTODO zadáno zpracování Studie zvýšení bezpečnosti. Tato studie však řešila pouze přechod "u restaurace Mrtvola".
V současné době je Město Frenštát p. R. ve fázi zadání projektové dokumentace, která bude řešit ulici v celé délce (od žel. přejezdu po její zúžení za objektem č.p.1161).

Daniel Pražák

Obecní komunikace 20c v délce cca 180m má vyjeté koleje a obsahuje nespočet výtluků. Špatný stav komunikace představuje velké riziko vzniku dopravní nehody při vjezdu na komunikaci III/46419, kde je koncentrace výtluků nejvyšší.

Více