Mladé Buky

Obec

výtluků

  • 0 / 0 % Kritická závažnost
  • 0 / 0 % Nízká závažnost
  • 0 / 0 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ7036

Jedná se o úsek silnice I/14 na vjezdu do městysu Mladé Buky. Jde nejprve o přímý úsek vedoucí přes most přes řeku Úpu, po něm následuje ostrý směrový oblouk vpravo a následuje táhlé stoupání nejprve v přímém úseku, po kterém následuje táhlý pravý směrový oblouk. Silnice I/14 je spojnicí průmyslové a obytné aglomerace Trutnova s průmyslovou a obytnou aglomerací Vrchlabí. Úsek komunikace se nachází v podhůří Krkonoš s delším zimním obdobím bohatým na sněhové srážky, v letním období s náhlými dešťovými srážkami s významným spadem vody.

Rizikovost místa

Zvýšený výskyt sněhových a deštových srážek, které nejsou odváděny v potřebné míře. Za nebezpečné je zde také považováno i svodidlo, které je již v havarijním stavu a to zejména z důvodu častých dopravních nehod.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 27 (Ú 0, TZ 2, LZ 4, HŠ 21)

Socioekonomická ztráta

17 396 000 Kč

Vývoj místa

06/2015

Některá nízkonákladová opatření už se na úseku udála v roce 2010 a 2011. Úpravy mostu a úpravy trasy zatím správce komunikace neprovedl. Rekonstrukce zmíněného mostu se chystá v rámci projektové dokumentace s tím, že most bude směrově upraven a oblouk bude eliminován.

06/2016

Připravuje se výstavba nového ocelového mostu. Nyní je zde realizováno dočasné opatření instalací betonových svodidel. V současnosti se již vybírá dodavatel nového mostu.
V rámci stavby mostu bude narovnán i směrový oblouk.
Realizace stavby nového mostu se předpokládá v roce 2017.

Echopix Echopix

Jedná se o úsek silnice I/14 na vjezdu do městysu Mladé Buky. Jde nejprve o přímý úsek vedoucí přes most přes řeku Úpu, po něm následuje ostrý směrový oblouk vpravo a následuje táhlé stoupání nejprve v přímém úseku, po kterém následuje táhlý pravý směrový oblouk. Silnice I/14 je spojnicí průmyslové a obytné aglomerace Trutnova s průmyslovou a obytnou aglomerací Vrchlabí. Úsek komunikace se nachází v podhůří Krkonoš s delším zimním obdobím bohatým na sněhové srážky, v letním období s náhlými dešťovými srážkami s významným spadem vody.

Rizikovost místa

Zvýšený výskyt sněhových a deštových srážek, které nejsou odváděny v potřebné míře. Za nebezpečné je zde také považováno i svodidlo, které je již v havarijním stavu a to zejména z důvodu častých dopravních nehod.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 27 (Ú 0, TZ 2, LZ 4, HŠ 21)

Socioekonomická ztráta

17 396 000 Kč

Vývoj místa

06/2015

Některá nízkonákladová opatření už se na úseku udála v roce 2010 a 2011. Úpravy mostu a úpravy trasy zatím správce komunikace neprovedl. Rekonstrukce zmíněného mostu se chystá v rámci projektové dokumentace s tím, že most bude směrově upraven a oblouk bude eliminován.

06/2016

Připravuje se výstavba nového ocelového mostu. Nyní je zde realizováno dočasné opatření instalací betonových svodidel. V současnosti se již vybírá dodavatel nového mostu.
V rámci stavby mostu bude narovnán i směrový oblouk.
Realizace stavby nového mostu se předpokládá v roce 2017.